Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

I Žižkova ulice prokoukne!

Prostranství celé ulice není zrovna nejideálnější a ovlivňuje pohled na celou, jinak velmi příjemnou čtvrť, které vévodí doposud ne příliš útulný areál nemocnice. O plánovaných změnách v areálu nemocnice jsme již i na městských stránkách psali. Jenže jen u oprav nemocničních budov a zahrad nechceme zůstat. Proto jsme vstoupili v jednání se Středočeským krajem o možnostech rekonstrukce celého uličního prostoru Žižkovy ulice. Ale postupně.

Zástupci města Český Brod a Středočeského kraje se dohodli na přípravě rekonstrukce nejen této ulice, ale i části ulice Komenského.  Tím dojde k propojení vnitřního okruhu centra města a k napojení na již opravenou silnici od Štolmíře. Pokračovat se bude kolem budovy bývalého družstva Disk na křižovatce Komenského a Žižkovy ulice až k parkovišti „u zrcadla“. Město již v minulosti odkoupilo budovu „Disku“, která bude odbourána a uvolní místo pro novou větší křižovatku.

Město se zavázalo vypracovat projektovou dokumentaci a informovat všechny vlastníky dotčené infrastruktury. Předpokládáme tedy, že opravíme nejen povrchy silnice a chodníků, vybudujeme nová parkovací místa, ale vyměnění i vodovody, kanalizace, veřejné osvětlení, rozvody plynu či elektřiny.

Před začátkem prací je potřeba také dokončit směnu pozemků a staveb se Středočeským krajem. Právě opravovaná část Žitomířské ulice přejde z majetku kraje do majetku města a naopak část Komenského ulice převedeme do majetku kraje. To umožní změnit zařazení třídy komunikací na druhou třídu a následně hrazení její rekonstrukce z prostředků Evropské unie. Převody majetku však ještě musí schválit zastupitelstva kraje i města.

Celá akce bude rozdělena na stavební objekty a etapy, protože zbývající části silnice v Žižkově ulici od křižovatky u „Disku“ až k ceduli začátek města Český Brod zůstane v kategorii třetí třídy a bude muset být hrazena z rozpočtu kraje a města. Investorem bude Středočeský kraj a město mu formou investičního příspěvku uhradí náklady na opravu částí, které budou i nadále v majetku města.

V letošním roce by měl být znám dodavatel projekčních prací a začít zpracovávat projekty. Příští rok bude věnován projektování a přípravě žádosti o dotaci. Samotné práce na rekonstrukci silnici by v ideálním případě mohly začít v roce 2017.

Jakub Nekolný

 

13.05.15 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist