Právní předpisy města - Sbírka právních předpisů

Archiv nařízení

Číslo předpisu Celý název předpisu
 1/2003 Nařízení města Český Brod č. 1/2003 o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezené části města Český Brod
 2/2003 Nařízení města Český Brod č. 2/2003 o zákazu vstupu do lesních porostů do odvolání
 3/2003 Nařízení města Český Brod č. 3/2003 - řád veřejných pohřebišť
 4/2003 Nařízení města Český Brod č. 4/2003 určující úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 5/2003 Nařízení města Český Brod č. 5/2003 o stanovení maximální ceny za stání motorových vozidel ve vymezených částech města Český Brod
 1/2004 Nařízení města Český Brod č. 1/2004, kterým se doplňuje Nařízení města č. 1/2003, o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezené části města Český Brod a Nařízení města č. 5/2003 o stanovení maximální ceny za stání motorových vozidel ve vymezených částech města Český Brod
 2/2004 Nařízení města Český Brod č. 2/2004 - Zpracování lesních hospodářských osnov
 3/2004 Nařízení města Český Brod č. 3/2004 určující úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 1/2005 Nařízení obce č. 1/2005 - tržní řád
 2/2005 Nařízení města Český Brod č. 2/2005 určující úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
1/2006 Nařízení města Český Brod č. 1/2006 určující úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí  
2/2006 Nařízení města Český Brod č. 2/2006, kterým se vydává úplné znění Nařízení města č. 1/2003 o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezené části města Český Brod
D  2/2006 Dodatek k Nařízení města Český Brod č. 2/2006
3/2006 Nařízení města Český Brod č. 3/2006, kterým se vydává úplné znění Nařízení obce č. 1/2004 na stanovení maximální ceny za stání motorových vozidel ve vymezených částech města Český Brod
D 3/2006 Dodatek k Nařízení města Český Brod č. 3/2006
 1/2007 Nařízení města Český Brod č. 1/2007 určující úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí    
 1/2008 Nařízení města Český Brod č. 1/2008 určující úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí  
 2/2009 Nařízení města Český Brod č. 2/2009 - Zpracování lesních hospodářských osnov
 3/2009 Nařízení města Český Brod č. 3/2009 o zimní údržbě místních komunikací
 4/2009 Nařízení obce č. 4/2009 - řád veřejného pohřebiště města Český Brod
 1/2010 Nařízení obce č. 1/2010 - tržní řád   
 2/2010 Nařízení města Český Brod č. 2/2010 o zimní údržbě místních komunikací 
 1/2011 Nařízení města Český Brod č. 1/2011 o zimní údržbě místních komunikací
2012 Stanovení maximálních cen - pronájmy hrobových míst
 1/2012 Nařízení obce č. 1/2012 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě  
 2/2012 Nařízení obce č. 2/2012, kterým se zrušuje nařízení obce č. 4/2009 - řád veřejného pohřebiště
 3/2012 Nařízení města Český Brod č. 3/2012 o zimní údržbě místních komunikací     
 1/2013 Nařízení obce č. 1/2013 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě  
2/2013 Nařízení města Český Brod č. 2/2013 - tržní řád
 3/2013  Nařízení města Český Brod č. 3/2013 o zimní údržbě místních komunikací 
 1/2014  Nařízení obce č. 1/2014 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě   
 2/2014  Nařízení města Český Brod č. 2/2014 - Zpracování lesních hospodářských osnov    
 3/2014  Nařízení města Český Brod č. 3/2014 o zimní údržbě místních komunikací
1/2015 Nařízení města Český Brod č. 1/2015, kterým se mění nařízení města Český Brod č. 2/2006 v platném znění
2/2015 Nařízení města Český Brod č. 2/2015, kterým se mění nařízení města Český Brod č. 3/2006 v platném znění
 3/2015  Nařízení města č. 3/2015 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě     
4/2015 Nařízení města Český Brod č. 4/2015, kterým se mění nařízení města Český Brod č. 2/2006 v platném znění
5/2015 Nařízení města Český Brod č. 5/2015, kterým se mění nařízení města Český Brod č. 3/2006 v platném znění
 6/2015  Nařízení města Český Brod č. 6/2015 o zimní údržbě místních komunikací
 1/2016  Nařízení obce č. 1/2016 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě    
 2/2016  Nařízení města Český Brod č. 2/2016 o zimní údržbě místních komunikací
1/2017 Nařízení obce č. 1/2017 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě
2/2017 Nařízení města Český Brod č. 2/2017 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2017/2018
1/2018 Nařízení města Český Brod č. 1/2018, kterým se stanovuje maximální cena služeb souvisejících s pronájmem a užíváním hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod
  Ceník hřbitovních služeb spojených s pronájmem a užíváním hrobového místa na rok 2018
2/2018 Nařízení obce č. 2/2018 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě
3/2018 Nařízení města Český Brod č. 3/2018 o omezení stání nákladních motorových vozidel na území města Český Brod a jeho částí Liblice a Štolmíř
4/2018 Nařízení města Český Brod č. 4/2018, kterým se ruší nařízení města Český Brod č. 3/2018 o omezení stání nákladních motorových vozidel na území města Český Brod a jeho částí Liblice a Štolmíř
5/2018 Nařízení města Český Brod č. 5/2018 - TRŽNÍ ŘÁD
6/2018 Nařízení města Český Brod č. 6/2018 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2018/2019
7/2018 Nařízení města Český Brod č. 7/2018 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Českém Brodě

8/2018

Nařízení města Český Brod č. 8/2018, kterým se ruší Nařízení města Český Brod č. 7/2018 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Českém Brodě
9/2018 Nařízení města Český Brod č. 9/2018, kterým se ruší nařízení města upravující stání motorových vozidel
10/2018 Nařízení města Český Brod č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu
  Ceník č. 10/2018/ za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
11/2018 Nařízení města Český Brod č. 11/2018, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť
 13/2018 Pravidla pro vydávání parkovacích karet z 1. 7. 2019
 

Pravidla pro vydávání parkovacích karet z 1. 1. 2020

 

Ceník č. 13/2018 za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích

13/2018

Nařízení města Český Brod č. 13/2018, kterým se vymezují oblasti města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu  (upravuje lokalitu č. I)

  Ceník č. 8/2019 za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
  Pravidla pro vydávání parkovacích karet
14/2018

Nařízení města Český Brod č. 14/2018 - TRŽNÍ ŘÁD

15/2018

Nařízení města Český Brod č. 15/2018, kterým se stanovuje maximální cena služeb souvisejících s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod

 

Ceník hřbitovních služeb spojených s pronájmem a užíváním hrobového místa na rok 2019

1/2019

Nařízení města Český Brod č. 1/2019 Prodejní a provozní řád farmářských trhů

2/2019

Nařízení města Český Brod č. 2/2019, kterým se vymezují oblasti města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu (upravuje lokalitu č. II)

 

Ceník č. 2/2019 za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích

  Pravidla pro vydávání parkovacích karet z 1. 7. 2019
3/2019

Nařízení města Český Brod č. 3/2019, kterým se vymezují další oblasti města Český Brod - Lokalita II, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu

 

Ceník č. 4/2019 za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích

 

Pravidla pro vydávání parkovacích karet z 1. 7. 2019

5/2019

Nařízení města Český Brod č. 5/2019 Zpracování lesních hospodářských osnov

6/2019

Nařízení města Český Brod č. 6/2019, kterým se ruší Nařízení města Český Brod č. 1/2019 Prodejní a provozní řád farmářských trhů

7/2019

Nařízení města Český Brod č. 7/2019 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2019/2020

09/2019  Pravidla pro vydávání parkovacích karet z 1. 1. 2020
9/2019 Nařízení města Český Brod č. 9/2019, kterým se vymezují další oblasti města Český Brod - Lokalita II, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu
  Oprava tiskové chyby nařízení č. 9/2019
  Ceník č. 10/2019 za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
  Pravidla pro vydávání parkovacích karet
14/2019

Nařízení města Český Brod č. 14/2019, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť

 

Oprava tiskové chyby Nařízení města Český Brod č. 14/2019

 

Ceník č.18/2019 kterým se stanovují ceny za služby parkovišť 

15/2019

Nařízení města Český Brod č. 15/2019 - TRŽNÍ ŘÁD

16/2019

Nařízení města Český Brod č. 16/2019, kterým se stanovuje maximální cena služeb souvisejících s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod

 

Ceník č. 17/2019 za služby související s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod 

1/2020

Nařízení města Český Brod č. 1/2020 - TRŽNÍ ŘÁD

2/2020

Nařízení města Český Brod č. 2/2020 - TRŽNÍ ŘÁD 

3/2020

Nařízení města Český Brod č. 3 /2020 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2020/2021 

4/2020

Nařízení města Český Brod č. 4/2020, kterým se ruší Nařízení města Český Brod č. 14/2019, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť

5/2020 Nařízení č. 5/2020, kterým se stanovují ceny za služby parkovišť na území města Český Brod (ceník) 
7/2020

Nařízení města Český Brod č. 7/2020,kterým se ruší Nařízení města Český Brod č. 16/2019, kterým se stanovuje maximální cena služeb souvisejících s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod

8/2020 Nařízení města Český Brod č. 8/2020, kterým se stanovují ceny nájmu hrobového místa a služeb spojených s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod

 

2021 Prodejní a provozní řád farmářských trhů
3/2021 Nařízení města Český Brod č. 3 /2021 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2021/2022
4/2021 Pravidla pro dlouhodobá parkovací oprávnění od 1. 1. 2022
6/2021 Pravidla pro dlouhodobá parkovací oprávnění od 1. 1. 2022
8/2021 Nařízení města Český Brod č. 8/2021, kterým se stanovují ceny nájmu hrobového místa a služeb spojených s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist