Český BrodOficiální stránky města

Aktuality - Z města

CYKLISTÉ VÍTÁNI - Úprava dopravního značení v centru města umožňující obousměrný průjezd cyklistů.

Cyklistická doprava se v poslední době rozvíjí, a to zejména ve městech, kde je dokonce s ohledem na pozitivní vliv na omezování hluku a emisí žádoucí. Proto se i Český Brod rozhodl rozvoj cyklistické dopravy podpořit a přijmout některá nezbytná opatření.

Velkým problémem pro cyklisty byla přístupnost historického centra města, neboť ve městě je vybudován systém jednosměrných ulic, které usměrňují pohyb automobilové dopravy a do jisté míry zklidňují střed města. Navržené dopravní řešení umožní cyklistům, samozřejmě za respektování pravidel silničního provozu, projíždět oběma směry Tyršovou ulicí a ulicí Krále Jiřího včetně centrální komunikace mezi oběma náměstími. Cyklisté tak mohou dosáhnout přímého resp. požadovaného napojení na cíl cesty za co nejkratší cestovní dobu.

Plánek nam.pdf 580 kB

Ke konkrétnímu dopravnímu opatření: ulice Krále Jiřího od křižovatky s ulicí Kollárova až po ulici Tyršova se změní z jednosměrné ulice na obousměrnou, ovšem se zákazem vjezdu všech motorových vozidel ve směru na náměstí a ve směru od ulice Tyršova po křižovatku s Husovým náměstím. Tento zákaz se nebude tedy týkat cyklistů a ti budou moci, na rozdíl od všech motorových vozidel, jezdit i těmito směry a hlavně vjet na náměstí ulicí Krále Jiřího.  V této části ulice je navíc povoleno zastavování vozidel pouze pro nutné zásobování. V ulici Tyršova bude zřízen vyhrazený pruh pro cyklisty, kteří pojednou směrem z centra, směr do centra je pro cyklisty možný již nyní.

Detailní rozkreslení nutného dopravního značení je uvedeno na plánku.

Jinými slovy, pro řidiče motorových vozidel se v podstatě nic nezmění, jen bude jiné dopravní značení a samozřejmě se zvýší potřeba vzájemného respektování všech účastníku silničního provozu navzájem. Nutno podotknout, že toto opatření je navrženo v historickém centru města, kde již nyní platí určitá omezení včetně maximální dovolené rychlosti 30 km/h. V souvislosti se změnou dopravního značení bychom chtěli účastníky upozornit zejména na křižovatku před lékárnou (náměstí Arnošta z Pardubic), kde přednost v jízdě není upravena dopravní značkou a řídí se tzv. „pravidlem pravé ruky“. Řidiči přijíždějící od náměstí Arnošta z Pardubic budou muset dávat přednost v jízdě ještě cyklistům, kteří budou přijíždět ulicí Krále Jiřího směrem na náměstí. A zase cyklisté, kteří pojedou po ulici Krále Jiřího ve směru od ulice Tyršova, budou muset na této křižovatce dávat přednost v jízdě řidičům přijíždějícím od náměstí Arnošta z Pardubic, tedy zprava.

Věříme, že toto opatření přivítají nejen vyznavači ekologické formy přepravy, ale nakonec i řidiči motorových vozidel. Spokojenost s tímto opatřením však bude velmi záležen na vzájemném respektu všech účastníku a také dodržování pravidel silničního provozu.

29.09.10 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist