Vyhlášky, nařízení a směrnice - Archiv vyhlášek a nařízení

Archiv nařízení

Číslo předpisu Celý název předpisu
 1/2003 Nařízení města Český Brod č. 1/2003 o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezené části města Český Brod Narizeni_2003_1.pdf
 2/2003 Nařízení města Český Brod č. 2/2003 o zákazu vstupu do lesních porostů do odvolání Narizeni_2003_2.pdf
 3/2003 Nařízení města Český Brod č. 3/2003 - řád veřejných pohřebišť Narizeni_2003_3.pdf
 4/2003 Nařízení města Český Brod č. 4/2003 určující úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Narizeni_2003_4.pdf
 5/2003 Nařízení města Český Brod č. 5/2003 o stanovení maximální ceny za stání motorových vozidel ve vymezených částech města Český Brod Narizeni_2003_5.pdf
 1/2004 Nařízení města Český Brod č. 1/2004, kterým se doplňuje Nařízení města č. 1/2003, o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezené části města Český Brod a Nařízení města č. 5/2003 o stanovení maximální ceny za stání motorových vozidel ve vymezených částech města Český Brod Narizeni_2004_1.pdf
 2/2004 Nařízení města Český Brod č. 2/2004 - Zpracování lesních hospodářských osnov Narizeni_2004_2.pdf
 3/2004 Nařízení města Český Brod č. 3/2004 určující úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Narizeni_2004_3.pdf
 1/2005 Nařízení obce č. 1/2005 - tržní řád Narizeni_2005_1.pdf
 2/2005 Nařízení města Český Brod č. 2/2005 určující úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Narizeni_2005_2.pdf
1/2006 Nařízení města Český Brod č. 1/2006 určující úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Narizeni_2006_1.pdf  
2/2006 Nařízení města Český Brod č. 2/2006, kterým se vydává úplné znění Nařízení města č. 1/2003 o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezené části města Český Brod Narizeni_2006_2_A.pdf
D  2/2006 Dodatek k Nařízení města Český Brod č. 2/2006 Narizeni_2006_2_dodatek2013_A.pdf
3/2006 Nařízení města Český Brod č. 3/2006, kterým se vydává úplné znění Nařízení obce č. 1/2004 na stanovení maximální ceny za stání motorových vozidel ve vymezených částech města Český Brod Narizeni_2006_3_A.pdf
D 3/2006 Dodatek k Nařízení města Český Brod č. 3/2006 Narizeni_2006_3_dodatek2013_A.pdf
 1/2007 Nařízení města Český Brod č. 1/2007 určující úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Narizeni_2007_1.pdf    
 1/2008 Nařízení města Český Brod č. 1/2008 určující úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Narizeni_2008_1.pdf  
 2/2009 Nařízení města Český Brod č. 2/2009 - Zpracování lesních hospodářských osnov Narizeni_2009_2.pdf
 3/2009 Nařízení města Český Brod č. 3/2009 o zimní údržbě místních komunikací Narizeni_2009_3.pdf
 4/2009 Nařízení obce č. 4/2009 - řád veřejného pohřebiště města Český Brod Narizeni_2009_4.pdf
 1/2010 Nařízení obce č. 1/2010 - tržní řád Narizeni_2010_1.pdf   
 2/2010 Nařízení města Český Brod č. 2/2010 o zimní údržbě místních komunikac Narizeni_2010_2.pdfí 
 1/2011 Nařízení města Český Brod č. 1/2011 o zimní údržbě místních komunikací Narizeni_2011_1.pdf
2012 Stanovení maximálních cen - pronájmy hrobových míst Rad_pohrebisre_082012_ceny.pdf
 1/2012 Nařízení obce č. 1/2012 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě Narizeni_2012_1.pdf  
 2/2012 Nařízení obce č. 2/2012, kterým se zrušuje nařízení obce č. 4/2009 - řád veřejného pohřebiště Narizeni_2012_2.pdf
 3/2012 Nařízení města Český Brod č. 3/2012 o zimní údržbě místních komunikací Narizeni_2012_3.pdf     
 1/2013 Nařízení obce č. 1/2013 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě Narizeni_2013_1.pdf  
2/2013 Nařízení města Český Brod č. 2/2013 - tržní řád Narizeni_2013_2_A.pdf
 3/2013  Nařízení města Český Brod č. 3/2013 o zimní údržbě místních komunikací Narizeni_2013_3.pdf 
 1/2014  Nařízení obce č. 1/2014 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě Narizeni_2014_1.pdf   
 2/2014  Nařízení města Český Brod č. 2/2014 - Zpracování lesních hospodářských osnov Narizeni_2014_2.pdf    
 3/2014  Nařízení města Český Brod č. 3/2014 o zimní údržbě místních komunikací Narizeni_2014_3.pdf
1/2015 Nařízení města Český Brod č. 1/2015, kterým se mění nařízení města Český Brod č. 2/2006 v platném znění Narizeni_2015_1_A.pdf
2/2015 Nařízení města Český Brod č. 2/2015, kterým se mění nařízení města Český Brod č. 3/2006 v platném znění Narizeni_2015_2_A.pdf
 3/2015  Nařízení města č. 3/2015 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě Narizeni_2015_3.pdf     
4/2015 Nařízení města Český Brod č. 4/2015, kterým se mění nařízení města Český Brod č. 2/2006 v platném znění Narizeni_2015_4_A.pdf
5/2015 Nařízení města Český Brod č. 5/2015, kterým se mění nařízení města Český Brod č. 3/2006 v platném znění Narizeni_2015_5_A.pdf
 6/2015  Nařízení města Český Brod č. 6/2015 o zimní údržbě místních komunikací Narizeni_2015_6.pdf
 1/2016  Nařízení obce č. 1/2016 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě Narizeni_2016_1.pdf    
 2/2016  Nařízení města Český Brod č. 2/2016 o zimní údržbě místních komunikací Narizeni_2016_2.pdf
1/2017 Nařízení obce č. 1/2017 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě Narizeni_2017_1_A.pdf
2/2017 Nařízení města Český Brod č. 2/2017 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2017/2018 Narizeni_2017_2.pdf
1/2018 Nařízení města Český Brod č. 1/2018, kterým se stanovuje maximální cena služeb souvisejících s pronájmem a užíváním hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod Narizeni_2018_1_A.pdf
  Ceník hřbitovních služeb spojených s pronájmem a užíváním hrobového místa na rok 2018 Cenik_hrbitovnich_sluzeb_2018.pdf
2/2018 Nařízení obce č. 2/2018 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě Narizeni_2018_2_A.pdf
3/2018 Nařízení města Český Brod č. 3/2018 o omezení stání nákladních motorových vozidel na území města Český Brod a jeho částí Liblice a Štolmíř Narizeni_2018_3_A.pdf
4/2018 Nařízení města Český Brod č. 4/2018, kterým se ruší nařízení města Český Brod č. 3/2018 o omezení stání nákladních motorových vozidel na území města Český Brod a jeho částí Liblice a Štolmíř Narizeni_2018_4_A.pdf
5/2018 Nařízení města Český Brod č. 5/2018 - TRŽNÍ ŘÁD Narizeni_2018_5_A.pdf
6/2018 Nařízení města Český Brod č. 6/2018 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2018/2019 Narizeni_2018_6_A.pdf
7/2018 Nařízení města Český Brod č. 7/2018 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Českém Brodě Narizeni_2018_7_A.pdf

8/2018

Nařízení města Český Brod č. 8/2018, kterým se ruší Nařízení města Český Brod č. 7/2018 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Českém Brodě Narizeni_2018_8_A.pdf
9/2018 Nařízení města Český Brod č. 9/2018, kterým se ruší nařízení města upravující stání motorových vozidel Narizeni_2018_9_A.pdf
10/2018 Nařízení města Český Brod č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu Narizeni_2018_10_A.pdf
  Ceník č. 10/2018/ za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích Narizeni_2018_10_cenik_A.pdf
11/2018 Nařízení města Český Brod č. 11/2018, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť Narizeni_2018_11_A.pdf
 13/2018 Pravidla pro vydávání parkovacích karet z 1. 7. 2019 Pravidla_karty__072019_A.pdf_1.[1].pdf
 

Pravidla pro vydávání parkovacích karet z 1. 1. 2020 Pravidla__parkovaci_karty_01012020_A.pdf

 

Ceník č. 13/2018 za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích Narizeni_2018_13_cenik_A.pdf

13/2018

Nařízení města Český Brod č. 13/2018, kterým se vymezují oblasti města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu  Narizeni_2018_13.pdf (upravuje lokalitu č. I)

  Ceník č. 8/2019 za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích Cenik_8_2019_lokalita_I_A.pdf
  Pravidla pro vydávání parkovacích karet Pravidla_pro_karty032021.pdf
14/2018

Nařízení města Český Brod č. 14/2018 - TRŽNÍ ŘÁD Narizeni_2018_14_A.pdf

15/2018

Nařízení města Český Brod č. 15/2018, kterým se stanovuje maximální cena služeb souvisejících s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod Narizeni_2018_15_A.pdf

 

Ceník hřbitovních služeb spojených s pronájmem a užíváním hrobového místa na rok 2019 Cenik_hrbitovnich_sluzeb_2019.pdf

1/2019

Nařízení města Český Brod č. 1/2019 Prodejní a provozní řád farmářských trhů Narizeni_2019_1_A.pdf

2/2019

Nařízení města Český Brod č. 2/2019, kterým se vymezují oblasti města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu (upravuje lokalitu č. II) Narizeni_2019_2_A_1.pdf

 

Ceník č. 2/2019 za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích Narizeni_2019_2_cenik_A.pdf

  Pravidla pro vydávání parkovacích karet z 1. 7. 2019 Pravidla_karty__072019_A.pdf_1.[1].pdf
3/2019

Nařízení města Český Brod č. 3/2019, kterým se vymezují další oblasti města Český Brod - Lokalita II, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu Narizeni_2019_3_lokalita_II_A_1.pdf

 

Ceník č. 4/2019 za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích Cenik_4_2019_lokalita_II_A.pdf

 

Pravidla pro vydávání parkovacích karet z 1. 7. 2019 Pravidla_karty__072019_A.pdf_1.[1].pdf

5/2019

Nařízení města Český Brod č. 5/2019 Zpracování lesních hospodářských osnov Narizeni_2019_5_A.pdf

6/2019

Nařízení města Český Brod č. 6/2019, kterým se ruší Nařízení města Český Brod č. 1/2019 Prodejní a provozní řád farmářských trhů Narizeni_2019_6_A.pdf

7/2019

Nařízení města Český Brod č. 7/2019 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2019/2020 Narizeni_2019_7_A.pdf

09/2019  Pravidla pro vydávání parkovacích karet z 1. 1. 2020 Pravidla__parkovaci_karty_01012020_A.pdf
9/2019 Nařízení města Český Brod č. 9/2019, kterým se vymezují další oblasti města Český Brod - Lokalita II, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu Narizeni_9_2019_lokalita_II_A.pdf
  Oprava tiskové chyby nařízení č. 9/2019 Oprava_tiskove_chyby_narizeni92019_A.pdf
  Ceník č. 10/2019 za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích Cenik_10_2019_lokalita_II_A.pdf
  Pravidla pro vydávání parkovacích karet Pravidla_pro_karty032021.pdf
14/2019

Nařízení města Český Brod č. 14/2019, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť Narizeni_2019_14_A.pdf

 

Oprava tiskové chyby Nařízení města Český Brod č. 14/2019 Oprava_tiskove_chyby_narizeni142019.pdf

 

Ceník č.18/2019 kterým se stanovují ceny za služby parkovišť  Cenik_18_2019.pdf

15/2019

Nařízení města Český Brod č. 15/2019 - TRŽNÍ ŘÁD Narizeni_15_2019_A.pdf

16/2019

Nařízení města Český Brod č. 16/2019, kterým se stanovuje maximální cena služeb souvisejících s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod Narizeni_2019_16_A.pdf

 

Ceník č. 17/2019 za služby související s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod  Cenik_17_2019_A.pdf

1/2020

Nařízení města Český Brod č. 1/2020 - TRŽNÍ ŘÁD Narizeni_1_2020_A.pdf

2/2020

Nařízení města Český Brod č. 2/2020 - TRŽNÍ ŘÁD  Narizeni_2_2020_A.pdf

3/2020

Nařízení města Český Brod č. 3 /2020 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2020/2021  Narizeni_3_2020.pdf

4/2020

Nařízení města Český Brod č. 4/2020, kterým se ruší Nařízení města Český Brod č. 14/2019, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť Narizeni_4_2020_A.pdf

5/2020 Nařízení č. 5/2020, kterým se stanovují ceny za služby parkovišť na území města Český Brod (ceník)  Narizeni_5_2020_A.pdf
7/2020

Nařízení města Český Brod č. 7/2020,kterým se ruší Nařízení města Český Brod č. 16/2019, kterým se stanovuje maximální cena služeb souvisejících s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod Narizeni_7_2020_A.pdf

8/2020 Nařízení města Český Brod č. 8/2020, kterým se stanovují ceny nájmu hrobového místa a služeb spojených s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod Narizeni_8_2020_A.pdf

 

2/2021 Prodejní a provozní řád farmářských trhů Prodejni_provozni_rad_2021.pdf 938 kB
3/2021 Nařízení města Český Brod č. 3 /2021 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2021/2022 Narizeni_3_2021_A.pdf
4/2021 Pravidla pro dlouhodobá parkovací oprávnění od 1. 1. 2022 pravidla_dlouhodobe_parkovani_2022_A.pdf
6/2021 Pravidla pro dlouhodobá parkovací oprávnění od 1. 1. 2022 pravidla_dlouhodobe_parkovani_2022_A.pdf
8/2021 Nařízení města Český Brod č. 8/2021, kterým se stanovují ceny nájmu hrobového místa a služeb spojených s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod Narizeni_8_2021_A.pdf
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist