Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

ICM Český Brod čeká na svůj certifikát

icm logoInformační centrum pro mládež Český Brod (ICM) zažádalo začátkem roku 2013 o certifikaci a v polovině června prošlo kontrolním auditem. Výsledky auditu budou oznámeny jednotlivým ICM koncem prázdnin nebo v průběhu září.

Zpravodaj ICM Zpravodaj_NICM_07-8_2013.pdf 393 kB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v Koncepci rozvoje informačního systému mládeže v ČR (ICM) v kapitole 5.5 stanovuje proces certifikace ICM. Standardy kvality poskytování informačních služeb pro ICM jsou základním materiálem pro posouzení kvality služeb v jednotlivých centrech.

Tyto standardy slouží pro pracovníky center jako vodítko, jakým způsobem o kvalitu ve svých zařízeních usilovat. Jsou také prostředkem pro zajištění a kontrolu stanovené úrovně kvality členů Asociace informačních center pro mládež poskytujících informační služby.

Naplnění standardů je nezbytnou podmínkou členství. ICM, které o certifikaci nezažádá nebo standardy nesplní, jeho statut se změní na člena s hlasem poradním a nemůže žádat MŠMT o dotace. 

O přidělení certifikace rozhoduje Koordinační rada poskytovatelů informací pro mládež. Ta pro své rozhodnutí obdrží hodnotící zprávu kontrolní komise a zprávu o činnosti ICM za uplynulý rok. Na základě těchto podkladů Rada rozhodne o přidělení či nepřidělení certifikace (Certifikace může být přidělena jen za předpokladu, že ICM splnilo prioritní standardy na 100 %).

Certifikace se  vydává na dobu určitou, a to na období 4 let.

17.07.13 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist