Zdravý Brod

MA21

Komise zdravého města

Činnost komise byla ukončena ke dni 15. 3. 2023.

Komise je poradním orgánem rady města, je řídící jednotkou celého procesu vedoucího k udržitelnému rozvoji ve městě. Zabývá se prosazováním principů MA21 – zapojováním veřejnosti, strategickým a komunitním plánováním, zkvalitňováním veřejné správy. Je významným partnerem koordinátora i politika ZM a MA21. 
Zaměření práce komise se každoročně odvíjí od cílů, které si komise stanovuje každý rok v tzv. Akčním plánu zlepšování, který je schvalován radou města. Po ukončení kalendářního roku je plán komisí vyhodnocen. Akční plány a výroční zprávy o činnosti jsou k nahlédnutí zde.

členové komise
  • Ing. Jakub Nekolný - předseda, zodpovědný politik, starosta města Český Brod
  • Bc. Martina Vlastníková - místopředsedkyně, koordinátorka MA21, veřejný sektor (zapisovatelka)
  • Ing. Petr Čermák - veřejný sektor, investiční referent odboru investic
  • Bc. Jana Tůmová – veřejný sektor, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb
  • Renata Neufusová - neziskový sektor, LECCOS, z.s.,
  • Petr Fořt - podnikatelský sektor, SKYBRAND s.r.o.
ZÁPISY ZDE

Politik Zdravého města: 
Ing. arch. Markéta Havlíčková

Koordinátorka Zdravého města: 
Bc. Martina Vlastníková, PR manažerka 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist