Aktuality - Všechny aktuality

CYKLISTÉ VÍTÁNI - Úprava dopravního značení v centru města umožňující obousměrný průjezd cyklistů.

Cyklistická doprava se v poslední době rozvíjí, a to zejména ve městech, kde je dokonce s ohledem na pozitivní vliv na omezování hluku a emisí žádoucí. Proto se i Český Brod rozhodl rozvoj cyklistické dopravy podpořit a přijmout některá nezbytná opatření.

Velkým problémem pro cyklisty byla přístupnost historického centra města, neboť ve městě je vybudován systém jednosměrných ulic, které usměrňují pohyb automobilové dopravy a do jisté míry zklidňují střed města. Navržené dopravní řešení umožní cyklistům, samozřejmě za respektování pravidel silničního provozu, projíždět oběma směry Tyršovou ulicí a ulicí Krále Jiřího včetně centrální komunikace mezi oběma náměstími. Cyklisté tak mohou dosáhnout přímého resp. požadovaného napojení na cíl cesty za co nejkratší cestovní dobu.

Plánek

Ke konkrétnímu dopravnímu opatření: ulice Krále Jiřího od křižovatky s ulicí Kollárova až po ulici Tyršova se změní z jednosměrné ulice na obousměrnou, ovšem se zákazem vjezdu všech motorových vozidel ve směru na náměstí a ve směru od ulice Tyršova po křižovatku s Husovým náměstím. Tento zákaz se nebude tedy týkat cyklistů a ti budou moci, na rozdíl od všech motorových vozidel, jezdit i těmito směry a hlavně vjet na náměstí ulicí Krále Jiřího.  V této části ulice je navíc povoleno zastavování vozidel pouze pro nutné zásobování. V ulici Tyršova bude zřízen vyhrazený pruh pro cyklisty, kteří pojednou směrem z centra, směr do centra je pro cyklisty možný již nyní.

Detailní rozkreslení nutného dopravního značení je uvedeno na plánku.

Jinými slovy, pro řidiče motorových vozidel se v podstatě nic nezmění, jen bude jiné dopravní značení a samozřejmě se zvýší potřeba vzájemného respektování všech účastníku silničního provozu navzájem. Nutno podotknout, že toto opatření je navrženo v historickém centru města, kde již nyní platí určitá omezení včetně maximální dovolené rychlosti 30 km/h. V souvislosti se změnou dopravního značení bychom chtěli účastníky upozornit zejména na křižovatku před lékárnou (náměstí Arnošta z Pardubic), kde přednost v jízdě není upravena dopravní značkou a řídí se tzv. „pravidlem pravé ruky“. Řidiči přijíždějící od náměstí Arnošta z Pardubic budou muset dávat přednost v jízdě ještě cyklistům, kteří budou přijíždět ulicí Krále Jiřího směrem na náměstí. A zase cyklisté, kteří pojedou po ulici Krále Jiřího ve směru od ulice Tyršova, budou muset na této křižovatce dávat přednost v jízdě řidičům přijíždějícím od náměstí Arnošta z Pardubic, tedy zprava.

Věříme, že toto opatření přivítají nejen vyznavači ekologické formy přepravy, ale nakonec i řidiči motorových vozidel. Spokojenost s tímto opatřením však bude velmi záležen na vzájemném respektu všech účastníku a také dodržování pravidel silničního provozu.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist