Zdravý Brod
Město Český Brod

Aktuality

Jak vyúčtovat dotaci z Programu č. 2

Zastupitelstvo města Český Brod na svém 14. řádném jednání dne 12. 11. 2020 vydalo usnesení č. 122/2020, kterým schválilo uznání prokazatelně vynaložených nákladů na podpořené akce z dotačního programu města č. 2, i když byla v roce 2020 uskutečněna jen částečně nebo vůbec. Co to v praxi znamená?

Úspěšný žadatel o dotaci z Programu podpory sportu, kultury a volného času - Program č. 2, který měl prokazatelně vynaložené náklady na akci, kterou se chystal uskutečnit, ale nečekanými vládními opatřeními z důvodu ochrany zdraví, nemohl tuto akci nakonec uskutečnit nebo uskutečnil jen částečně a náklady na tuto akci nemohl použít jinak, může tyto náklady zahrnout do vyúčtování dotace dané akce s popisem, kdy měla být akce uskutečněna a proč se neuskutečnila v jiném termínu. Zbylou část nevyčerpaných finančních prostředků z dotace musí žadatel vrátit zpět na účet, ze kterého mu byla dotace městem poskytnuta.

 

Žadatel při předložení vyúčtování dotace musí vycházet ze žádosti a z původního rozpočtu, který byl předložen. Respektive musí zohlednit to, jaké bylo rozdělení jednotlivých položek rozpočtu a jaká byla výše požadované dotace k dané položce. Tuto částku požadované dotace v položce musí přepočítat na procentuální podíl z celkové částky požadované dotace a výsledné procento aplikovat na výši přidělené dotace. Jinými slovy není možné vzít celkovou částku přidělené dotace a přiřadit jí k jedné položce rozpočtu, pokud byl rozpočet sestaven z několika položek i když přidělená dotace je nižší než požadovaná dotace, respektive než některá z položek rozpočtu.

03.12.20 Aktuality
Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist