Český BrodOficiální stránky města

Aktuality - Všechny aktuality

Český Brod je ve vynikající finanční kondici!

Jelikož město připravuje několik velkých investičních akcí, které budou též finančně nákladné, potřebujeme pomoci s jejich financováním a možným zajištěním jednorázové hotovosti. Neboli případné závazky vyplývající z uzavíraných smluv by mohly krátkodobě ohrozit financování chodu úřadu a jeho organizací.

Za tímto účelem město připravuje veřejnou soutěž na zajištění tzv. investičního úvěrového rámce.  Abychom se případným uchazečům představili a dali pravdivé informace o finanční kondici města, nechali jsme si zpracovat střednědobý výhled rozpočtu města s analýzou financí a ratingem. A jak jsme dopadli? Jedním slovem výtečně!

Cituji ze zprávy: „Finanční zdraví Českého Brodu je nejlepší, co kdy bylo a vyvíjelo se ve výborném trendu a hodnotíme ho aktuálně nejlepší možnou známku A+A+“.  První áčko je pak za finanční kondici města a plus za nastavený trend. Pozitivně je hodnocen fakt, že jsou běžné příjmy výrazně vyšší než provozní výdaje a také stále se zvyšující objem investic.  Město má dobrou finanční kondici k údržbě a budování majetku a též je oceňován přístup k péči o majetek.

Druhé áčko pak město obdrželo za stav financí, kde je oceňováno dostatečné zajištění likvidity, tedy peněz na účtech a bezproblémové splácení nízkých a levných dluhů. Dluhem se městu dařilo šetřit právě rozdíl mezi cenou půjčených peněz, tedy úrokem, a nárůstem cen stavebních prací. Pozitivní je též rozumné a obezřetné finanční plánování.

Z analýzy též vyplývají doporučení, kterými by se město mělo dále řídit. Určitě je potřeba pokračovat v nastaveném trendu a nedopustit přibližování běžných příjmů a výdajů, tedy snižování tzv. provozního salda.  Analýza rovněž doporučuje na dva roky zmrazit provozní výdaje a pokračovat ve všech zamýšlených investičních akcích. Bezpečné zadlužení města je pak nově vypočítáno až na 300 miliónů korun, když celkový dluh města se nyní pohybuje kolem 50 miliónů korun.

V neposlední řadě je pak spočítána nejvyšší možná částka, kterou by bylo možné použít v letech 2022 až 2026 na pokrytí spoluúčastí na plánovaných investičních akcích a tou je hodnota 492 miliónů korun. Z toho 201 miliónů by mělo mít město k dispozici z hospodářského salda, 35 miliónů zůstatku na základním účtu a 256 miliónů by bylo možné čerpat právě z investičního úvěrového rámce.

Závěrem bych chtěl jen podotknout, že se jedná o nejvyšší možnou částku, se kterou vedení města po konzultaci s vedoucí finančního odboru nepočítá. Do této částky nejsou zahrnuty ani dotace. Snahou odboru rozvoje a konkrétně projektové kanceláře je, pokud to okolnosti dovolí, napasovat maximum plánovaných akcí do vyhlašovaných dotačních výzev. Proto jsme přesvědčeni, že budeme v úspěšnosti čerpání dotací pokračovat. Taktéž již se začíná od zájemců o výstavbu v Českém Brodě plnit kritizovaný fond investic. I tyto prostředky by měly sloužit k tomu, aby město nemuselo využívat úvěrový rámec víc, než je to nezbytně nutné. 

Jakub Nekolný

Kompletní analýza financí včetně ratingu analyza_financi_a_rating.pdf

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist