Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Ze zdravého Brodu

INFORMACE O NOVÉ KOTLÍKOVÉ DOTACI 2015

Středočeský kraj podal žádost o dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech dle vyhlášené výzvy Operačního programu Životní prostředí na oblast podpory 2.1. Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek ve výši 517 800 000 Kč.
V průběhu dalšího měsíce bude Státní fond životního prostředí ČR tuto žádost vyhodnocovat a až poté bude možné vyhlásit program na podporu snížení emisí.

Očekáváme, že žádosti fyzických osob bude možné přijímat v prosinci 2015.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:

  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na pevná paliva,
  • plynový kondenzační kotel,
  • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
  • „mikro" energetická opatření (jsou to: zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.), oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří), dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla).

 „Nová kotlíková dotace" má jiná pravidla než v předcházejících letech. Lze vyměnit kotel na pevná paliva za jiný zdroj, který musí být uveden na seznamu registrovaných výrobků (http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1).

Uznatelné náklady pro Středočeský kraj jsou od 15. 7. 2015, to znamená, že již tuto topnou sezonu mohou majitelé rodinných domů vyměnit kotel na tuhá paliva za nízkoemisní tepelný zdroj.

Při výměně starého kotle nezapomeňte pořídit fotografie zapojení kotle na otopnou soustavu a do komínového tělesa (jinak by nemohla být dotace uznána).


Upozorňujeme, že MěÚ Český Brod nemá více informací. Je třeba sledovat webové stránky KÚSK http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality  a informace poskytované v médiích.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist