Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

KRÁTCE Z MĚSTA - ČERVEN 2016

Přinášíme vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit finanční příspěvky v rámci Pravidel pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v MPZ města Český Brod ve výši 300.000 Kč. Částka byla rozdělena mezi šest příjemců, přičemž by měl nejvyšší částku 156.300 Kč obdržet T. J. Sokol Český Brod.


 Od 8. 6. do 29. 6. 2016 opět po dvou letech probíhá dotazníkové šetření. Jeho cílem je průzkum mezi obyvateli města a městských částí s mírou spokojenosti v různých oblastech života ve městě. Šetření slouží jako podklad pro stanovení priorit dalšího rozvoje (více na http://dotaznik.cesbrod.cz).


Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci: Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod.


 Rada města souhlasila s výpůjčkou pozemku za hradbami pro Guardia Broda Bohemicalis.


 Televizní zpravodajství z Města v pohybu najdete na www.youtube.com/watch?v=0tOHlHdDj2s


 2.června 2016 se v rámci projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod v hájence na Vrátkově konalo druhé společné setkání zástupců MŠ a ZŠ ORP Český Brod. Byly představeny plánované vzdělávací aktivity na hájence (tzv. projektové dny pro školy) a zástupci škol obdrželi detailní program letní školy pro pedagogy, která proběhne o letošních letních prázdninách.


 Místostarostové města Český Brod 26. 5. 2016 přijali další čínskou delegaci na jejich metodické cestě po ČR. S delegací Huai’an NPC Standing vedenou panem Ying Qunem navštívili i oslavy dvaceti let rekonstrukce domova Anna. Čínští hosté projevili zájem o spolupráci v sociální oblasti, která se u nich teprve začíná realizovat.


 Rada města doporučila zastupitelstvu města Rozdělení finančních prostředků Programů podpory kultury, sportu a volného času v Programu č. 1: Zabezpečení pravidelné činnosti NNO ve výši 1.300.000 Kč.


 KSÚS po urgenci opravilo vodorovného značení v ulici Jungmannova a Komenského.


 Rada města určila vítězem veřejné zakázky „Úsekový rychloměr - úsekové měření rychlosti“ společnost AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, IČO 48029483. Úsekový radar by se měl instalovat od 15. 6. 2016.


 V rámci komunitního plánování 17. května 2016 proběhlo setkání pracovní skupiny Rodina, děti a mládež a 8. června 2016 proběhlo jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Účastníci diskutovali nad návrhy nových opatření a doplnění dalších opatření do připravovaného Komunitního plánu sociálních služeb.


 Zástupci města se zúčastnili sportovního setkání Brodů ve Vyšším Brodě. Potvrdili, že naše město je městem nohejbalu a přivezli trofej za první místo. Více podrobností zde.

22.06.16 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist