Téma: Návrh na odvolání ředitele ZŠ Tyršova

Dobrý den,

v podkladech pro nadcházející jednání zastupitelstva jsem zaregistroval návrh zastupitele Ing. Kokeše na odvolání ředitele ZŠ Tyršova, p. Mgr. Duška. Ačkoliv mám pochyby, zda zastupitelstvo vůbec může přijmout navržené usnesení (jedná se o ingerenci do výhradní pravomoci rady města jak stanoveno v § 102/2 b) obecního zřízení), rád bych se dozvěděl více - zejména jaké je stanovisko ostatních zastupitelů; připadá mi, že výtky ing. Kokeše jsou motivovány spíše osobní záští, než věcnými argumenty - alespoň tak na mne podkladový materiál působí.

Předem děkuji za odpověd.

Traurig

2

Re: Návrh na odvolání ředitele ZŠ Tyršova

Dobrý den, návrh usnesení je nehlasovatelný, protože dle již zmíněného paragrafu zákona o obcích je pravomoc jmenovat či odvolat ředitele příspěvkové organizace svěřena výhradně do kompetence rady obce, která tuto organizaci zřídila. O důvodech předložení návrhu mi nepřísluší spekulovat.

Re: Návrh na odvolání ředitele ZŠ Tyršova

Děkuji. Očekáváte, že bod bude projednáván s tím, že o usnesení nebude hlasováno, nebo bude navrhováno, aby bod nebyl vůbec zařazen na program? Celkem mne to zajímá, protože se jedná o školu, kam chodí moje dítě a eventuelní diskusi na toto téma bych rád viděl "na živo"...

4

Re: Návrh na odvolání ředitele ZŠ Tyršova

Očekávám projednání předloženého bodu, ale může se stát, že padne návrh na stažení a ten bude schválen. Takže jistotu projednání nebo neprojednání vám opravdu dát nemohu.

Re: Návrh na odvolání ředitele ZŠ Tyršova

Upřímně se divím, že má pan Ing. Kokeš neustálé nutkání "šťourat" do věcí, které léta dobře fungují. Při svém věku by si měl užívat zasloužený důchod a věnovat se vnoučatům, než ztěžovat životy ostatním lidem.
Ale budiž, zřejmě mu pocit ublíženosti nedovolí nezasahovat do věcí, které se ho netýkají.

Konfucius:
"Odpouštět a neživit v sobě zlobu jsou prostředky k nápravě ostatních. Pomstou, odplatou a hněvem nemohou být křivdy odčiněny. Zlo může být vyloučeno jen dobrem. Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství. Shovívavost a odpouštění jsou potřeby k nápravě ostatních.“