Bezpečný Brod
Město Český Brod

Prevence

Doprava

Parkování

Co říci k parkování? Problém převážně měst a s velikostí města roste i problém parkování. Do měst prakticky denně přijíždí lidé z okolí za nákupy, památkami atd.. Počet vozidel neustále roste a na to nejsou města přizpůsobena. Snaží se problém řešit různými způsoby.

Parkovací systém

Mezi občany ne příliš oblíbený způsob regulace parkování ve městě. Město Český Brod přijalo nařízení o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích v září 2003, jako reakci na stále se zhoršující dopravní situaci hlavně v centru. V době špičky je centrum města přetíženo dopravou, parkoviště přeplněna, nemožnost zásobovaní provozoven a tím neustále vznikající dopravní komplikace. Zavedením parkovacího systému došlo k odlehčení dopravy, a usnadnění parkování v centru města. Celý chod provozu parkovacího systému, zabezpečuje Městská policie Český Brod. Nejedná se jen o dohled nad řádným placením parkovného všech řidičů, ale rovněž o pravidelné každodenní kontroly automatů, dopravního značení a všeho co se systémem souvisí. Proto se při vzniku závady obracejte přímo na nás.

ZTP, ZTP-P

Vozidla označená jako vozidlo přepravující osobu zdravotně tělesně postiženou jsou od parkovacího poplatku osvobozeny. Platnost tohoto nařízení je v celé oblasti spadající do parkovacího systému. Řidiči takových vozidel jsou povinni využít pro parkování míst jenž jsou pro takto označená vozidla vyhrazena. V případě, že jsou tato místa již obsazena můžou využít i ostatní parkovací místa.

Parkovací karty

Tyto karty jsou vydávány osobám, které mají ve vymezené oblasti trvalé pobyt, sídlo nebo provozovnu. Karty musí být v zaparkovaném vozidle dobře viditelné. Jen tak zabráníte možnému nedorozumění a ztrátě Vašeho času

Výdej parkovacích karet

Karty vydává odbor dopravy

Formuláře pro vydávání parkovacích karet

Vyřízení provádí majitel vozidla. Přineste si :

 • občanský průkaz
 • technický průkaz vozidla
 • hotovost k uhrazení poplatku

Jízdní kolo - cyklista

Jízdní kolo vždy bylo a zřejmě navždy zůstane dobrým pomocníkem. Někdo jej používá jen jako dopravní prostředek, jiný jako nástroj relaxace nebo druh sportu. Jsou i takoví, kterým pojem jízdní kolo nic neříká.

Legislativa

Mnozí jste se již určitě v ulicích našeho města setkali s hlídkou Městské policie Český Brod, kontrolující stav vybavení jízdních kol cyklistů. Jedná se spíše o večerní hodiny, kdy cyklistům většinou chybí řádné osvětlení jízdního kola. Na základě zákona č.553/1991 Sb.,o obecní policii, mají strážníci pravomoc tuto problematiku řešit. Rovněž je zde zahrnuta problematika jezdců na kolečkových bruslích, koloběžce, skejtu a pohybu chodců. Tato problematika je řešena zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vybavení jízdního kola

Veškeré prvky řádného vybavení jízdního kola jsou uvedeny ve Vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č.341/2002Sb.. Tato vyhláška je ještě doplněna přílohou č. 13 s účinností od srpna 2002. Vyhláška spolu s přílohou některé prvky povinného vybavení zcela vypustila a u jiných nabízí možnost použití alternativní náhrady.

Seznam řádného vybavení :
 • dvě na sobě nezávislé účinné brzdy s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku
 • matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené
 • přední odrazku bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovým materiálem obdobných vlastností a umístěna i na oděvu či obuvi cyklisty
 • zadní odrazku červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovým materiálem obdobných vlastností a umístěna i na oděvu či obuvi cyklisty
 • na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty
 • odrazky oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti
 • za snížené viditelnosti světlometem svítícím dopředu bílým světlem, může být nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem
 • za snížené viditelnosti zadní svítilnou červené barvy, může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy

Samozřejmě záleží jen na Vás jestli si k těmto povinným prvkům přidáte ještě dříve povinné kryty kol, zvonek nebo kryt řetězu. Jde o Vaši bezpečnost.

Bezpečnostní přilby

Novelizace zákona, o provozu na pozemních komunikacích, přináší povinnost cyklistů mladších 18 let za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Doporučujeme ale používat přilby v každém věku. Za děti do 15 let jsou odpovědni jeho rodiče.

Části, které jsou povinné pro každé jízdní koloVybavení jízdního kola
 1. dvě na sobě nezávislé účinné brzdy
 2. přední odrazka bílé barvy
 3. zadní odrazka červené barvy
 4. oranžové odrazky na obou stranách pedálů
 5. oranžové odrazky na paprscích kol
 6. zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojeťmi) 
 7. zakončení ovládacích páček, páčky musí být obaleny materiálem pohlcujícím energii
 8. matice nábojů kol, pokud nejsou křížové nebo rychloupínací, musí být uzavřené
Při jízdě za snížené viditelnosti musí být jízdní kolo vybaveno
 • 9. vpředu světlometem bílé barvy
 • 10. vzadu svítilnou se zadním obrysovým světlem červené barvy
 • 11. zdrojem elektrického proudu (dynamo, baterie)

Registrace jízdních kol

CEREK – evidence jízdních kol s.r.o.

Vinohradská 2165/48
120 00, Praha 2 – Vinohrady
IČ: 016 25 268
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 209362
e-mail: info@cerek.cz

www.cerek.cz

Jak registrovat kolo?

Co dělat v případě odcizení nebo ztráty jízdního kola? 

Pokud jste registrováni

Po zjištění, že Vám bylo jízdní kolo odcizeno, neprodleně informujte Policii České republiky a v Centrálním registru jízdních kol - CEREK označte Vaše jízdní kolo statusem ODCIZENÉ. Pokud bude Vaše jízdní kolo nalezeno, je možné Vás okamžitě kontaktovat a jízdní kolo Vám bude navráceno.V případě dotazu na původ Vašeho registrovaného jízdního kola ve vyhledávači registru CEREK kdekoliv na světě a bude-li Vaše jízdní kolo označené statusem ODCIZENÉ, bude tato informace ihned odeslána Vám a spolupracujícím státním orgánům.Pokud jste neoznačili Vaše jízdní kolo statusem ODCIZENÉ, bude tato informace odeslána pouze Vám a Vy o této skutečnosti můžete informovat Policii ČR.

Pokud nejste registrováni

Po zjištění, že Vám bylo jízdní kolo odcizeno, neprodleně informujte Policii České republiky, zaregistrujte se v Centrálním registru jízdních kol - CEREK a označte Vaše jízdní kolo statusem ODCIZENÉ. Pokud bude Vaše jízdní kolo nalezeno, je možné Vás okamžitě kontaktovat a jízdní kolo Vám bude navráceno.

V případě dotazu na původ Vašeho registrovaného jízdního kola ve vyhledávači registru CEREK kdekoliv na světě a bude-li Vaše jízdní kolo označené statusem ODCIZENÉ, bude tato informace ihned odeslána Vám a spolupracujícím státním orgánům.

Pokud jste neoznačili Vaše jízdní kolo statusem ODCIZENÉ, bude tato informace odeslána pouze Vám a Vy o této skutečnosti můžete informovat Policii ČR.

O odcizení Vašeho jízdního kola se také můžete dozvědět tak, že Vám bude doručena zpráva o dotazu ve vyhledávači registru CEREK na Vaše jízdní kolo. 
V tomto případě zkontrolujte, zda je Vaše jízdní kolo v pořádku.

Pokud bylo Vaše jízdní kolo odcizeno, neprodleně informujte Policii České republiky a v Centrálním registru jízdních kol - CEREK označte Vaše jízdní kolo jako ODCIZENÉ. Pokud bude Vaše jízdní kolo nalezeno, je možné Vás okamžitě kontaktovat a jízdní kolo Vám bude navráceno.

Pokud nebylo Vaše jízdní kolo odcizeno, je možné, že se jednalo o chybně zadané číslo rámu jízdního kola u dotazu na jiné jízdní kolo a tato zpráva je pro Vás bezpředmětná. Není ale příliš pravděpodobné, že by k této události došlo.

 

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist