Životní situace - Ochrana přírody

Kácení dřevin

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Kácení dřevin rostoucích mimo les
4. Základní informace
k životní situaci
Kácení dřevin rostoucích mimo les
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník pozemku, na kterém dřeviny rostou, případně nájemce se souhlasem vlastníka pozemku
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
-  povolení není třeba pro stromy o obvodu kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a pro keře rostoucí na ploše do 40 m2,
- povolení není třeba z důvodů havarijních, kdy je ohrožen život, zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu – platí oznamovací povinnost do 15 dnů od provedeného kácení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v daném případě odboru životního prostředí MěÚ Český Brod
- v ostatních případech je třeba podat žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o povolení ke kácení dřevin
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství (pro k.ú. Český Brod, Štolmíř a Liblice u Českého Brodu).
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro,

Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 19.

S kým: Josef Novák 

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Vyplněná žádost, včetně situačního zákresu a zdůvodnění kácení
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je k dispozici na odboru životního prostředí MěÚ, nebo ke stažení Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les zadokacdrevin.doc 30 kB
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
30dnů (60 dnů)
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nejsou specifikováni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu pro Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Český Brod.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Za nepovolené kácení dřeviny rostoucí mimo les lze fyzické osobě udělit dle § 87 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pokutu do výše 100.000,- Kč, právnické osobě dle § 88 téhož zákona pokutu do výše 1.000.000,- Kč, pokuty ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí.
21. Nejčastější dotazy Od kdy do kdy lze kácení dřevin provádět?
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (říjen až březen) – viz § 8 odst. 5 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Je třeba žádat o povolení kácení i na ovocné stromy?
Ano.
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Josef Novák, tel. 321 612 183, email: novak@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
18.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.2.2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist