Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Krátce z města - duben 2020

Krátce z města - duben 2020

Přinášíme Vám stručný přehled o činnosti rady, zastupitelstva města a dění v našem městě.

Byli jsme úspěšní s další žádosti o dotaci, tentokrát u Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukci chodníku v ulici Zborovská, východní strana. Celkové předpokládané náklady jsou 3,2 mil. Kč, z toho dotace je 1,8 milionu Kč. Kromě nových chodníků v délce přes 360 metrů vzniknou čtyři přechody pro chodce mezi jednotlivými úseky a autobusová zastávka.


Hotovo by mělo být příští rok. Město také získalo dotaci ve výši 919.698 Kč ze Státního fondu rozvoje bydlení na výměnu kabelů pro osvětlení na sídlišti. Celkové náklady akce jsou 1,6 mil. Kč. V tomtéž úseku je plánováno i osazení úsekového měření.


Stále funguje aktivita „Českobrodský dobrovolník“, která zajišťuje pomoc seniorům a dalším potřebným. V poslední době se dobrovolníci zaměřují na výrobu 3D štítů podle Josefa Průši. Podařilo se vyrobit několik desítek štítů, které byly zdarma distribuovány do nemocnice, technickým službám, poště, Domovu pro seniory Anna a lékařům. Potřebujete-li pomoci zajistit nákup základních potravin, doručení léků či knih z knihovny, volejte na číslo 313 034 222 od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hod., v naléhavých případech kdykoli, anebo pište na email dobrovolnici@cesbrod.cz.


Letošní filipojakubskou noc (čarodějnice) poznamenal nejen zákaz shromažďování většího počtu osob, ale také sucho, kvůli kterému hasiči vyzvali k opatrnosti. K žádné mimořádné události ve městě nedošlo.


Připomínáme všem milovníkům cyklistiky, že na nově vybudovaném parkovišti B+R u vlakového nádraží jsou umístěny cykloboxy, stojany a pumpa na kola. Najdete zde také i automat na duše, který je pod patronaci místní firmy s širokým sortimentem pro cyklisty a automobilisty AutoMotoVelo.


S účinností od 27. 4. 2020 vláda zrušila krizové opatření, kterým rozhodla o dočasném zrušení parkovacích zón. I v Českém Brodě proto začala znovu platit pravidla rezidentního a placeného parkování na vymezených místních komunikacích, včetně první hodiny zdarma v centru a dvou hodin zdarma na Škvárovně s parkovacím kotoučem.


Bylo zhotoveno nové oplocení asfaltového hřiště v Liblicích. Po dokončovacích pracech bude otevřeno pro veřejnost. Hotová je po výměně vodovodu a kanalizace, rekonstrukci plynovodu a rekonstrukci chodníků a vozovky další část ulice Pod Velkým vrchem. Po iniciativě místních občanů byl následně přehodnocen počet parkovacích stání. Dokončena je také přístavba odborných učeben v hlavní budově ZŠ Tyršova. Více v článku květnového zpravodaje.


Městské lesy Český Brod nabízejí palivové dřevo z kůrovcové těžby s novou, sníženou cenou. Jehličnaté palivové dřevo je za 700 Kč/sypaný prostorový metr včetně DPH! Kompletní ceník naleznete na webových stránkách města.


Rada města stále jedná formou videokonference. Na jednání dne 8. 4. 2020 vybrala dodavatele kuchyně pro nemocnici v budově č. p. 507 a opětovně vyhlásila zakázku na vybudování přechodu pro chodce v ulici Jana Kouly (křižovatka u ZZN). Rada také vyhlásila zakázku na výměnu 33 kusů oken v budově č. p. 1, která je podpořena dotací z ministerstva kultury částkou 607.000 Kč. Celkové náklady jsou 1,4 mil. Kč.


Rada města na jednání 22. 4. 2020 doporučila zastupitelstvu souhlasit s přijetím dotace na opravu pomníku Prokopa Holého a rovněž souhlasila s centrálním nákupem elektrické energie pro město a jeho příspěvkové organizace na roky 2020 – 2021 prostřednictvím komoditní burzy a určila vítězem poptávky společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. V souvislosti s opravou povrchu části Žitomířské jednala o vybudování dvou přechodů pro chodce, a to u muzea a horní školy.


Na základě četných dotazů informujeme, že Středočeský kraj a KSÚS zahájily výměnu povrchu části ulice Žitomířská od křižovatky s Komenského ulicí. Jedná se o komunikaci II/245 a akce navazuje na předloňskou výměnu povrchu na průtahu Štolmíří. Nový povrch by měl být méně hlučný. Současně proběhla jednání o zahájení rekonstrukce Žižkovy, I. etapa (spodní část a část Komenského), která by ve spolupráci s krajem měla začít již v příštím roce.


V dubnu dále platila opatření k omezení přenosu nákazy COVID-19, ale začalo jejich postupné uvolňování. O podstatných změnách pravidelně informujeme na webu i facebooku města.


Rada města v rámci snahy o ekologicky citlivější způsob hospodaření vyjádřila nesouhlas s aplikací látky STUTOX II. na pozemcích ve vlastnictví města a doporučila zastupitelstvu vyjádřit nesouhlas s jeho aplikací na celém katastru města. Látka zajišťuje hubení přemnožených hrabošů polních, ale ohrožuje i řadu dalších zvířat včetně chráněných dravých ptáků nebo domácích zvířat.


Na městském úřadě se sešly návrhy na novou budovu MŠ Kollárova. Následovat bude jednání výběrové komise, která by měla určit vítěze. Vybraný architekt novou školku vyprojektuje. Odhadované náklady jsou asi 55 mil. Kč.

zpět
Cesbrod