Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Ze zdravého Brodu

„Kotlíkové dotace“

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na poskytování dotace na výměnu kotlů
v domácnostech, uvádíme následující informace: Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (= projekt kraje).

V jejich gesci bude finanční prostředky dále přidělovat konečným uživatelům – fyzickým osobám za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje (= dílčí projekt).

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:

  •  tepelné čerpadlo,
  • kotel na pevná paliva,
  • plynový kondenzační kotel,
  • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
  • „mikro“ energetická opatření.

Výzva by měla být vyhlášena KÚSK v září 2015.

Upozorňujeme, že MěÚ Český Brod nemá více informací. Je třeba sledovat webové stránky KÚSK http://www.kr-stredocesky.cz/urad a informace poskytované v médiích.

Předběžné podrobnější informace lze získat na stránkách MŽP: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_150715_kotlikove_dotace/$FILE/Info%20list%20B%20-%20FO_LC_final.pdf Info list B - FO_LC_final.pdf

Ilona Tučímová
nakládání s odpady, ochrana ovzduší

Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist