1

Téma: zápach

Dobrý den,

je prosím vedení města známo, co je zdrojem nesnesitelného zápachu, který v poslední době významně obtěžuje obyvatele Českého Brodu? Například ve dnech 5. - 7. 8. 2016 (pátek až neděle) nebylo z důvodu zápachu reálné trávit čas venku a bohužel nešlo ani větrat. Dnes se tento problém objevil znovu a mám reálnou obavu, že ne naposledy. Může pro nás vedení města v této záležitosti něco udělat nebo se mám s podnětem obrátit na Českou inspekci životního prostředí, popř. další oprávněné orgány?

Děkuji za odpověď.

Mgr. Jitka Pirochová
Český Brod - Škvárovna
pirochova@centrum.cz

2

Re: zápach

Bohužel tato záležitost není v kompetenci městského úřadu v Českém Brodě. Jedná se s největší pravděpodobností o hnojení, nad kterým provádí státní dozor ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal . Na přímý dotaz nám bylo odpovězeno, že tekutá hnojiva mají být zaorána do 24 hodin a tuhá hnojiva pak do 48 hodin a krátkodobý zápach pak naše legislativa už neřeší. Naopak návrat biosložek do půdy je obecně podporován. V případě zájmu se můžete obrátit přímo na dotčený úřad na kontakty  ukzuz@ukzuz.cz nebo tel. 543 548 111.

S pozdravem

Nekolný

3

Re: zápach

Dobrý den,  děkuji  za odpověď. Ví tedy, prosím, někdo z MÚ, kdo a kde pravděpodobně v Českém Brodě toto hnojení provádí? Ukáže-li se, že tento problém trápí nejen mě, ale značnou část obyvatel města, vyvine vedení města nějakou iniciativu pro to, aby se situace zlepšila a Český Brod byl "celkově vhodným místem pro život" a zájem o spokojenost občanů neskončil pouze grafem na papíře? 
Děkuji, Pirochová

4

Re: zápach

Takže znova, městský úřad nemá žádné kompetence, jak podobnému hnojení zabránit. S dotčeným zemědělcem jsem dnes mluvil. Včera opravdu proběhlo hnojení na bázi síry, které pomáhá rozkladu slámy a hned vše bylo zaoráno. Takže mnohem dříve, než nařizují předpisy. Letos již žádné další hnojení na dotčených polnostech neproběhne. Do budoucna jsme se dohodli, že o dalším hnojení budete dopředu informováni. V případě Vašich pochybností se můžete samozřejmě obrátit na výše zmíněný úřad, který provádí kontrolu nad touto činností.

5

Re: zápach

Dobrý den, dotaz se týkal iniciativy vedení  MÚ, nikoliv kompetencí, děkuji, že jste iniciativu nakonec vyvinul. Další dotaz se týkal lokalizace dotčených polností, odpověď postrádám. V každém případě znovu děkuji a dohodu o informování předem velice vítám. S úřadem, který provádí kontrolu nad  touto činností jsme již v kontaktu. Věřím, že vše již bude v pořádku.
Přeji hezký den.
Pirochová

6

Re: zápach

Jde o pole vlevo od silnice na Kounice.