1

Téma: Stromy v ulicích

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda budete rozšiřovat počty stromů v ulicích města Český Brod? Například v ulici Josefa Mikšovského jsou po obou stranách zelené pásy, ale není tu ani jeden strom. Také vím, že jste chtěli zasadit stromy v Masarykově ulici, bohužel někteří občané s tím nesouhlasili.
S pozdravem
Ladislav Grössl

2

Re: Stromy v ulicích

Zájmem města je určitě sázet nové stromy v ulicích Českého Brodu, Liblic, Štolmíře a Zahrad. Velmi často však narážíme na problémy typu nesouhlasu vlastníků přilehlých nemovitostí (např. Masarykova ulice) nebo kolize s technickou infrastrukturou, čili na v zemi již ležící vedení plynu, elektřiny a podobně. Konkrétně v Miškovského ulici v letošním roce žádnou další výsadbu neplánujeme. Kdyby se však obyvatelé ulice domluvili, že stromy chtějí, pak je možné něco naplánovat. Nejde však sázet stromy nahodile, někde jo a někde ne podle blahovůle jednotlivců. Nevypadá to moc dobře. Obecně za rok ve městě vysadíme kolem 20 stromů hlavně z důvodu udržení stromů při životě. Mohli bychom jich sázet mnohem víc, ale při současném počasí nám dělá velké problémy udržet při životě stromy vysazené letos či loni. Proto jsme také pořídili zavlažovací vaky a činíme i další opatření.