Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

KRÁTCE Z MĚSTA - duben 2016

Přinášíme vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

Zastupitelstvo města schválilo závazek údržby biokoridoru, který vznikne v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Štolmíř podél Štolmířského potoka.


 Rada města vzala na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor od Úřadu práce ČR.  Výpověď z nájmu byla podána v souladu s ustanovením ve smlouvě o nájmu čl. IV, odst. 2 - výpovědní lhůta je 6 měsíců od data doručení výpovědi druhé smluvní straně, tzn. k 19. 8. 2016. Město chce uvolněné prostory využít pro městskou knihovnu a informační centrum.    


 Zastupitelstvo města schválilo přijetí státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Ministerstva kultury ve výši 1.435.000 Kč, rozdělení výše uvedené státní finanční podpory pro akce obnovy kulturních památek připravovaných pro rok 2016 naleznete na internetových stránkách města.


 Rada města projednala informaci o stavu oprav a příprav investičních akcí v areálu nemocnice, se kterými jsou pravidelně seznamováni i nájemníci areálu a o kterých se můžete dočíst v ČBZ.


 Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2016, kdy rozpočtové příjmy, které se zvyšují na 127.902,50 tis. Kč, budou využity pro přípravu investičních akcí na 20.627,50 tis. Kč, do projektové dokumentace budou tak zařazeny i nezpevněné povrchy českobrodských ulic.


 RM a zastupitelstvo schválily přidělení finančních prostředků z Programů podpory kultury, sportu a volného času - Program č. 2 Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města ve výši 600.000 Kč a městských akcí z Fondu podpory sportu, kultury a volného času ve výši 400.000 Kč. Dohromady jde o 62 akcí v průběhu letošního roku.


 Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Český Brod. V praxi to znamená, že každý žák z Českého Brodu má zajištěné místo v ZŠ – příspěvkové organizaci města.


 Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy s vítězem veřejné zakázky na akci „Český Brod – Stavební úpravy komunikačních prostor budovy č.p. 282“, jejímž předmětem jsou projektové práce a inženýrská činnost. Budova č.p. 282 v Žižkově ulici, je budova v areálu nemocnice, označovaná jako pavilon A. Jedná se o obnovení vstupního prostoru z ulice Žižkova včetně úpravy původních anglických dvorků v uličním prostoru a rekonstrukci hlavní chodby v přízemí a hlavní chodby v prvním a druhém patře v návaznosti na nový výtah. Dále je zde zahrnuta výstavba nového lůžkového výtahu a rekonstrukce stávajícího výtahu. Nový bezbariérový vstup u spojovací chodby mezi pavilony s možností příjezdu z obou stran. Venkovní komunikace pro příjezd sanitek v areálu nemocnice.  Parkoviště pro zaměstnance v místě stávajících parkovacích míst v areálu nemocnice a výstavba nových sociálních zařízení pro návštěvníky v přízemí budovy.

15.04.16 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist