Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

KRÁTCE Z MĚSTA - duben 2018

Přinášíme Vám stručný přehled o činnosti rady, zastupitelstva města a dění v našem městě.

Město vyhlásilo poptávkové řízení na provozovatele podporované dopravy pro seniory „senior taxi“. Cílem je zajištění dopravy seniorů nad 65 let a osob se sníženou pohyblivosti z domova na vybraná místa ve městě, jako jsou úřady nebo lékaři, a to za symbolický poplatek.


Ve Štolmíři od března tohoto roku pokračují práce na odbahnění a rekonstrukci návesního rybníku budováním nové výpustě. Stávající výpusť přes pozemky jiných vlastníků nebude podle původních plánů opravována, ale bude vybudována nová na pozemcích ve vlastnictví města. Se zahájením stavební sezony se pozvolna rozbíhají také stavební práce na rekonstrukci krajské silnice II/245 procházející Štolmíří, které zajišťuje Krajská správa a údržba silnic. Město při této příležitosti u dodavatele stavby doobjednalo osazení obrubníků na některých úsecích silnice tak, aby v budoucnu bylo možné na těchto místech vybudovat bezpečné chodníky.


Od 1. 7. 2018 nabývají účinnosti novely, které umožní vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů ve zkrácených lhůtách do 24 hodin a do 5 pracovních dnů od podání žádosti. Podrobnější informace naleznete v příštím čísle Zpravodaje.


Rada města souhlasila s uzavřením Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů se Středočeským krajem na plánované rekonstrukci ulic Žižkovy a Komenského a části ulice Bedřicha Smetany. Kompletní rekonstrukce jmenovaných ulic, včetně vodovodu, kanalizace, povrchů a dalších stavebních objektů má téměř hotovou projektovou dokumentaci a bude financována částečně z prostředků kraje a evropských fondů a částečně z prostředků města.


Dne 19. 3. 2018 bylo předáno staveniště na investiční akci výměna kabelů veřejného osvětlení v lokalitě sídliště a některých dalších ulicích. Jedná se napojení stožárů osvětlení na nové rozvody tam, kde byly nové sloupy provizorně napojeny na staré vedení, což vyžadovalo dočasné ponechání starých sloupů na původním místě. Staré sloupy budou v krátké době konečně odstraněny.


Technické služby zakoupili za souhlasu zřizovatele stroj na likvidaci plevele horkou vodou, který by měl výrazně zrychlit a zlevnit každoroční boj s plevelem na chodnících a vozovkách. Uveden do provozu bude počátkem měsíce května.


Rada města zadala zpracování projektové dokumentace na nový vodovod, kanalizaci a také novou dešťovou kanalizaci v ulici K Dolánkám. Jde o jednu z ulic, kde technický stav vodovodního a kanalizačního řadu vyžaduje včasné řešení. Dále je ze stejného důvodu připravována rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích Sokolovské a Miškovského. Následovat by měly opravy povrchů včetně chodníků.


Rada města doporučila zastupitelstvu schválit přijetí státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 od Ministerstva kultury ve výši 1.575.000 Kč a její rozdělení pro následující akce obnovy kulturních památek připravovaných pro rok 2018 takto: - stará radnice č. p. 1 (vlastník Město Český Brod): 878.000 Kč, - kostel sv. Gotharda (vlastník Římskokatolická farnost Český Brod): 130.000 Kč, - kostel Nejsvětější Trojice (vlastník ČCE Český Brod): 65.000 Kč, - Sokolovna (vlastník Tělocvičná jednota Sokol Český Brod): 421.000 Kč, - Podlipanské muzeum (vlastník Regionální muzeum v Kolíně): 85.000 Kč, a souhlasit se spolufinancováním akcí obnovy kulturních památek připravovaných pro rok 2018.


Ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů je možné v současné době požádat o vydání cestovního dokladu (za poplatek 4.000 Kč pro občana starší- ho 15 let, 2.000 Kč pro občana mladšího 15 let). Dále je možné požádat o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů na 1 měsíc s lhůtou vyhotovení do 15 dnů od podání žádosti z důvodů uvedených v zákoně (ztráta, odcizení, poškození, zničení OP za poplatek 100 Kč).


Město Český Brod se v sobotu 10. 3. 2018 již tradičně připojilo k akci Vlajka pro Tibet, kterou si připomínáme 59. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci, při němž v roce 1959 zahynulo 80 000 lidí a 140 000 lidí poté odešlo do exilu.


Abychom lépe vyhověli zvýšenému zájmu o vydání OP a CD, rozšiřujeme tam od 30. 4. do 15. 7. 2018 úřední hodiny v pondělí, úterý a středu od 7 hodin.


Materiály pro volební strany ke komunálním volbám 2018 jsou k dispozici na: www.cesbrod. cz/category/materialy-pro-volebni-strany. 

25.04.18 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist