1

Téma: Rada města

Prosím o informaci, zda někdo neví, jaké je aktuální složení rady města.

Born stupid? Try again!

2

Re: Rada města

sami komunisti ale každej za jinou stranu

3

Re: Rada města

Po rezignaci MUDr. Petra Blažka je prozatím rada šestičlenná. Dovolba bude na programu příštího jednání zastupitelstva města.
Složení je k dispozici zde: http://www.cesbrod.cz/item/rada-mesta-c … rada-mesta

4

Re: Rada města

Jakub Nekolný napsal:

Po rezignaci MUDr. Petra Blažka je prozatím rada šestičlenná. Dovolba bude na programu příštího jednání zastupitelstva města.
Složení je k dispozici zde: http://www.cesbrod.cz/item/rada-mesta-c … rada-mesta

Děkuji za odpověď.

Born stupid? Try again!

5

Re: Rada města

Mám dotaz na p. Starostu: Dne 16.2.2012 9.30h. jste přislíbil:

Jakub Nekolný napsal:

...Přednesu návrh na zveřejňování zápisů z jednání rady města na příštím jednání a v případě, že se rada usnese své zápisy zveřejňovat, pak je samozřejmě bez problémů zveřejňovat budeme…

Dne 16.2.16.00 bylo jednání RM. Další jednání RM bylo 6.3.Jaké bylo rozhodnutí RM ve věci zveřejňování zápisů z RM na webových stránkách města? Resp.na jakém jednání rady se o tomto jednalo? V usneseních z těchto jednání tento bod chybí. Předem děkuji za odpověď.

6

Re: Rada města

Radní se dohodli, že se i nadále budou zveřejňovat pouze usnesení rady.

7

Re: Rada města

http://www.cesbrod.cz/forum/viewtopic.php?id=786

Jakub Nekolný napsal:

Pevně věřím, že to potřeba nebude a rada se rozhodne své zápisy zveřejňovat. Když tomu tak nebude, pak osobní hlasování zveřejnit mohu jen s případnou rozpravou, aby zazněly i argumenty, proč se dotyční rozhodli hlasovat, tak jak hlasovali.

Dobrý den, pane starosto, můžete prosím zveřejnit hlasování i s rozpravou?

8 Naposledy upravil: Vojtěch Pavel Traurig (13.03.2012 22:27:36)

Re: Rada města

Dobrý den všem,

dnes jsem v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím podal žádost o poskytnutí zápisů z jednání rady za rok 2012; v souladu s tímto zákonem je pak město povinno tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup (tedy na internetu). Není-li tedy rada ochotna zveřejňovat zápisy sama, je toho možno dosáhnout touto cestou. Trochu krkolomné, ale jde to.

Hezký den.

Traurig

9

Re: Rada města

Jakub Nekolný napsal:

Radní se dohodli, že se i nadále budou zveřejňovat pouze usnesení rady.

Ach-jo, škoda. Myslel jsem si, že není co skrývat:-( Přesto-děkuji za odpověď. Také by mě zajímal, jako Petra75 důvod zamítnutí, když v okolních městech toto není problém.
Děkuji zastupiteli p.Traurigovi za řešení. Nebylo by ale možné, že by jste jako zastupitel, navrhl na příštím jednání ZM bod: Zveřejňování zápisů z RM na webových stránkách města? Hlasování ZM se zveřejňuje a pokud by bylo hlasování kladné, musela by přeci RM akceptovat rozhodnutí zastupitelů (jakožto nadřízeného orgánu) a zápisy zveřejňovat. Nebo se mýlím?

10

Re: Rada města

Hlavním důvodem proti zveřejňování zápisů z rady byly obavy, aby zde anonymní pisatelé nevytrhávali z kontextu vyjádření radních k probírané problematice a tím nešířili spekulace na daná témata. V zápise již nyní dochází k určitému zkreslení, neboť se nepořizuje tzv. opis, tedy to co řečník skutečně říká, ale pouze zkrácená verze, která má zachytit smysl vyjádření řečníka. Neveřejná jednání rady umožňují zúčastněným vyjadřovat se velmi svobodně a radní toho také často využívají.

Koukal jsem na zveřejňované zápisy rad na stránkách okolních měst a tam se diskuze k jednotlivým bodům prakticky neobjevuje. Jelikož nepředpokládám, že by tam žádná neprobíhala, tak navrhuji, aby byly taktéž zápisy z jednání rad zveřejňovány bez diskuze, ale včetně odůvodnění předkládaného materiálu a výsledku hlasování. V případě, že by si někdo přál svůj komentář zveřejnit, tak by se samozřejmě do takového zápisu dostal.