Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Knihovna a informační centrum se opět otevírají veřejnosti!

Knihovna a informační centrum se opět otevírají veřejnosti!

Vážení občané!

Od pondělí 27. dubna se otevírá veřejnosti městská knihovna a informační centrum. Prosíme, dbejte zpřísněných hygienických předpisů a dodržujte pravidla omezeného režimu provozu městské knihovny. Prodloužení výpůjčních dob nadále platí, knihovna pro vás bude otevřena každý všední den, proto není nutné chodit hned v pondělí!

Pravidla pro poskytování základních služeb městské knihovny od 27. 4. 2020 do odvolání:

1. provoz knihovny bude omezen pouze na poskytování výpůjčních služeb (zákaz skupinových akcí, zákaz využívání PC).

2. NÁVŠTĚVU KNIHOVNY OMEZTE NA NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU – pouze vrácení a půjčování dokumentů.

3. pracoviště vracení a půjčování dokumentů budou oddělena.

4. využívejte možnost OBJEDNÁNÍ A REZERVACE ON-LINE, TELEFONICKY NEBO MAILEM, bude omezena možnost volného výběru.

5. využívejte možnost PRODLOUŽENÍ ON-LINE, TELEFONICKY NEBO MAILEM.

6. vrácené dokumenty budou před vrácením do provozu na 1 týden uloženy do "karantény“ ve zvláštní místnosti.

7. RIZIKOVÉ A OHROŽENÉ SKUPINY uživatelů knihovny (občané starší 65 let, osamělé a handicapované osoby, žijící v Českém Brodě, Štolmíři, Liblicích nebo Zahradách) mohou nadále využívat možnost rozvážkové služby prostřednictvím českobrodských dobrovolníků, až do doby ukončení jejich činnosti.

8. všechny výpůjčky jsou prodloužené do 18.5.2020. Prosíme, naplánujte si návštěvu knihovny kdykoli do tohoto dne, abychom předešli tvoření front a shlukování lidí.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!

zpět
Cesbrod