Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Krátce z města

Přinášíme vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

Rada města schválila „Vybavení zasedací místnosti A nábytkem (křesly a stoly) a obřadní síně židlemi pro veřejnost“, takže jednání zastupitelstva 10. 6. 2015 bude již v „novém“.


Rada města schválila dodatky ke smlouvám s nájemci v areálu nemocnice týkající se převodu energií a vody na město a jejich účtováním nájemcům.


Rada města vzala na vědomí zprávy 1. SčV:  Vyúčtování vodného a stočného za rok 2014 a Vyhodnocení provozu vodohospodářského majetku za rok 2014.


Rada města vzhledem k nezájmu firem zrušila  VZ "Kulturní a společenské centrum v Českém Brodě" ze dne 30. 3. 2015 a vyhlašuje nový termín na uvedenou veřejnou zakázku.


Město podalo do Fondu hejtmana pro rozvoj obcí a měst žádost o dotaci na rekonstrukci školní jídelny v ul. B. Smetany. Rekonstrukce bude zahájena v polovině června, i když bychom dotaci neobdrželi, protože schválila také „Výběr dodavatele VZ Rekonstrukce školní jídelny“.


Na Výzvu č. 2 Programů podpory kultury, sportu a volného času bylo do 30. 4. 2015 zasláno 15 žádostí. Alokováno na tuto výzvu je 1,2 mil Kč. Výběrová komise vyhodnotí žádosti v průběhu května, aby zastupitelé mohli na červnovém zasedání navržené částky odsouhlasit.


Rada města vzala na vědomí Výroční zprávy příspěvkových organizací a organizačních složek města s výjimkou škol za rok 2014. Zprávy budou zveřejněny na webech příspěvkových organizací.

 

 

 

 

03.06.15 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist