Aktuality - Všechny aktuality

Druhé kolo volby prezidenta republiky

Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8,00 do 14,00 hodin. Voliči obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

V souvislosti s konáním volby prezidenta republiky a povinností, aby se volič při příchodu do volební místnosti prokázal platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem, bude prodloužena doba úředních hodin pracoviště ministerstva vnitra pro vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách v ulici Na Pankráci 72, Praha 4. Úřední hodiny budou pátek  27. 1.2023 8,00 - 11,00 a 12,00 - 18,00 a sobota 28. 1.2023 8,00 - 12,00 hodin. Pokud bude žádost o vydání občanského průkazu či cestovního pasu ve lhůtě do 24 hodin pořízena 27. ledna 2023 do 13,00 hodin, takové doklady budou ještě tentýž den připraveny k předání na tomto pracovišti. V sobotu bude možné pouze přebírat již vyrobené doklady.

V době konání volby budou zaměstnanci MěÚ Český Brod na pracovišti občanských průkazů náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod držet službu, a to v pátek 27. ledna 2023 14,00 - 22,00 a v sobotu 8,00 - 14,00 a občané si budou moci vyzvednout již vyhotovené občanské průkazy a cestovní pasy, u nichž si zvolili výdejní místo MěÚ Český brod.

Písemnou žádost o voličský průkaz pro druhé kolo volby je možné doručit v listinné podobě, datovou schránkou nebo přes Portál občana  do pátku 20. ledna 2023 do 16,00 hodin. Osobně lze podat žádost o voličský průkaz do středy 25. ledna 2023 do 16,00 hodin. O voličský průkaz může občan požádat obecní úřad podle místa jeho trvalého pobytu.

Úřední hodiny pro podání žádosti o voličský průkaz:

Pondělí 16.1.2022 8,00 -11,00 a 12,00 - 17,00 h
Úterý 17.1.2022 8,00 - 11,00 a 12,00 - 14,30 h
Středa 18.1.2022 8,00 -11,00 a 12,00 - 17,00 h
Čtvrtek 19.1.2022 8,00 - 11,00 a 12,00 - 14,30 h
Pátek 20.1.2022 8,00 - 11,00 a 12,00 - 16,00 h
Pondělí 23.1.2022 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00 h
Úterý 24.1.2022 8,00 - 11,00 a 12,00 - 14,30 h
Středa 25.1.2023 8,00 - 11,00 a 12,00 - 16,00 h

Žádost o voličský průkaz Zadost_o_volicsky_prukaz_prezident_2023.pdf

Plná moc k převzetí voličského průkazu plnmocprevzvolprukprez.pdf

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist