Český BrodOficiální stránky města

Aktuality - Z města

Krátce z města

Přinášíme Vám stručný přehled o činnosti rady, zastupitelstva města a dění v našem městě.

Nadále trvá nouzový stav a platí opatření přijatá vládou, které mají za cíl omezit šíření infekce koronaviru. Všechny novinky najdete na webu nebo facebookovém profilu města. O důležitých změnách informujeme také městským rozhlasem. Těsně před vydáním tohoto čísla se zdá, že se situace alespoň přestala zhoršovat. Přesto prosíme, dodržujte hygienická pravidla, omezte kontakty, buďte ohleduplní a opatrní!


Potřebujete-li pomoci se zajištěním nezbytných potřeb, nákupem či vyzvednutím léků, kontaktujte městskou policii na telefonu 321 612 212 nebo 734 346 669.


Během října byly arboristy ošetřeny stromy v městském parku, Hálově zahradě i v nemocniční zahradě. Do konce roku město plánuje vysázet několik desítek stromků na různých místech.


Na přelomu října a listopadu byla zbourána budova cukrovaru podél Cukrovarské ulice, ze které při silném větru odpadávaly nebezpečné kusy zdiva a krytiny.


Na jednání 7. 10. 2020 rada města schválila smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci nové MŠ Kollárova, kterou vypracuje atelier MS architekti dle vítězného ideového návrhu. Rada také souhlasila s přijetím dotace na nový víceúčelový traktor pro městské lesy ve výši 1,7 mil. Kč, která pokryje necelou polovinu nákladů, a vybrala dodavatele veřejné zakázky na stavební úpravy stodoly na městské hájovně ve Vrátkově. Tím vznikne terénní základna pro ekologickou a polytechnickou výchovu s kapacitou 40 osob, která bude sloužit pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže ve správním obvodu Českého Brodu. Z celkových vysoutěžených nákladů 3,9 mil. Kč pokryje dotace asi 90 %.


Rada města dále rozhodla o zvýšení nájemného za vodohospodářský majetek pro rok 2021 na částku 14 mil. Kč ročně. Vybrané nájemné zůstává ve vodohospodářském fondu a jsou z něho hrazeny pouze vodohospodářské stavby. Od roku 2021 začíná nové období provozování vodovodů společností 1. SČV, a. s., která zvítězila v koncesním řízení. Provozovatelskou smlouvu schválilo zastupitelstvo v září 2020.


Na jednání 21. 10. 2020 rada města schválila vyhlášení zakázky na nový vodojem a rekonstrukci stávajícího vodojemu, intenzifikaci ČOV Český Brod a nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod v celkové předpokládané hodnotě 135 mil. Kč. Všechny stavby by měly proběhnout v následujících 3 letech.


V říjnu pokračovala stavba nové kuchyně a jídelny v nemocnici, která bude mít kapacitu 1300 jídel. Podařilo se dokončit i stavbu přechodu přes ulici Jana Kouly. Skončila rovněž I. etapa obnovy severní zdi na městském hřbitově a výstavba podzemních kontejnerů u věžáku. Stále pokračuje stavba bezbariérového vstupu do pavilonu E v nemocnici a výměna kabelů včetně přípoloží pro budoucí kamerové body na sídlišti. Ve výrobě jsou okna pro budovu č. p. 1.


Rada města s účinností od 1. 11. 2020 jmenovala na základě výběrových řízení ředitelem nové příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod Ing. Zdeňka Hladíka a s účinností od 1. 1. 2021 novým vedoucím odboru výstavby a územního plánování Ing. Jana Strnada.


Rada města vybrala zhotovitele projektové dokumentace přístavby ZŠ Žitomířská, společnost GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o. S obcí Doubravčice jednáme o založení dobrovolného svazku obcí a budeme usilovat o zařazení do programu podpory výstavby škol v prstenci kolem Prahy. Vizualizace nové školy jsou k nahlédnutí na stránkách i Fb profilu města.


ŘSD připravuje kompletní obnovu mostu na silnici I/12 přes Šemberu za Kutilkou a město při té příležitosti dojednalo zachování pěšího průchodu pod touto rušnou silnicí.

18.11.20 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist