Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Co je Seniorská obálka?

Co je Seniorská obálka?

Seniorská obálka je tiskopis určený především pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby žijící v domácím prostředí pro řešení situací náhlého zhoršení zdravotního stavu, kdy je nutné přivolat zdravotnickou záchrannou službu. V těchto situacích bývá člověk často velmi rozrušený a dělá mu potíže odpovídat jasně a přesně na otázky lékaře záchranné služby.  

Seniorská obálka má být pro tyto situace pomůckou, která poskytne lékaři základní orientaci o zdravotním stavu seniora a umožní mu rychleji reagovat při poskytnutí lékařské péče.

Do tohoto tiskopisu si senior sám nebo za pomoci svých příbuzných vyplní základní údaje o svých nemocech, užívaných lécích a jejich dávkování a uvede kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. K samotnému tiskopisu je k dispozici průhledná obálka a klips s magnetem pro umístění obálky na dveřích nebo lednici v domácnosti.

Plastová obálka s těmito údaji by měla být umístěna na viditelném místě v bytě například na vnitřní straně vchodových dveří, na dveřích lednice apod.

Tiskopis Seniorské obálky včetně plastové obálky a magnetu je možné si bezplatně si vyzvednout od 20. ledna 2020 v budově Městského úřadu Český Brod na odboru sociálních věcí a školství, nám. Arnošta z Pardubic 56, v kanceláři č. 24 v úředních hodinách tj. pondělí a středa od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00, úterý od 8:00 do 11:00 (v jiných dnech po předchozí telefonické dohodě, tel. 730 870 953). S vyplněním formuláře pomůže v případě zájmu sociální pracovník tohoto odboru, nebo je možné si stáhnout samotný tiskopis zde.  Seniorska_obalka_formular.pdf

zpět
Cesbrod