Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání

Požární ochrana, hasičský záchranný sbor  150
Záchranná služba  155
POLICIE ČR  158
Tísňové volání - jednotné evropské číslo 112

 Místní důležitá čísla

POLICIE ČR - služebna Český Brod tel.:321 622 361, 321 622 362
Městská policie Český Brod tel.: 321 612 156, mobil: 736 675 756, mestska.policie@cesbrod.cz
Nemocnice s poliklinikou Český Brod tel.: 321 610 811
Nemocnice Kolín tel.: 321 756 111
Informační centrum Český Brod

tel.: 321 612 218, 321 612 219, info@cesbrod.cz

Další informace o zdravotnických službách

 Linky důvěry, krizová centra,...

Linka důvěry tel.: Kladno 312 684 444, Kutná Hora 327 511 111
Linka důvěry SOS tel.: Mladá Boleslav 326 741 481
Centrum drogové prevence tel.: Kolín 321 724 103, Kladno 312 682 177
Národní linka prevence AIDS tel.: 800 144 444
Linka bezpečí dětí a mládeže tel.: 800 155 555
Linka psychopomoci- poradenská linka pro osoby v psychické krizi tel.: 224 214 214 http://www.capz.cz
Vzkaz domů (dítě na útěku) tel.: 800 111 113

 Poruchové služby

Elektrický proud tel.: 840 850 860
Plyn tel.: 1239, po pracovní době: 737 200 889
Voda

tel.: 321 622 227

bezplatná zákaznická linka 840 111 322

Telefonní provoz tel.: 13 129

Služby motoristům

Žlutý anděl ÚAMK - nepřetržitá havarijní a nouzová služba motoristům tel.: 1230
ABA - NONSTOP havarijní služba pro motoristy  aba
zpět
Cesbrod