11

Re: Hala místo hřiště

Zatím jsme viděli pouze situaci a na tabuli ručně nakreslenou představu, takže je ještě brzy na to se vyjadřovat, zda bude stavba architektonicky zajímavá. Ale podle prvních informací to nevypadá na architektonicky hodnotnou stavbu a už vůbec ne na stavbu okolí nerušící.

jirik napsal:

Otázky vznesené v předchozím příspěvku jsou velice závažné a jistě zasluhují seriózní odpověď.

Navíc by mě zajímalo, zda záměr investora představený na besedě se sousedy, kterého se p. starosta minulý čtvrtek rovněž zúčastnil, naplňuje jeho představy o “architektonicky zajímavé a ke svému okolí šetrné stavbě”? Prosím pana starostu o velice stručnou odpověď, nejlépe jednoslovnou ANO / NE.

P.S. Pro širší veřejnost, která se tohoto sezení neúčastnila, zde uvádím, že investor se chystá na hřišti vybudovat třípatrovou halu o rozloze 2821 m2 a výšce 12-13m. Součástí haly má být i ubytovna, bowling, restaurace, ...

Re: Hala místo hřiště

Tak teď již stačí jen využít své funkce nejen starosty, ale současně i člena VH TJ Slavoj a tento názor zohlednit při dalším hlasování o prodeji pozemku. Já myslím, že změna názoru oproti prvnímu hlasování může být dobrou inspirací i pro další členy TJ Slavoj wink

Jakub Nekolný napsal:

Zatím jsme viděli pouze situaci a na tabuli ručně nakreslenou představu, takže je ještě brzy na to se vyjadřovat, zda bude stavba architektonicky zajímavá. Ale podle prvních informací to nevypadá na architektonicky hodnotnou stavbu a už vůbec ne na stavbu okolí nerušící.

jirik napsal:

Otázky vznesené v předchozím příspěvku jsou velice závažné a jistě zasluhují seriózní odpověď.

Navíc by mě zajímalo, zda záměr investora představený na besedě se sousedy, kterého se p. starosta minulý čtvrtek rovněž zúčastnil, naplňuje jeho představy o “architektonicky zajímavé a ke svému okolí šetrné stavbě”? Prosím pana starostu o velice stručnou odpověď, nejlépe jednoslovnou ANO / NE.

P.S. Pro širší veřejnost, která se tohoto sezení neúčastnila, zde uvádím, že investor se chystá na hřišti vybudovat třípatrovou halu o rozloze 2821 m2 a výšce 12-13m. Součástí haly má být i ubytovna, bowling, restaurace, ...

Re: Hala místo hřiště

Děkujeme Broďákům za 568 hlasů v petici, kterými dosud podpořili původní záměr dostavby školy s tělocvičnou + parku s hřištěm a současně vyjádřili nesouhlas s umístěním haly o prezentované kapacitě v místě pískového hřiště. Těší nás, že naše výhrady nejsou jen naším názorem, ale shodují se s názorem školy i veřejnosti a věříme, že nyní zástupci města využijí svých možností v radě města a výkonném výboru TJ Slavoj Český Brod z.s. k tomu, aby respektovali názor odborníků i veřejnosti.

Současně deklarujeme, že aktivity spojené s projektem multisportovní haly necheceme nijak dehonestovat a záměr bychom rádi podpořili.

Navrhujeme, aby se s investorem jednalo o jiné lokalitě. Pokud se tohoto jednání ujme město, namísto TJ Slavoj, dojde k významnému snížení střetu zájmů zastupitelů, kteří jsou současně představiteli města i Slavoje a dojde k odstranění střetu zájmů paní Chuchlové, což doufám přispěje k uklidnění situace a umožní konstruktivní jednání.

Zároveň bych rád vyzval členy TJ Slavoj, aby pečlivě zvážili otázku prodeje pozemku v situaci, kdy se spěchá a současně není výkonný výbor pověřen dojednat záruky ohledně realizace slíbené haly. Prodej pozemku definitivně zablokuje jakékoli jiné řešení a v případě nerealizace hrozí patová situace. Chápeme potřebu peněz i zbytečnost nevyužívaného majetku, ale třeba tento zájem TJ Slavoj dokáže vyřešit nabídkou odkupu (směny) město, tak jak to bylo původně dohodnuto.

14

Re: Hala místo hřiště

Dobrý den všem.

Nestačím se divit, jak se zde maže pravda. Mám tuto diskuzi zkopírovanou, takže případným zájemcům chybějící pasáže rád zašlu, aby věděli " Who is who ... "

Zbyněk

Re: Hala místo hřiště

Pokud příspěvek obsahuje něco nepatřičného, znemožní to autora. Smáznutím se zabrání ostatním od takového jednání distancovat a poukazuje na možnost admina rozhodovat co diskuse má nebo nemá obsahovat. Pokud byl příspěvěk hrubý či urážlivý, chápu, že to je nepříjemné, ale nechal bych autora se znemožnit, než mu nahrát mazáním.

zbynek fort napsal:

Dobrý den všem.

Nestačím se divit, jak se zde maže pravda. Mám tuto diskuzi zkopírovanou, takže případným zájemcům chybějící pasáže rád zašlu, aby věděli " Who is who ... "

Zbyněk

16

Re: Hala místo hřiště

Diskuze je moderována. Urážlivé či sprosté příspěvky budou i nadále mazány, tak jak je tomu běžné v případě diskuzí na podobných serverech. Dále bych chtěl dotyčné upozornit, že svým jednáním mohou naplnit § 184 trestního zákoníku týkající se pomluvy.

17

Re: Hala místo hřiště

kompletní studie horní školy včetně hřiště na vyhlídce

https://onedrive.live.com/?authkey=%21A … mp;o=OneUp

18

Re: Hala místo hřiště

Děkuji za odkaz. Na straně 5 je jasná odpověď na úvodní příspěvek tohoto vlákna:

“Ačkoliv je možné na tento pozemek sportovní halu umístit, je nutné počítat s významem takové stavby nejen v rámci města, ale i v rámci regionu a s tím souvisejícím dopravním zatížením. Myslíme si, že podobně významná funkce by měla být umístěna blíže centru města, ideálně v rozvojové lokalitě u nádraží, nebo u stávajícího sportovního areálu Na Kutilce a tato lokalita by si měla udržet charakter zahradní čtvrti.”

...a to se ověřovalo čistě sportovní využití haly o poloviční hmotě ve srovnání se záměrem soukromého investora!

Pane starosto, před časem jste slíbil, že zveřejníte tuto studii na stránkách města, bylo by možné vložit dokument například do sekce “Město a samospráva” → “Strategické dokumenty”?

kerot napsal:

kompletní studie horní školy včetně hřiště na vyhlídce

https://onedrive.live.com/?authkey=%21A … mp;o=OneUp

19

Re: Hala místo hřiště

Jakub Nekolný napsal:

Diskuze je moderována. Urážlivé či sprosté příspěvky budou i nadále mazány, tak jak je tomu běžné v případě diskuzí na podobných serverech. Dále bych chtěl dotyčné upozornit, že svým jednáním mohou naplnit § 184 trestního zákoníku týkající se pomluvy.

Člověk se vrátí z dovolené, těší se na spoustu vysvětlení od našeho křišťálového starosty...a místo toho najde od starosty/cenzora smazané příspěvky, aneb "pro pravdu se člověk zlobí". No a ještě k tomu pokus o zastrašení formou upozornění na paragraf týkající se pomluvy. Vtipné, opravdu vtipné a pro vedení našeho města tak typické.  Vlastně co čekat, když je zamozvaným moderátorem zdejšího fóra starosta (nebo vás snad funkcí moderátora/cenzora někdo pověřil?), který příspěvky ve kterých je mimo jiné konkrétně popsáno, že jinak koná než mluví prostě smaže.   
Každopádně jsem spokojen se záměrem těchto příspěvků, tyto nepochybně přispěly k tomu, že zhruba 1000 obyvatel podepsalo petici, která nesouhlasí s výstavbou haly na hřišti na vyhlídce a též ukazují jednání vedení města a jejich střet zájmů v tj slavoj.

20

Re: Hala místo hřiště

kerot napsal:

kompletní studie horní školy včetně hřiště na vyhlídce

https://onedrive.live.com/?authkey=%21A … mp;o=OneUp

Zdravím vás, jste tedy novým mluvčím TJ Slavoj (ono přeci jen před občany vypadá lépe, když za TJ Slavoj nevystupuje člověk, který je zároveň ve vedení města, které TJ Slavoj poskytuje mnohamilionové finanční částky) a zároveň investora 1.HFK Děkanka? Vy sám jste členem VV Slavoj a na setkání s občany, které proběhlo na ZŠ Žitomířská jste se zároveň prezentoval jako zástupce investora 1.HFK. Je to pravda, nebo nepravdivá, či zavádějící informace? Pokud je to pravda, chápu tedy správně, že jste si na valné hromadě TJ Slavoj odhlasoval prodej hřiště Na Vyhlídce sám sobě (předem určenému zájemci 1.HFK Děkanka)? Mohl byste nám to osvětlit?

Též se chci zeptat, zda vy osobně jako občan Českého Brodu a též člen VV Slavoje berete v potaz to, že zhruba 1000 obyvatel Českého Brodu podepsalo petici, která nesouhlasí s výstavbou haly na hřišti Na Vyhlídce a přeje si tam klidné místo dle původní studie, kterou nechalo vypracovat město, nebo se spíše ztotožňujete se stylem vašeho předsedy TJ Slavoj Janíka, který prý několika odpůrcům stavby řekl cituji " hřiště je grunt Slavoje a my si s ním budeme dělat co budeme chtít" a též" já vám taky neříkám co si máte postavit na svojí zahradě"?
Ano, je to pozemek ve vlastnictví TJ Slavoj, ale nestojí někde na samotě, je součástí města Český Brod a ovlivňuje životy mnoha obyvatel.

Ve vyjádření VV TJ Slavoj mimo jiné ve výčtu svých úspěchů uvádíte "areál na tenise (přetlaková hala, rekonstrukce kurtů)" mohl byste toto konkretizovat? Rozumím tomu správně, že TJ Slavoj zakoupil přetlakovou halu a zrekonstruoval kurty? Nebo jakou formou se podílel?

Dále ve svém vyjádření uvádíte, že "v současné době probíhá další etapa rekonstrukce atletické dráhy". Chlubíte se rekonstrukcí 360 metrů dlouhého atletického oválu za cca 17 milionů, který kvůli svojí délce (musel by mít 400 metrů) nikdy nezíská certifikaci pro jakýkoliv atletický závod? Nebo je součástí této rekonstrukce i prodloužení na požadovaných 400 metrů tak, aby mohl být ovál certifikován?

Dále uvádíte,že "VV TJ několikrát zdůrazňoval, že provozní náklady SH jsou ekonomické jen při „smíšeném“ provozu, tj. využití pro školy a spolky. S touto podmínkou 1. HFK souhlasil, a naopak jako podmínku realizace si kladl partnerství s TJ Slavoj, Městem Český Brod a ZŠ Žitomířská, následně se všemi subjekty zahájil v březnu 2018 jednání o plánované investici, přičemž žádný ze subjektů se k návrhu nestavěl negativně. Na základě těchto jednání došlo k revokaci únorového usnesení o směně pozemků s Městem Český Brod a VH TJ pověřila VV TJ sjednáním smluvních podmínek a 1. HFK.
V únoru letošního roku byla dokončena ověřovací studie Koncepce areálu ZŠ Žitomířská v Českém Brodě od Ing. arch. T. Zdvíhala, o jejíž existenci nebyl VV TJ informován až do června 2018.
Chápu správně, že ZŠ Žitomířská, jejímž zřizovatelem je město Český Brod tajila od února do června 2018 před vedením města Český Brod včetně místostarosty Janíka, který je zároveň předsedou TJ Slavoj a zároveň člen VV Slavoj ověřovací studii Koncepce areálu ZŠ Žitomířská v Českém Brodě od Ing. arch. T. Zdvíhala? Nebo místostarosta Českého Brodu Janík věděl, ale nevěděl to jako předseda TJ Slavoj a člen VV Slavoj? To víte, těžko se v tom při tom velikém střetu zájmů a souběhu funkcí kdy jedna ovlivňuje druhou orientuje.

Ještě budu rád, pokud nám občanům Českého Brodu osvětlíte část z textu vyjádření VV Slavoj "... a investic do rekonstrukce atletického areálu a zateplení sportovní haly, a tedy i potřeby finančních prostředků na kofinancování těchto akcí, VV TJ hledal případného investora či strategického partnera pro využití pozemku Na Vyhlídce a následně začal jednat s 1. HFK Děkanka o výstavbě objektu nové sportovní haly a venkovních hřišť"
Proč jste tedy na VV Slavoj odhlasovali prodej předem určenému zájemci a za nejnižší možnou odhadní cenu a proč odmítáte pozemek prodat městu nebo někomu jinému za vyšší cenu?

Na závěr otázka, která jistě všechny zajímá: je již pozemek hřiště Na vyhlídce prodán 1.HFK Děkanka?

Děkuji za vaše odpovědi, snad byli otázky položeny dostatečně slušně, tak aby tyto starosta/cenzor nesmazal.