Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Krátce z města - červen 2015

Přinášíme vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

Ve městě se také konala dvě mistrovství republiky. O víkendu na začátku měsíce oddíl nohejbalu pořádal MR dvojic a trojic  dorostenců v nohejbalu a týden na to skautské středisko Ládi Nováka MR v turistickém závodě jednotlivců.


Rada města schválila nová pravidla pro publikování ve Zpravodaji. Jejich znění najdete na webových stránkách města.


Město uzavřelo smlouvu o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Kulturní a společenské centrum Český Brod“ společností Tost.cz, IČO 25956019, již brzy se tak můžeme těšit na nově zrekonstruované vnitřní prostory KD Svět.


Město získalo dotaci z Programu prevence kriminality v roce 2015 z Ministerstva vnitra v maximální výši 256 tis. Kč na rozšíření stávajícího městského kamerového systému o dva kamerové body. První kamerový bod bude umístěn v prostoru ulice Jana Kouly (v blízkosti autobusové zastávky) a druhý v ulici Žižkova na křižovatce s ulicí Komenského.


Ve středu 27. května 2015 v podvečerních hodinách proběhlo FÓRUM MĚSTA, ze kterého vzešlo 11 nejdiskutovanějších problémů města. Do 11. června 2015 se k těmto oblastem mohli všichni vyjádřit a to na stránkách města v komentáři nebo na Facebooku. Nové podněty byly následně zapracovány do ankety, ze které by mělo vzejít 10 problémových oblastí k dalšímu řešení.


Koncem května 2015 jsme ve spolupráci s neziskovou organizací Agora Central Europe přivítali představitele arménské obce Margahovit, kteří se přijeli inspirovat českými zkušenostmi v zapojování veřejnosti do strategického plánování. Připravili jsme jim několik exkurzí, jako byla návštěva v penzionu ANNA, v RC Kostička, v  Oblastním školním poradenském centrum na náměstí Husově, nebo v MAS Region Pošembeří. Závěr návštěvy patřil pracovnímu setkání v Oranžové zahradě, kde následovala beseda s Armény o životě v obci Margahovit určená široké veřejnosti.


Rada města schválila přidělení finančních prostředků v celkové výši 70.000 Kč v rámci Programu podpory aktivit v sociální oblasti.


Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci ZŠ Žitomířská v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který vypisuje MŠMT pro základní školy. Projekt je zaměřen na výuku cizích jazyků a v cizích jazycích. Celkový rozpočet projektu je 978.064 Kč a je ze 100 % hrazen z MŠMT.


Město obdrželo od vítěze zadávacího řízení na poskytovatele zdravotní péče v Českém Brodě společnosti Nemocnice Český Brod s.r.o. Kartouzská 6, IČO 27161838 převzatou pohledávku od Českobrodské nemocnice s.r.o. ve výši 13, 5 mil. Kč.


Město nabízí k pronájmu byt 2+kk v domě čp. 25 nám. Arnošta z Pardubic o velikosti 80,62 m2 za minimální výši nájemného 7.000 Kč/měsíc bez záloh na služby. Zájemce o pronájem bytu musí složit kauci ve výši trojnásobku nájmu a záloh na služby. Nabídky je možné podávat do 9. července 2015 do 11.00 hodin. Bližší informace poskytne paní Petra Straková na tel. 321 612 164, 734 800 380 nebo e-mailu strakova@cesbrod.cz.

25.06.15 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist