Životní situace - Czechpoint

Výpis z Rejstříku trestů právnických osob

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Výpis z Rejstříku trestů právnických osob
4. Základní informace
k životní situaci
Výpis se vydává na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, které je možno vydat ověřené výpisy.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Pro výpis z RTPO je třeba znát IČO nebo název právnické osoby , které se výpis týká. Výpis z RTPO se vydává na počkání prostřednictvím systému CzechPOINT a opatří se ověřovací doložkou.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Ověřené výpisy se vydávají na kontaktních místech veřejné správy.

        

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod – pokladna Městského úřadu a pracoviště CzechPoint
S kým: Hana Hybešová, Svatava Strejčková
Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út, Čt od 08:00-14:30;Pá od 08:00-13:00( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek činí 100,- Kč za první stránku výpisu, za každou další 50,-Kč. Lze uhradit na místě v hotovosti nebo platební kartou.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Elektronicky ověřený výstup ze systému CzechPOINT se vydává na počkání.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 365/2000 Sb., o inforamčních systémech veřejné správy.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Další informace Vám podá kontaktní místo CzechPoint – tel. 321 612 146 nebo 321 612 213
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel. 321612213,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Hana Hybešová, tel. 321612146,
e-mail: hybesova@cesbrod.cz 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.7.2018
28. Popis byl naposledy
aktualizován
3.7.2018
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Zprostředkovaná identifikace

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Zprostředkovaná identifikace
4. Základní informace
k životní situaci
k životní situaci Zprostředkovaná identifikace se vydává na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby a slouží ke splnění povinnosti  identifikovat stranu obchodu nebo transakce.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, které je možno vydat ověřené výpisy.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žadatel musí znát název právnické osoby, pro kterou je identifikace určena a účel identifikace.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Zprostředkovaná identifikace se provádí na kontaktních místech veřejné správy.                   
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod – pokladna Městského úřadu a pracoviště CzechPoint
S kým: Hana Hybešová, Svatava Strejčková, Ivana Křížková, Lucie Vojáčková
Kdy: Po, St od 08:00-17:00;Út, Čt od 08:00-14:30;Pá od 08:00-13:00( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu, vízový štítek,  pobytový štítek, případně jiný doklad cizince, podpůrný doklad (řidičský průkaz, rodný list, zaměstnanecký průkaz), v případě právnických osob doklad potvrzující existenci právnické osoby (většinou v obchodním rejstříku), v případě zmocněnců plná moc.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek 200 Kč za 1 zprostředkovanou identifikaci.  Lze uhradit na místě v hotovosti nebo platební kartou.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Elektronicky ověřený výstup ze systému CzechPOINT se vydává na počkání.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů , zákon č. 500/2014 Sb,.správní řád, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Další informace Vám podá kontaktní místo CzechPoint – tel. 321 612 146 nebo 321 612 213, 321 612 144 nebo 321 612 142
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel. 321612213,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Hana Hybešová, tel. 321612146,
e-mail: hybesova@cesbrod.cz 

Ivana Křížková, tel. 321612144,

e-mail: krizkova@cesbrod.cz

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,

e-mail: vojackova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.7.2018
28. Popis byl naposledy
aktualizován
3.7.2018
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Autorizovaná konverze dokumentů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Autorizovaná konverze dokumentů
4. Základní informace
k životní situaci
Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a z elektronické do listinné podoby se provádí na žádost fyzické nebo právnické osoby.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická osoba. Za právnickou osobu jedná ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před správním orgánem nebo jím pověřená osoba.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žadatel se dostaví na kontaktní místo CzechPOINT, kde předloží dokument určený k autorizované konverzi. Dokumentem se rozumí dokument jak v listinné tak elektronické podobě. Jedná- li se o dokument v elektronické podobě, pověřený pracovník ověří platnost elektronického podpisu nebo časového razítka, kterým musí být dokument označen. Poté pracovník provede autorizovanou konverzi převedením z listinné do elektronické podoby a naopak. Správnost potvrdí ověřovací doložkou. 
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Konverzi na žádost provádí kontaktní místa CzechPOINT a advokáti dle zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.                     
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod – pokladna Městského úřadu a pracoviště CzechPoint
S kým: Hana Hybešová, Svatava Strejčková
Kdy: Po, St od 08:00-17:00;Út, Čt od 08:00-14:30;Pá od 08:00-13:00( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Nejsou stanoveny.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek činí 30,-Kč za každou stránku autorizované konverze.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Žádost je vyřízena na počkání.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Zákon č. 365/2000Sb. o informačních systémech veřejné správy
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Další informace Vám podá kontaktní místo CzechPoint – tel. 321 612 146 nebo 321 612 213
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel. 321612213,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Hana Hybešová, tel. 321612146,
e-mail: hybesova@cesbrod.cz 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.1.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
4. Základní informace
k životní situaci
V případě, že majitel DS potřebuje nové údaje k přístupu do své datové schránky, dostaví se na kontaktní místo CzechPOINT.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Za právnickou osobu žádá její statutární orgán.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost lze podat osobně na kontaktním místě veřejné správy( CzechPOINT). Žadatel se prokáže platným průkazem totožnosti. Vyplněná  žádost je elektronicky odeslána na Informační systém datových stránek. Poté bude provedeno zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. Žadatel obdrží na e-mail, který je povinnen uvést v žádosti, instrukce, které ho provedou aktivací nových přístupových údajů do datové schránky.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Žádost o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových lze učinit na kontaktním místě CzechPOINT.

  

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod – pokladna Městského úřadu a pracoviště CzechPoint
S kým: Hana Hybešová, Svatava Strejčková
Kdy: Po, St od 08:00-17:00;Út, Čt od 08:00-14:30;Pá od 08:00-13:00( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Platný občanský průkaz.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
První zneplatnění přístupových údajů a vydání nových je zdarma. Za další je stanoven správní poplatek 200,- Kč.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Ministerstvo vnitra  zneplatní přístupové údaje osoby oprávněné k přístupu do DS neprodleně po jejím oznámení a současně zašle této osobě do vlastních rukou nové přístupové údaje.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Další informace Vám podá kontaktní místo CzechPoint – tel. 321 612 146 nebo 321 612 213
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel. 321612213,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Hana Hybešová, tel. 321612146,
e-mail: hybesova@cesbrod.cz 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.1.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Zřízení datové schránky

Pojmenování (název)
životní situace
Zřízení datové schránky
Základní informace
k životní situaci
Datová schránka se zřizuje na žádost fyzické osoby. Pro právnickou osobu je DS povinná a Ministerstvo vnitra ji zřizuje automaticky po zapsání právnické osoby do Obchodního rejstříku.
Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům.
Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost lze podat osobně na kontaktním místě veřejné správy( CzechPOINT). Vyplněná  žádost je elektronicky odeslána na Ministerstvo vnitra, které zašle žadateli přístupové údaje do datové schránky ihned po jejím zřízení. Údaje se zasílají poštou do vlastních rukou adresáta.Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky.
Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.
Na které instituci životní
situaci řešit
Žádost o zřízení datové schránky lze učinit na kontaktním místě CzechPOINT.      
Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod – pokladna Městského úřadu a pracoviště CzechPoint
S kým: Hana Hybešová, Svatava Strejčková
Kdy: Po, St od 08:00-17:00;Út, Čt od 08:00-14:30;Pá od 08:00-13:00( přestávka vždy od 11:00-12:00).
Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Platný občanský průkaz.
Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost se vyplňuje elektronicky přímo na parcovišti CzechPOINT.
Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Zřízení datové schránky je bezplatné.
Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Ministerstvo vnitra  zřídí datovou schránku do 3 pracovních dnů od podání žádosti.Přístupové údaje pro přihlášení do DS zašle ministerstvo bezodkladně po jejím zřízení listovní zásilkou, která je určena do vlastních rukou adresáta(žadatele).
Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.
Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
Nejčastější dotazy

Co jsou datové schránky?

Datové schránky jsou elektronickým úložištěm, na které se doručují dokumenty orgánů veřejné moci a stejně tak i vůči nim. Tento způsob komunikace nahrazuje klasické doručování v listinné podobě.

Další informace Další informace Vám podá kontaktní místo CzechPoint – tel. 321 612 146 nebo 321 612 213
Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí
Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel. 321612213,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Hana Hybešová, tel. 321612146,
e-mail: hybesova@cesbrod.cz 

Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.1.2014
Popis byl naposledy
aktualizován
20.1.2014

Výpis z insolvenčního rejstříku

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Výpis z Insolvenčního rejstříku
4. Základní informace
k životní situaci
Výpis se vydává na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, které je možno vydat  ověřené výpisy.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Pro výpis z IR je třeba znát IČ nebo název právnické osoby nebo jméno fyzické osoby, které se výpis týká. Výpis se vydává na počkání na pracovišti CzechPOINT a opatří se ověřovací doložkou.

V insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008. Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní či vyrovnací řízení před 1. lednem 2008, lze vyhledat v Evidenci úpadců.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Ověřené výpisy z CzechPOINTu  se vydávají na kontaktních místech veřejné správy.               

        

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod – pokladna Městského úřadu a pracoviště CzechPoint
S kým: Hana Hybešová, Svatava Strejčková
Kdy: Po, St od 08:00-17:00;Út, Čt od 08:00-14:30;Pá od 08:00-13:00( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek činí 100,-Kč za 1. stránku výpisu, za každou další 50,-Kč.
Lze uhradit na místě v hotovosti nebo platební kartou.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Elektronicky ověřený výstup ze systému CzechPOINT se vydává na počkání.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.
18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku způsobech jeho řešení. ( Insolvenční zákon)

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Další informace Vám podá kontaktní místo CzechPoint – tel. 321612146 nebo 321612213.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel. 321612213,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Hana Hybešová, tel. 321612146,
e-mail: hybesova@cesbrod.cz 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.1.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků  informační systému odpadového hospodářství.
4. Základní informace
k životní situaci
Výpis se vydává právnické nebo fyzické osobě na žádost.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

1.     Žadatelem je osoba, která potřebuje získat oprávnění k přístupu k modulu autovraků Informačního systému odpadového hospodářství. Žadatel potřebuje vytvořit nový účet a k zadanému IČ získat seznam provozoven, ze kterého vybere ty, které mají danou živnost provozovat.

Zažádat lze i na základě plné moci, ve které je stanoveno, že je tato určena k tomuto účelu(nelze využít tzv. generální plnou moc). Podpis zmocnitele musí být na plné moci úředně ověřen.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Pro podání do registru účastníků provozu MA ISOH je nutné znát IČ nebo název právnické osoby.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Podání lze učinit na kontaktním místě CzechPOINT.

        

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod – pokladna Městského úřadu a pracoviště CzechPoint
S kým: Hana Hybešová, Svatava Strejčková
Kdy: Po, St od 08:00-17:00;Út, Čt od 08:00-14:30;Pá od 08:00-13:00( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Platný doklad totožnosti (popřípadě plnou moc).
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek činí 100,-Kč za 1. stránku výpisu, za každou další 50,-Kč.
Lze uhradit na místě v hotovosti nebo platební kartou.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Elektronicky ověřený výstup ze systému CzechPOINT se vydává na počkání.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.
18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Vyhláška č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Další informace Vám podá kontaktní místo CzechPoint – tel. 321612146 nebo 321612213.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel. 321612213,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Hana Hybešová, tel. 321612146,
e-mail: hybesova@cesbrod.cz 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.1.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
4. Základní informace
k životní situaci
Výpis se vydává na základě žádosti.
Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 125 a následujících ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kritéria) a § 54 (profesní kvalifikační kritéria) zákona o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, které je možno vydat ověřený výpis.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Pro výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je třeba znát IČ nebo alespoň název organizace, které se výpis týká. Výpis se vydává na počkání na pracovišti CzechPOINT a opatří se ověřovací doložkou.    
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Ověřené výpisy z CzechPOINTu  se vydávají na kontaktních místech veřejné správy.               

        

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod – pokladna Městského úřadu a pracoviště CzechPoint
S kým: Hana Hybešová, Svatava Strejčková
Kdy: Po, St od 08:00-17:00;Út, Čt od 08:00-14:30;Pá od 08:00-13:00( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Nejsou stanoveny.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek činí 100,-Kč za 1. stránku výpisu, za každou další 50,-Kč.
Lze uhradit na místě v hotovosti nebo platební kartou.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Elektronicky ověřený výstup ze systému CzechPOINT se vydává na počkání.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.
18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Další informace Vám podá kontaktní místo CzechPoint – tel. 321612146 nebo 321612213.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel. 321612213,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz

IHana Hybešová, tel. 321612146,
e-mail: hybesova@cesbrod.cz 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.1.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Výpis z bodového hodnocení řidiče

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Výpis z Centrálního registru řidičů – bodový systém
4. Základní informace
k životní situaci
Výpis se vydává na základě žádosti fyzické osoby. Žadatel předloží platný průkaz totožnosti a řidičské oprávnění.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, které je možno vydat  ověřený výpis. O výpis z BHŘ může na základě plné moci žádat i zmocněnec.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Občan se musí dostavit osobně na příslušné pracoviště CzechPoint s platným průkazem totožnosti a řidičským oprávněným nebo s plnou mocí, na které je úředně ověřený podpis žadatele a v této uvedeno, že je plná moc udělena  k tomuto účelu(nelze využít tzv. generální moc). Výpis se vydává na počkání na pracovišti CzechPOINT a opatří se ověřovací doložkou.  
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Ověřené výpisy z CzechPOINTu  se vydávají na kontaktních místech veřejné správy.                      
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod – pokladna Městského úřadu a pracoviště CzechPoint
S kým: Hana Hybešová, Svatava Strejčková
Kdy: Po, St od 08:00-17:00;Út, Čt od 08:00-14:30;Pá od 08:00-13:00( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Platný průkaz totožnosti a řidičské oprávnění.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek činí 100,-Kč za 1. stránku výpisu, za každou další 50,-Kč.
Lze uhradit na místě v hotovosti nebo platební kartou.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Elektronicky ověřený výstup ze systému CzechPOINT se vydává na počkání.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Zákon č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Další informace Vám podá kontaktní místo CzechPoint – tel. 321 612 146 nebo 321 612 213
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel. 321612213,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Hana Hybešová, tel. 321612146,
e-mail: hybesova@cesbrod.cz 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.1.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Přijetí podání podle živnostenského zákona

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Přijetí podání  do registru živnostenského podnikání
4. Základní informace
k životní situaci
Podání dle § 72 živnostenského zákona obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (CzechPOINT).
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická i právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Za právnickou osobu žádá její statutární orgán.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost lze podat osobně na kontaktním místě veřejné správy( CzechPOINT). Úředník vyplní elektronický formulář. Žadatel se prokáže platným průkazem totožnosti. Vyplněnou žádost kontaktní místo veřejné správy neprodleně doručí obecnímu živnostenskému úřadu, který si žadatel zvolí.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Ohlásit živnost nebo změnu v údajích vedených v živnostenském rejstříku lze učinit na kterémkoli obecním živnostenském úřadě. Pokud žadatel nemá možnost žádat přímo na OŽÚ, lze učinit podání na kontaktním místě CzechPOINT.

          

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod – pokladna Městského úřadu a pracoviště CzechPoint
S kým: Hana Hybešová, Svatava Strejčková
Kdy: Po, St od 08:00-17:00;Út, Čt od 08:00-14:30
Pá od 08:00-13:00( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Platný průkaz totožnosti.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Správní poplatek:

1.000,- Kč
Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání, přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

500,- Kč
další ohlášení živnosti, přijetí další žádosti o koncesi, změna rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

100,- Kč
vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

50,- Kč
přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona

Lze platit v hotovosti nebo platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Podání se doručuje neprodleně v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušnému živnostenskému úřadu. Lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho doručením obecnímu živnostenskému úřadu.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Další informace Vám podá kontaktní místo CzechPoint – tel. 321 612 146 nebo 321 612 213
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel. 321612213,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Hana Hybešová, tel. 321612146,
e-mail: hybesova@cesbrod.cz 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.1.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist