Odbory - Památková péče

Dne 17. července 2008, nabyla účinnosti novela památkového zákona číslo 307/2008 Sb.

V daném konkrétním případě je pro vlastníky nemovitostí (ať již kulturních památek, tak ostatních nemovitostí, které kulturními památkami nejsou, ale jsou v území městské památkové zóny nebo v ochranném pásmu kulturní památky) navýšena horní hranice sankce, kterou může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit :

  • u fyzických osob při přestupku dle § 39, odst. 1, památkového zákona je navýšena sankce až na hranici 2.000.000 Kč (dvou miliónů korun českých) oproti dosavadní hranici horní sazby do 10.000 Kč (deseti tisíc korun českých)
  • u právnických osob při správním deliktu (nedodržení povinnosti právnické osoby) dle § 35, odst. 1, památkového zákona je navýšena sankce až na hranici 2.000.000 Kč (dvou miliónů korun českých) oproti dosavadní hranici horní sazby do 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých).  

     V případě sankcí u nemovitostí které jsou prohlášeny Národní kulturní památkou je výše sankce ještě vyšší (až 4.000.000 Kč, slovy čtyři milióny korun českých). Sankci za Národní kulturní památku ukládá Krajský úřad.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist