1

Téma: "Nemocnice".

Ráda bych se zeptala, k čemu bude ta vylepšená "nemocnice" sloužit.Jsou nějaké vize do budoucna, nebo tu bude stále jen LDN, což v pravém slova smyslu nemocnice není.

2

Re: "Nemocnice".

Město je vlastníkem budov i celého areálu od doby, kdy na něj stát převedl majetek ve velmi špatném stavu. Proto se postupně snažíme majetek zvelebovat a prázdným budovám najít nové využití. To se vcelku daří. V areálu už nikdy nebudou poskytovány pouze zdravotnické služby, ale bude to určitý mix zdravotnických, sociálních či vzdělávacích zařízení.

Co se zdravotnictví týče, není pravda, že je v areálu pouze LDN. Funguje zde například oddělení následné intenzivní péče, oddělení dlouhodobé intenzivní péče nebo lůžka následné péče. Jde tedy o následnou nikoliv akutní péči, která se do Českého Brodu určitě nevrátí kvůli velké personální, materiální a v neposlední řadě i finanční náročnosti. V nemocnici jsou také odborné ordinace a poskytuje se zde i sociální péče. Nemocnice to stále je, neboť se zde léčí nemocní lidé.   

A nesmíme si nalhávat, že velmi důležité je, jakou péči v Českém Brodě objednají a také zaplatí zdravotní pojišťovny. Protože se nám tady rozmohl takový nešvar, že si všichni myslí, že je to zadarmo. Není a když to nezaplatí pojišťovny, budou to snad platit sami pacienti nebo doplácet na úkor jiných služeb město? Jde o velmi vysoké částky, tak bychom si měli dobře rozmyslet, co lidem slibujeme, ještě před tím, než to vypustíme z úst.