Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Bílá hora 400 let: přednáška historika doc. Oty Halamy ThD.,

Bílá hora 400 let: přednáška historika doc. Oty Halamy ThD.,

ČCE zve v pátek 6. 3. 2020 v 19.30 hodin do zvonice u kostela Nejsvětější Trojice na přednášku s podtitulem "Bělohorský mýtus mezi českými evangelíky". Vstup volný.

Milí přátelé, rád bych pozval všechny zájemce o české dějiny a jejich výklad na jedinečnou přednášku předního českého církevního historika doc. Oty Halamy ThD., který působí na katedře církevních dějin Evangelické teologické fakulty UK v Praze.

Doc. Halama je autorem mnoha knih a publikací, např. Svatý Jan Hus, Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu, Otázka svatých v české reformaci.

Přednáška (jako obvykle s možností rozhovoru) proběhne v pátek v horním patře budovy zvonice u kostela Nejsvětější Trojice v Českém Brodě (Jungmannova ul.). Vstup volný. Pořádá Farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Za FS ČCE Č. Brod zve f. M. Lukášek a staršovstvo

zpět
Cesbrod