Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Březnové krátce z města

PřednádražíOpětovně se rozeběhly práce v okolí nádraží, které by měly probíhat do konce května letošního roku (více informací uvnitř čísla). Usilovně se také pracuje na projektové přípravě dalšího projektu v prostorách nádraží a to prodloužení podchodu na Škvárovnu a zajištění bezbariérových přístupů na nástupiště. Celkové náklady by se měly vyšplhat k 90 mil. Kč a investorem bude SŽDC. Město je partnerem projektu a bude financovat výstavbu přístupové cesty k podchodu. Přípravné práce by měly být zahájeny ještě v letošním roce a samotná výstavba je v plánu na příští rok.  

V úterý 12. března zasedala výběrová komise pro rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města v rámci Programů podpory kultury, sportu a volnočasových aktivit pro nestátní neziskové organizace. Návrhy příspěvků schválí rada města a zastupitelstvo koncem měsíce.

Rada města prodloužila dobu záměru prodeje nemovitosti č. p. 82 nám. Husovo do 15. dubna 2013, za navrženou cenu 7,5 mil. Kč.. K prodeji jsou také dva byty ve věžáku č.p. 1256 o velikosti 1+1 a 1+kk minimálně za 900 a 700 tisíc Kč. V případě vašeho zájmu podávejte své nabídky v zalepené obálce do podatelny MěÚ do 25. března letošního roku.

Rada města schválila dopravní opatření - trvalý obousměrný provoz v ulici Jungmannova, Havlíčkova s omezením nákladní dopravy nad 3,5 t. K obdobnému dopravnímu opatření v ulici Krále Jiřího dojde do 31. října 2013.

Rada města souhlasila s podáním žádostí na zateplení objektů města (školní jídelny a MŠ Sokolská) do Operačního programu životního prostředí (OPŽP).

Výběrová komise vybrala a rada města schválila dodavatelem opravy havárie kanalizace v ulici Bulharská společnost AZ Stavební Heřmanův Městec s nejnižší nabídkovou cenou 844 tisíc Kč bez DPH.

Město uzavřelo smlouvu o bezplatné výpůjčce prostorů areálu Neli u nádraží pro potřeby „točny“ autobusů v průběhu investiční akce Přednádraží a schválilo prodloužení smlouvy na zajištění provizorního parkování v ulici Jana Kouly také do konce výstavby u nádraží

Informační centrum na základě schválené smlouvy s Ticketportálem rozšíří své služby o možnost internetového předprodeje vstupenek.

Rada města schválila zadávací řízení projektu „Zlepšení mikroklimatických podmínek a revitalizace zeleně města Český Brod“ a doporučila Odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ uspořádat veřejné projednání uvedeného projektu.

Finanční odbor ve spolupráci s odborem dopravy a obecním živnostenským úřadem novelizují do konce března Tržní řád, jehož součástí bude i zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území města.

V neděli 3. března proběhl v Českém Brodě poslední třetí lov volně žijících zdivočelých holubů. Celkem bylo uloveno 1150 holubů.

Místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří zveřejnila výsledky 8. zimní výzvy z programu Leader. Výběrová komise vybrala a doporučila postoupit Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu k akceptaci následující českobrodské projekty: druhou etapu rekonstrukce atletických sektorů na Kutilce, vybudování veřejné pece ve Štolmíři, druhou etapu výměny oken v českobrodské sokolovně, dokončení renovace fotbalových šaten a rekonstrukci českobrodského kina (osvětlení, ozvučení, jeviště).

Nájemcům bývalého domku školníka ZŠ Tyršova skončila koncem února nájemní smlouva a dům byl začátkem března vyklizen. V dohledné době budou prostory navráceny škole, která zde hodlá vybudovat keramickou dílnu.

21.03.13 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist