1

Téma: Hala místo hřiště

Zajímal by mě názor městského architekta na iniciativu místostarosty zastavět hřiště za horní školou (ZŠ Žitomířská) halou.

Je zastavění jediné volně přístupné zelené plochy v této části města v souladu s plánovaným rozvojem města?

Nebylo by vhodnější směřovat usilí se stavbou haly do sportovního areálu na Kutilce?

Předem děkuji za objektivní pohled na věc.

2

Re: Hala místo hřiště

Město zatím oficiálně neobdrželo žádný podobný záměr, ke kterému by se mohl městský architekt či kdokoliv jiný vyjádřit. Stejně tak jsme zatím neviděli ani žádnou studii na výstavbu haly v tomto prostoru. Je však pravdou, že sešlo z připravované směny pozemků (koupaliště za hřiště u devítiletky), neboť současný vlastník hřiště TJ Slavoj Český Brod jedná s potenciálním investorem o výstavbě nové haly. V městem zpracovávané studii  byla hala - tělocvična situována do přístavby hlavní budovy školy a venkovní hřiště na střechu této nové budovy. Prostor stávajícího hřiště měl být řešen jako klidová zóna s umístěním několika herních prvků.

3

Re: Hala místo hřiště

Investiční záměr je již na světě! Cituji ze stránek TJ Slavoj: “VH souhlasí s investičním záměrem 1. HFK Děkanka, z.s. na výstavbu sportovní haly na pozemcích hřiště Na Vyhlídce”.

Je pravděpodobné, že v plánech pražského investora je nyní kromě haly a parkoviště také ubytovna  se sportbarem.

Považuji za vhodné, aby p. Janík z pozice místostarosty města a zároveň předsedy TJ Slavoj seznámil s tímto záměrem i veřejnost, např. ve středu na zasedání zastupitelstva.

4

Re: Hala místo hřiště

jirik napsal:

Investiční záměr je již na světě! Cituji ze stránek TJ Slavoj: “VH souhlasí s investičním záměrem 1. HFK Děkanka, z.s. na výstavbu sportovní haly na pozemcích hřiště Na Vyhlídce”.

Je pravděpodobné, že v plánech pražského investora je nyní kromě haly a parkoviště také ubytovna  se sportbarem.

Považuji za vhodné, aby p. Janík z pozice místostarosty města a zároveň předsedy TJ Slavoj seznámil s tímto záměrem i veřejnost, např. ve středu na zasedání zastupitelstva.

Dobrý den,
ještě je důležité podotknout, že v bodě 3. VH pověřuje VV jednáním o odprodeji tohoto pozemku předem určenému zájemci 1. HFK Děkanka. Co to znamená, může to někdo vysvětlit?
Hala nebo venkovní hřiště určitě není špatný nápad, ale muselo by to postavit město. Jinak místní školy stále nebudou mít rozumné prostředí k plnění ŠVP z tělesné výchovy v dostupné vzdálenosti od vyučovacích tříd. Při dvou vyučovacích hodinách týdně projdete na sportoviště Na Kutilce cca půlku vyučování. Kdy tedy mají děti plnit parametry výuky? A nemluvím už ani o tom, že se stále připomíná "děti mají mít více pohybu", ale ve školách, které nemají vlastní halu či dráhu, jim takové základy vštěpovat nelze.

5

Re: Hala místo hřiště

Janík se samozřejmě obtěžovat nebude, copak se snad někdy zde na fóru vyjádřit k otázkám občanů města, jehož je bohužel místostarostou obtěžoval? Akce je další z řady, obdobného charakteru, jako když město prodávalo Lidový dům, jako když se řeší českobrodské lesy, atd., to znamená takzvaně "já na bráchu, brácha na mě", je jistě typicky českobrodskou náhodou, že tajemnice a správkyně TJ Slavoj paní Chuchlová je zároveň víceprezidentkou 1. HFK Děkanka, z.s., které je pozemek prodán, proto se i nedivme, že bylo prodáno právě 1. HFK Děkanka, z.s. a za minimální cenu určenou odhadem (chová se tak řádný hospodář?), další shodou okolností kamarádem Janíka, českobrodským odhadcem Šmejkalem. Celá tahle povedená partička tak může být  spokojena a to, že se nesmyslně zastaví poslední velká zelená plocha v Brodě je jim bohužel úplně jedno.

2. VH souhlasí s investičním záměrem 1. HFK Děkanka, z.s. na výstavbu sportovní haly na pozemcích hřiště Na Vyhlídce, LV č. 3200 – č. parc. 996/5.

3. VH pověřuje výkonný výbor dalším jednáním o realizaci prodeje pozemků: hřiště v ulici Na Vyhlídce vlastníka TJ Slavoj Český Brod, zapsáno na LV č. 3200 – č. parc. 996/5  předem určenému zájemci 1. HFK Děkanka, z.s. se sídlem Děkanská Vinice I, 987/5, Praha 4 - Nusle, IČO 69060461 za  minimální cenu stanovenou  odhadem tj. 2 536 848,- Kč (odhadce Jiří Šmejkal č.j. 3727-91/2017) ze dne 15.10.2017.

Valná hromada hlasovala o usnesení k bodům 1 - 3: PRO: 16     PROTI: 3     ZDRŽEL: 0

6

Re: Hala místo hřiště

Bude někdo z města reagovat? Pan Janík, Jakube?
Proč tento pozemek nekoupilo město, strategické místo pro školní sportoviště  s dráhou, či multifunkční halou?
7136 m2 za cca 2.500.000,- Kč, slušný obchod 350,-/m2. Pak tedy nechápu město proč jim poskytuje dotace, když prodávají za minimální cenu.

7

Re: Hala místo hřiště

Pan místostarosta Janík již někde na jiném místě této diskuze deklaroval, že touto formou odpovídat nebude. Za město jsem se zúčastnil několika jednání o směně pozemku u školy za pozemek koupaliště. Jednání byla však ukončena z důvodu, že TJ Slavoj dostal nabídku od potencionálního kupce, který chce na pozemku postavit sportovní halu. S městem o prodeji pozemku nikdo nejednal. Z pozice města respektujeme vlastnická práva a tím je i prodej pozemku. Bohužel nebyl naplněn dlouhodobý cíl města a tím je získat pozemek do vlastnictví a využít pro potřeby školy. Na druhou stranu našemu městu další sportovní hala chybí a bude-li v dohledné době postavena nějaká architektonicky zajímavá a ke svému okolí šetrná stavba, tak to bude fajn. Hala by v ranních hodinách sloužila pro školu a v odpoledních pro sportovní kluby. Pro město by bylo dobře, když by tady vznikly podmínky pro další sporty jako jsou házená či florbal. Proč mají brodské děti jezdit na házenou do Úval? Město opravdu nemůže zasahovat do obchodních vztahů soukromého či neziskového sektoru, ale bude hájit veřejný zájem v územním či stavebním řízení. S dotacemi bych to nespojoval, protože jdou v převážné míře na sportování našich dětí. Když nebudou poskytovány, tak to budou muset doplatit rodiče nebo děti sportovat přestanou. Jen bych chtěl říct, že z pozice basketbalového klubu požadujeme záruky formou práva zpětné koupě ve prospěch TJ Slavoj i Města (pro případ, že by na to Slavoj neměl), když hala nebude do 5 let zkolaudována.

8

Re: Hala místo hřiště

liborc napsal:

Bude někdo z města reagovat? Pan Janík, Jakube?
Proč tento pozemek nekoupilo město, strategické místo pro školní sportoviště  s dráhou, či multifunkční halou?
7136 m2 za cca 2.500.000,- Kč, slušný obchod 350,-/m2. Pak tedy nechápu město proč jim poskytuje dotace, když prodávají za minimální cenu.

Jistě, Janík se obtěžovat nebude a tak se i stalo. Přesně tak, jak píšete, liborc, proč město dotuje Slavoj (jen za poslední 4 roky se jedná o mnohamilionovou částku a starosta Nekolný, nejbližší spolupracovník místostarosty Janíka, který je zároveň předsedou TJ Slavoj nám tady tu částku určitě rád uvede) a zároveň starosta neřeší a klasicky pro něj dává ruce od problému pryč, že TJ Slavoj de facto přenechá tento lukrativní a hlavně strategický pozemek bez veřejného výběrového řízení tajemnici TJ Slavoj za směšnou odhadní cenu 350 Kč/m2? Není toto jednání vážení spoluobčané pro Brod naprosto typickým příkladem střetu zájmů? Se ZZN nám starosta a místostarosta předvedli krásné divadélko jak jsou vepři, zda koupit, či nikoliv a já si jen říkal, čeho je to zástěrka, když se dobře ví, jak se na všem zásadním dopředu domlouvají a vzájemně si vycházejí vstříc? A hle, ten výkal vyplaval velmi brzy, protože je potřeba jednat, že?

9

Re: Hala místo hřiště

Ach jo, tady zase někdo plácá páté přes deváté. Takže znova. Fakt nedávám od ničeho ruce pryč. TJ Slavoj nechtěl prodat hřiště městu, pouze se chvilku jednalo o směně. A tato jednání byla ukončena, protože se objevil investor, který chce na místě postavit halu. Tedy za město zodpovědně prohlašuji, že nelze koupit něco, co vám vlastník nechce prodat. V případě ZZN tomu bylo opačně. Bývalý vlastník nejprve vstoupil v jednání pouze s městem a až v případě, že bychom se nedohodli, byl ochoten hledat jiného kupce. S panem místostarostou Janíkem máme na koupi ZZN opravdu diametrálně odlišný názor. Ale jestli chce někdo hledat konspirační teorie, že za vše může zednářská lóže či chemtrail, bránit mu v tom nebudu.

10

Re: Hala místo hřiště

Jakub Nekolný napsal:

Ach jo, tady zase někdo plácá páté přes deváté. Takže znova. Fakt nedávám od ničeho ruce pryč. TJ Slavoj nechtěl prodat hřiště městu, pouze se chvilku jednalo o směně. A tato jednání byla ukončena, protože se objevil investor, který chce na místě postavit halu. Tedy za město zodpovědně prohlašuji, že nelze koupit něco, co vám vlastník nechce prodat. V případě ZZN tomu bylo opačně. Bývalý vlastník nejprve vstoupil v jednání pouze s městem a až v případě, že bychom se nedohodli, byl ochoten hledat jiného kupce. S panem místostarostou Janíkem máme na koupi ZZN opravdu diametrálně odlišný názor. Ale jestli chce někdo hledat konspirační teorie, že za vše může zednářská lóže či chemtrail, bránit mu v tom nebudu.

Občan města, kterého jste bohužel starostou při upozornění na evidentní střet zájmů místostarosty Janíka a vaši nečinnost dle vás plácá přes deváté? Jste velmi drzý když něco takového napíšete... Mimochodem jaksi jste zapomněl zmínit tu částku kterou si pro TJ Slavoj místostarosta Janík za město schvaluje? Je to za poslední 4 roky zhruba 10 milionů, pokud je to víc nebo méně tak mě laskavě opravte. Tudíž místostarosta si sype městské peníze do TJ Slavoj, což je samo o sobě veliký střet zájmů, no a když mu to prochází a nikdo se proti tomu neohradí tak si vymyslí další "lahůdku"- prodej jediné velké volné plochy v Brodě bez výběrového řízení předem určenému zájemci-tajemnici své TJ Slavoj Chuchlové za 350 Kč/m2, když se v dnešní době pohybují ceny pozemků v Č.B. kolem 1500-2000 Kč/m2, čímž se samozřejmě TJ Slavoj nechová jako řádný hospodář, ale vám je to jedno. To, že na pozemku musí být sportoviště samozřejmě nic neznamená, neb je dle studie jasné, že na pozemku bude stát hala=sportoviště, ale v přízemí a v dalších dvou patrech má být restaurace, bowling a ubytovna. V těchto souvislostech mě napadají tyto otázky:
1. proč byl pozemek prodán předem určenému zájemci bez transparentní dražby či  výběrového řízení jako když pozemky prodává město?
2. proč vše probíhá velmi utajeně a informace se objeví až v době, kdy se podepisuje smlouva
3. proč se město nepokusilo pozemek získat (jsme opět u toho, že místostarosta je zároveň předsedou TJ Slavoj tudíž nepůjde sám proti svým zájmům a starosta nepůjde proti místostarostovi) 

A že od toho dáváte starosto ruce pryč je evidentní, dobře známa je vaše věta, že se město nechce o žádné sportoviště starat. Jakou aktivitu a kolikrát jste tedy podnikl k tomu, aby město tento pozemek získalo? Stejně tak vám velmi vyhovuje situace s koupalištěm v jehož těsné blízkosti bydlíte a samozřejmě si nepřejete hluk, který by návštěvníci koupaliště dělali. Pokusili jste se udělat studii na kryté koupaliště s celoročním provozem, na které je stále ještě možno získat dotace? Silně pochybuji... všem všechno naslibovat a skutek utek, to jste celý vy. Jste vyčpělý a bez energie, podívejte se do okolních měst a městysů, například Kounic, Radimi, tam najdete lidi co města vedou a mají sílu a energii. Ještě se chci zeptat, jak je možné, že je na vašem pozemku umístěna trafostanice ČEZ? Mohl by toto mít kdokoliv z obyčejných lidí, pokud by nebyl starostou?