Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

KRÁTCE Z MĚSTA - květen 2016

Přinášíme vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města.Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

Rada města schválila výroční zprávy příspěvkových organizací Technické služby města Český Brod, Anna – sociální zařízení pro seniory, Městská knihovna Český Brod a organizační složky Městské policie Český Brod. Výroční zprávy jsou zveřejněny na internetových stránkách města i příspěvkových organizací.


 Město z krajských fondů hejtmana získalo dotace na kolostavy (před budovu gymnázia), odbahnění rybníku ve Štolmíři, na vybavení knihovny a na sociálně právní poradenství


 Rada města souhlasila s podáním žádosti do 18. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony na dotaci pro rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení, stavební úpravu nároží křižovatek, zřízení zpomalovacího prahu a nový způsob odvedení dešťových vod z chodníků a domovních svodů v ulicích Masarykova a Tyršova.


 Dne 28. 4. 2016 od 9.00 hod. proběhlo plánované setkání odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Český Brod se starosty ORP Český Brod. Na tomto setkání byli i zástupci Dopravních inspektorátů Policie ČR, Odboru dopravy krajského úřadu a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Hlavním tématem byla nákladní tranzitní doprava a stavebně technický stav silnic II. a III. třídy a jejich údržba. Ze setkání bude pořízen podrobný záznam se všemi vznesenými požadavky a tento bude následně doručen vlastníkovi a správci komunikací k nějaké adekvátní reakci.


 Místostarostové města Český Brod 28. 4. 2016 přijali další čínskou delegaci na jejich metodické cestě po ČR. Delegaci městské prefektury vedla starostka města Lung-jen paní Qiuna Chi. Město se nachází v západní části provincie Fu- ťien. Lung-jen s rozlohou necelých dvacet tisíc kilometrů čtverečních a třemi miliony obyvatel nejmenší provincií, která se v našem městě zastavila. V neformálním jednání byly probrány možné oblasti případné spolupráce.


 Rada města souhlasila s přijetím nabídek společnosti ČEZ na dodávku elektrické energie pro město Český Brod a jím zřizované příspěvkové organizace za cenu stanovenou nabídkami ze dne 30. 3. 2016 na dobu do 31. 12. 2019, v rámci centralizace energií vedoucí k úsporám finančních prostředků na energie.


 Udržitelný rozvoj zeleně v obcích a ve městech je název odborného semináře určený nejenom našim úředníkům, ale ji široké veřejnosti. Město Český Brod ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu uspořádalo v rámci agendy MA21 tuto akci 14. 4. 2016 za hojné účasti zájemců.


 Do 29. 4. měly neziskové organizace možnost podat žádost na podporu činnosti a provozu (Program 1). Učinilo tak 8 organizací. Hodnotící komise bude zasedat v průběhu května a navržené dotace schválí rada a zastupitelstvo v červnu.


 Pro školní rok 2016/2017 bylo v MŠ Sokolská, MŠ Kollárova a MŠ Liblice přijato celkem 94 nových žáků.

19.05.16 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist