Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Často kladené otázky k svozu odpadů v Českém Brodě

Foto archív TSKdy se sváží odpad?
Svoz odpadu se provádí vždy v pracovních dnech od pondělí do pátku.

Jak je to se svozem ve dnech státních svátků a státem uznaného volna?
Již od roku 2009 platí, že pokud vyjde státní svátek a státem uznané volno na den v týdnu od pondělí do pátku, svoz směsného odpadu a bioodpadu se normálně provádí v tyto dny.

V jakém čase se svoz provádí?
Svoz směsného odpadu a bioodpadu se provádí v pracovní době TS Český Brod, může se však prodloužit i po této době. Pracovní doba je v letním období (od 1.3. do 31.10.) 06:00 - 14:30 hodin a v zimním období (od 31.10. do 28. 2.)  7:00 - 15:30 hodin.

Kdy nejpozději vyndat  nádobu s bioodpadem, směsným odpadem ven na ulici?
V letním období nejdéle v 6.00 hodin a zimním období nejdéle v 07.00 hodin. Nádoby nechte na ulici do ukončení vývozu odpadu či vyprázdnění nádoby.

 

Kdy se může stát, že nádoba nemusí být vyvezena?
Nádoba nebude vyvezena když vyndáte nádoby na ulici pozdě nebo v jiný den. Také když bude obsah nádoby zmrzlý nebo v ní bude komodita, která v nádobě dle vyhlášky nesmí být. Do nádoby určené pro směný odpad nepatří plasty, papír, sklo, suť, hlína, cihly, kameny, bioodpad, dřevo, obaly od barev, nebezpečný odpad, elektrospotřebiče, horký popel.

Co patří do hnědé nádoby na bioodpad?
Veškerý biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky brambor, zeleniny, ovoce, zbytky jídla, zbylé kousky pečiva, skořápky z vajec, skořápky z ořechů, pecky z ovoce, dřevěný popel, tráva, listí, rostliny, zemina, papírové obaly na vajíčka, roztrhané na kousky, použité papírové kapesníčky, zbytky nehtů, vlasů a vousů).

Co do nádoby na bioodpad nepatří?
Naopak do hnědé nádoby nepatří maso, kosti, mastné pokrmy, cizorodé látky a komodity - sklo, papír, plast, tetrapaky, kovy, sáčky z vysavačů, umělé hmoty všeho druhu, popel z briket, uhlí, barevné časopisy, smetky ze silnic, oleje, baterie, zbytky barev a laků, uhynulá zvířata, léky, pleny.

Co mám dělat při zjištění poškození nádoby?
Neprodleně volejte do technických služeb na číslo 321 622 737.

Jak probíhá současný svoz odpadu?
V liché týdny (1.,3.,5.,atd.) je svážen směsný odpad a v sudé týdny (2., 4., 6., atd.) bioodpadu. Do schválení vyhlášky o odpadu je do sudého týdne přidán i svoz směsného odpadu. Změny budou uveřejněny v jednom z následujících číslech Českobrodského zpravodaje, který je zdarma distribuován do každé domácnosti.

A kdy se vyváží separovaný odpad?
Papír je svážen každou středu, plasty pak každý čtvrtek v týdnu. Svozy mohou být přidány v letních měsících. Sklo z kontejnerů se vozí dle platných termínů každý měsíc, naopak sklo ze zvonů dle naplněnosti a kontroly pracovníků TS pak zpravidla 1x za 2 až 3 měsíce. Nápojové kartony vyvážíme 1x za měsíc dle naplněnosti kontejnerů.

Jak se vyvarovat zápachu v nádobách (letní měsíce i během roku?
Do bionádoby lze ukládat bioodpad do ekoplastových sáčků s dobou rozkladu max. 90 dnů tzv. kukuřičné ekosáčků. Pro nádoby na směsný odpad lze ukládat směsný odpad (např. kosti či části masa) do ekosáčků s dobou rozkladu až dva roky. Více o ekosáčcích na (www.kompostuj.cz,www.ekodomov.cz).

Kam máme ukládat objemný odpad (skříně, ledničky, válendy, matrace, dřevo)?
Pouze do sběrného místa odpadu v Palackého ulici.

Kam rozhodně tento odpad neukládat?
Ke kontejnerovým místům, k nádobám na odpad, u bytovek, protože veškeré náklady na likvidaci a odvoz jsou pak následně fakturovány bytovým družstvům.

08.02.12 Z města

Komentáře:

 1. [1] Mazáčová assigned-77-78-110-14.casablanca.cz

  Ke článku jako takovému nemám námitek, ale používat ve veřejné komunikaci slovo "nejdéle" - což je slengový výraz, se mi zdá nevhodné. Správně má být použito "nejpozději".

  24.02.12, 14:28:04
 2. [2] Sigi 39.18.broadband6.iol.cz

  Nedá mi nenapsat.... proč třídit odpad, když pak přijede jeden popelářský vůz a vyveze zároveň popelnici na bioodpad a popelnici na směsný odpad??? Konkrétně se to stalo tuto středu v ulici Tcuhorazská.

  24.02.12, 19:02:32
 3. [3] Sigi 39.18.broadband6.iol.cz

  [2] opr. ulice Tuchorazská

  24.02.12, 19:03:53
 4. [4] Hanka 41.118.broadband14.iol.cz

  Už sem to též viděla.Ale stalo se to tenkrát proto,že byl v bioodpadu naházený i směsný odpad.Nebylo to taky tak?Nebo to bylo u všech popelnic v celé ulici?

  26.02.12, 14:07:10
 5. [5] Ing. Miroslav Kruliš ho245.net.msc-net.cz

  [4] Svoz bioodpadu se provádí pouze vozidlem typu MAN se speciální vanou (vozidlo je bílo zelené).Ano někdy se stává, že nezodpovědní občané (ale jsou to jen vyjímky) vhazují směsný odpad spolu s bioodpadem do téže popelnice a naopak. V některých případech se to stává také u kontejnerů na tříděný odpad,kde je vhozen směsný odpad do plastů nebo do papíru.Osádky vozidel toto vybírají, aby se neznehodnotila tříděná komodita. Ale někdy to není z hygienických důvodů možné. Bioodpad sváží řidič p. Hladík, který patří k zodpovědným pracovníkům TS. Je třeba řešit konkrétní situaci a i třeba zavolat do TS. Děkujeme.

  26.02.12, 15:55:13
 6. [6] Ing. Miroslav Kruliš ho245.net.msc-net.cz

  [2] Pro Vaší informaci vozidlo s osádkou sváží bioodpad od pondělí do středy (následně v pátek),kdy ve středu sváží nejdříve bioodpad a odjíždí do kompostárny Hořátev a po návratu sváží směsný odpad dle stanoveného harmonogramu, klasický středeční svoz. Nepíšete zde o konkrétní nádobě, č.p. nebo hodině odvozu.apod. A také je možné, že v konkrétní nádobě byl současně znehodnocený bioodpad. Těžko můžu posuzovat rozhodnutí řidiče bez podkladů. Ale i přesto můžete kdykoli zavolat a domáhat se odpovědi.

  26.02.12, 16:07:05
 7. [7] Sigi 39.18.broadband6.iol.cz

  Pro doplnění...popelnice byly obě naše a rozhodně v bio popelnici nebylo nic co by tam nepatřilo.
  Vozidlo na bioodpad tudy projelo bez zastavení okolo osmé hodiny. Vyprázdnění obou popelnic jedním vozem proběhlo v odpoledních hodinách ( čas nevím přesně někdy mezi 14-15).
  Doufám, že to byl jen ojedinělý případ a nebude se to opakovat... tzn. budu i nadále třídit bioodpad...

  27.02.12, 20:39:18
 8. [8] Ing. Miroslav Kruliš ho245.net.msc-net.cz

  [7]
  Dobrý den, čas Vámi uvedený je správný (mezi 14.-15 hodinou skutečně vozidlo sváželo ve vaší ulici odpad, ale směsný. Bioodpad se svážel v dopoledních hodinách stejným vozidlem. Dopoledne vozidlo svezlo bioodpad na kompostárnu Hořátev, odpoledne bylo se směsným odpadem na skládce komunálního odpadu v Radimi.Toto je dohledatelné na GPS vozidla a i dle informací řidiče, který si za svým tvrzením stojí. Každopádně díky za vaši informaci.

  28.02.12, 12:24:34
 9. [9] Ing. Miroslav Kruliš ho243.net.msc-net.cz

  [7] Dobrý den, ještě jeden případ ze včerejšího svozového dne lichého týdnu v části Českého Brodu Škvárovna. Jeden pán na Škvárovně při svozu směsného odpadu požadoval po naší posádce vozu, aby vysypali do směsného odpadu také obsah popelnice s bioodpadem (v lichý týden se bio nevyváží). Osádka toto samozřejmě odmítla. Uvedený pán hned na to reagoval, že to stejně svážíme vše na jedno místo.A takhle právě vznikají fámy.Bioodpad se sváží do kompostárny Hořátev a směsný odpad na skládku komunálního odpadu do Radimi.
  Přeji hezký den

  29.02.12, 07:33:48
 10. [10] Sigi 39.18.broadband6.iol.cz

  [8] Pořád ale nechápu, proč nevyvezli bio popelnici dopoledne ( stála před domem i s popelniccí na směsný odp.)a jen tudy bez zastavení projeli a pak vyvezli obě popelnice najednou až odpoledne??

  29.02.12, 11:23:08
 11. [11] Ing. Miroslav Kruliš ho243.net.msc-net.cz

  [10]
  Dobrý den, také to nechápu, protože dopoledne sváželi bioodpad i ve vaší ulici, každopádně dostali svůj díl:)
  Přeji hezký den

  29.02.12, 12:20:43
 12. [12] Sigi 39.18.broadband6.iol.cz

  [11] Díky za info. Budu si myslet, že to bylo třeba tím, že bio popelnici přehlédli...moc jich tu v tomto období před domy nestojí. :) a vzali ji alespoň odpoledne, aby nezůstala nevyvežená

  29.02.12, 12:26:43
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist