Portál sociálních služeb

Katalog sociální služeb - Katalog sociální služeb

Přehled sociálních a návazných služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

V regionu jsou dostupné terénní programy, které jsou poskytovány uživatelům omamných a psychotropních látek. Součástí služby je poskytování informací, podpory a pomoci při řešení obtížných životních situací.

Dále je možné využít specializované poradenství určené pro cizince, kteří potřebují pomoci s řešením své životní situace, zejména s povolením k pobytu, sociální zabezpečením, bydlením, hledáním zaměstnání apod.

 

Přehled sociálních a návazných služeb pro osoby v krizi

V přehledu služeb pro osoby v krizi lze nalézt především poradenské služby.

Krizovou pomoc poskytuje Terapeutické centrum Modré dveře v Říčanech.

Pomoc v případě rodinných a partnerských krizích, problémů při výchově dětí, psychických problémů, domácího násilí a jiných těžkých životních situací lze nalézt v Centrech psychologicko-sociálního poradenství v Kolíně a Nymburce.

Poradenství o sociálním zajištění, poradenství v oblasti dluhů, pracovně-právních vztahů, nájemních vztahů, partnerských vztahů apod. poskytuje občanská poradna Diakonie ČCE v Kolíně. Veškeré sociální poradenství a krizová pomoc jsou poskytovány bezplatně.

Rovněž je možné využít telefonickou krizovou pomoc, Linku důvěry  v Kutné Hoře.

Pro pomoc obětem domácího násilí jsou určeny služby Intervenčního centra v Nymburce.

Přehled sociálních služeb a návazných služeb pro rodiny, děti a mládež

V níže uvedené tabulce jsou informace o službách pro rodiny, děti a mládež. Jde o služby, které jsou poskytovány ambulantně, tedy formou docházení do poradny nebo dalšího zařízení organizace poskytující sociální služby.

Tři z uvedených služeb se týkají podpory a poradenství náhradních rodin. Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou určeny  rodinám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a mohou jim pomoci tuto situaci překonat. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nabízí bezpečný prostor pro děti a mládež ve věku 6-20 let, které nemají kam jít nebo nevědí, co s volným časem. Také jim mohou pomoci v složitých životních situacích.

Pomoc v případě rodinných a partnerských krizích, problémů při výchově dětí, psychických problémů, domácího násilí a jiných těžkých životních situací lze nalézt v Centrech psychologicko-sociálního poradenství v Kolíně a Nymburce. Také je možné využít služeb krizové pomoci a psychoterapie v Terapeutickém centru Modré dveře.

Ambulantní

Služba Kontakt

Poradenské centrum pro náhradní rodinnou péči

Rozum a Cit, z. s.

Adresa: Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany

Telefon:  733 102 901

E-mail: poradna@rozumacit.org

Web: www.rozumacit.org

Doprovázení náhradních rodin

Rozum a Cit, z. s.

Adresa: Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany

Telefon:  733 102 901

E-mail: poradna@rozumacit.org

Web: www.rozumacit.org

Služby pro pěstounské rodiny

LECCOS, z. s.

Adresa: Nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod

Telefon: 733 118 796

E-mail: jana@leccos.cz

Web: www.leccos.cz

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

LECCOS, z. s.

Adresa: Suvorovova 1377, 282 01 Český Brod

Telefon: 731 384 533, 603 819 233

E-mail: jana@leccos.cz

Web: www.leccos.cz

Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD

LECCOS, z. s.

Adresa: Nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod

Telefon: 733 118 796

E-mail: jana@leccos.cz

Web: www.leccos.cz

NZDM Klub Zvonice (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež )

LECCOS, z. s.

Adresa: Žižkova 508 (areál nemocnice), Český Brod, 282 01

Telefon: 602 402 474

E-mail: jana@leccos.cz

Web: www.leccos.cz

Odborné sociální poradenství

Centrum psychologicko-sociálního poradenství pracoviště Nymburk

Adresa: Velké Valy 995, 288 02 Nymburk

Telefon: 325 513 551, 775 210 542

E-mail: poradna.nymburk@tiscali.cz

Web: www.poradna-rakovnik.cz

Odborné sociální poradenství

Centrum psychologicko-sociálního poradenství pracoviště Kolín

Adresa: Školská 60, 280 02 Kolín 4

Telefon: 321 725 151, 602 515 113

E-mail: poradna.kolin@volny.cz

Web: www.poradna-rakovnik.cz

Klinický psycholog pro dospělé, krizová pomoc, psychoterapie

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Adresa: ul. Tyrše a Fügnera 105/7, Říčany

Telefon: 727 864 773

Web: www.modredvere.cz

Přehled sociálních a návazných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Přehled sociálních a návazných služeb  pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Tyto služby jsou určeny jak pro seniory, tak i pro osoby se zdravotním postižením. V přehledu jsou uvedeny terénní a ambulantní služby, které poskytují podporu při péči o potřebné osoby. Jde především  o služby osobní asistence, kdy ke klientovi bude docházet domů asistent, který mu pomůže o sebe pečovat a doprovázet ho na místa, kam potřebuje ( k lékaři, na úřady, do školy apod.)

Z další služeb jsou uvedeny pobytové odlehčovací služby, kde se na přechodnou dobu postarají o klienta a pečující osoba si může odpočinout.

Přehled sociálních a návazných služeb pro seniory

V této části je možné nalézt informace o sociálních službách pro seniory. Mezi pobytové služby s nepřetržitě poskytovanou péčí patří domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Mezi pobytové služby lze také zařadit odlehčovací služby, které umožní pečujícím osobám odpočinout si od náročné péče o osobu blízkou.

Z terénních služeb má pro seniory největší význam pečovatelská služba, která poskytuje pomoc při péči o osobu klienta a pomoc při zajištění chodu domácnosti. Tísňová péče je specifickou terénní službou umožňující si zavolat pomoc v případě ohrožení života nebo ohrožení zdravotního stavu.

Také je možné využívat služby domácí zdravotní péče, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Z ambulantních  služeb pro seniory lze uvést denní stacionář nabízející péči o seniory během pracovní části dne.

Přehled sociálních a návazných služeb pro osoby se zdravotním postižením

V této části je možné nalézt kontakty na pobytové a ambulantní služby  určené pro osoby se zdravotním postižením. Pobytové služby poskytuje v regionu především Zvoneček Bylany, který provozuje domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, týdenní stacionář a odlehčovací služby. Z ambulantních služeb je třeba uvést odborné sociální poradenství zajišťované organizacemi jako je Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. v Kolíně, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. v Praze 5 a Rozhledna, z. ú. v Českém Brodě. Pro rodiče a jejich děti se zdravotním postižením je určena raná péče. K posilování soběstačnosti a k zajištění společenského kontaktu je možné využít služby sociálně aktivizační služby a sociální rehabilitace.

Pobytové služby

Služba Kontakt

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb

Adresa: Pod Malým vrchem 1378, Český Brod,282 01

Telefon: 321 671 001

E-mail: zvonecekbylany@seznam.cz

Web: www.zvonecekbylany.cz

Odlehčovací služba

Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb

Adresa: Pod Malým vrchem 1378, Český Brod,282 01

Telefon: 321 671 001

E-mail: zvonecekbylany@seznam.cz

Web: www.zvonecekbylany.cz

Odlehčovací služba

Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením; z. ú.

Adresa: Rimavské Soboty 923, Kolín,280 02

Telefon: 321 622 331

E-mail: volno@email.cz

Web: www.volno-os.cz

Týdenní stacionář

Zvoneček Bylany

Adresa: Pod Malým vrchem 1378, Český Brod,282 01

Telefon: 321 671 001

E-mail: zvonecekbylany@seznam.cz

Web: www.zvonecekbylany.cz

Chráněné bydlení

Zvoneček Bylany

Adresa: Pod Malým vrchem 1378, Český Brod,282 01

Telefon: 321 671 001

E-mail: zvonecekbylany@seznam.cz

Web: www.zvonecekbylany.cz

Ambulantní služby

Služba Kontakt

Raná péče

Raná péče Na Sioně, Oblastní charita Kutná Hora

Adresa: Havířská 403, Kutná Hora, 284 01

Telefon: 327 313 110, 731 598 866

E-mail: charita@kh.cz

Web: www.kh.charita.cz

Raná péče

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Adresa: Hábova 1571/22, Praha 5 – Stodůlky, 155 00

Telefon: 235 517 313, 251 510 744

E-mail: detskysluch@detskysluch.cz

Web: www.detskysluch.cz

Raná péče

Diakonie ČCE Praha

Adresa: Pracoviště pro Středočeský kraj: Machatého 683/10, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Telefon: 235 518 392

E-mail: info@rana-pece.cz

Web: www.rana-pece.cz

Denní stacionář

Zvoneček Bylany

 

Adresa: Pod Malým vrchem 1378, Český Brod,282 01

Telefon: 321 671 001

E-mail: zvonecekbylany@seznam.cz

Web: www.zvonecekbylany.cz

Odborné sociální poradenství

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s.

Adresa: Sluneční 76, 280 02, Kolín 2

Telefon: 321 723 933, 774 861 513

E-mail: czp.kolin@seznam.cz

Web: www.czpstredoceskykraj.cz

Odborné sociální poradenství

Dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Adresa:  Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Telefon: +420 235 517 313,

E-mail: socpor@detskysluch.cz

Web: www.detskysluch.cz

Poradenská služba

Rozhledna, z. ú.

Adresa: Jana Koziny 1227, Český Brod, 282 01

Telefon: 608 824 821

E-mail: info@rozhledna.info

Web: www.rozhledna.info

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Adresa: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Telefon: 235 517 313, 603 710 748

E-mail: detskysluch@detskysluch.cz

Web: www.detskysluch.cz

Sociálně aktivizační služby

Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením; z. ú.

Adresa: Rimavské soboty 923, 280 02 Kolín

Telefon: 321 622 331

E-mail: volno@email.cz

Web: www.volno-os.cz

Sociální rehabilitace

Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením; z. ú.

Adresa: Rimavské soboty 923, 280 02 Kolín

Telefon: 321 622 331

E-mail: volno@email.cz

Web: www.volno-os.cz

Sociální rehabilitace

Tyfloservis, o.p.s.

Adresa: Krakovská 21, 110 00 Praha 1

Telefon: 221 462 361

E-mail: praha@tyfloservis.cz

Web: www.tyfloservis.cz

Rekvalifikační středisko

Dědina, o.p.s.

Adresa: Šmolíkova 866/1,161 00 Praha 6

Telefon: 235 301 194

E-mail: dedina@dedina.cz

Web: www.dedina.cz

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist