Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Bezpečný přechod u ZZN

Bezpečný přechod u ZZN

Počátkem července začala stavba bezpečného přechodu pro chodce přes frekventovanou ulici Jana Kouly, jehož součástí bude také středový ostrůvek a nasvětlení. Přechod je používán hlavně pro cestu k nádraží. Měl by být postaven tak, aby nebyl v kolizi s plánovanou okružní křižovatkou. Ještě před stavbou samotného přechodu položíme optochráničky IT kabeláže a novou kabelovou komoru. Necelou polovinu z celkových nákladů 2,1 mil. Kč pokryje dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury. Termín dokončení je říjen 2020.
Koordinační výkres stavby přechodu. Koordinacni_vykres_prechod_uZZN.pdf

zpět
Cesbrod