Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Jak je to s bezpečným úvěrovým zatížením města či lidově zadlužením města?

Město k srpnu 2014 eviduje závazky v celkové hodnotě 53,8 mil. Kč, což je dle zpracované finanční analýzy částka stropu bezpečného úvěrového zatížení dlouhodobých závazků města. Čili jakékoliv další zadlužení by pro město mohlo být rizikové. Avšak všechny úvěry jsou účelově vázané a byly použity pouze na nutné investice. Tedy nebyly tzv. projedeny. 

Město v takové situaci není poprvé. Podobně tomu bylo i v roce 1997, kdy mělo úvěry přibližně ve výši 50 mil. Kč použité hlavně na výstavbu čistírny odpadních vod. Postupně se tato částka splácela až do roku 2008, kdy kleslo zadlužení na 9 mil. Kč. Od té doby si další velké investiční akce vyžádaly další zadlužení města. Jednalo se o akce, na které se městu podařilo získat dotační peníze, a bez dalších tzv. cizích peněz bychom v rozpočtu neměli prostředky na potřebnou nutnou spoluúčast. Díky tomu jsme mohli vybudovat kanalizaci a vodovod ve Štolmíři, intenzifikovat čistírnu odpadních vod, opravit vodovody a kanalizace, chodníky, veřejné osvětlení od sídliště k nádraží či zrekonstruovat celý prostor u nádraží a zrekonstruovat, zateplit místní školy či opravit další ulice. Jednalo se o investice dosahující částky čtvrt miliardy korun.

Ano, kdybychom do podobného rozhodnutí nešli, zadlužení města by se nyní blížilo nule. Ale pouze zadlužení zdánlivé, neboť skryté zadlužení v podobě neopraveného majetku by bylo mnohem vyšší a čekalo by na naše následovníky. Také využití doby finanční krize bylo správné. Stavební práce byly na velmi nízkých cenových hladinách, které se už nemusí dlouhou dobu opakovat.

Všechny výstavby, rekonstrukce a opravy probíhající ve městě potřebují určitý čas na přípravu. Vypracování kvalitní projektové dokumentace, zajištění všech nutných potvrzení není vůbec jednoduché. Na přípravu je potřeba několika měsíců a mnohdy i let, a proto si myslet, že některé rekonstrukce děláme až po upozornění v novinovém článku či na webové diskuzi je dětinské. Například rekonstrukce prostoru před nádražím se projednávalo o roku 2000 a oprava hradeb se s památkáři řeší také již několik let.

V tuto chvíli jsou na městském úřadě zpracovány a připraveny další investiční akce, s  nimiž se počítá v příštím rozpočtu (např. P+R v Klučovské) a bude jen záležet na nových zastupitelích, zda se projekty stanou skutečností či dají přednost rychlému snižování zadlužení města. Ale jak jsem již zmínil na začátku, jsme na bezpečném úvěrovém zatížení města a nebylo by dobré tuto hranici překračovat. Z toho plyne, že rozpočty příštích několika let by měly být koncipovány jako vyrovnané nebo přebytkové, stejně jako je sestaven rozpočet letošního roku.

Jakub Nekolný    

04.09.14 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist