21

Re: Liblice

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda existují nějaké páky na majitele domů, kteří se o něj nestarají? Jedná se mi o dům čp. 100 v ulici Lstibořská. Dříve to byl takový krásný malý domeček, ale teď okna rozbitá, vysoká tráva a pomalu se začíná rozpadat. Dá se nějak upozornit majitele, aby se začal starat?

22

Re: Liblice

Tak trávu naštěstí seká majitel komunikace nebo TS, nevím, ale jinak souhlasím, domek je velice pěkný, bohužel dnes zralý k demolici. Napadlo mne nahlédnout do katastru nemovitostí a majitele si vygůglovat, docela překvapení. Smutné, že naproti MŠ stojí největší ruina ve vsi.

23

Re: Liblice

Ani,když si vygůglujete majitel-nemusí to být výhra.My majitele(svého souseda)známe,přezto nereaguje na připomínky,aby si alespoň jedno do roka přijel uděla pořádek na zahradu a zkontrolovat tu svou ruinu,jestli ještě stojí.........Ale to je v Českém Brodě,přímo.

24

Re: Liblice

snipy napsal:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda existují nějaké páky na majitele domů, kteří se o něj nestarají? Jedná se mi o dům čp. 100 v ulici Lstibořská. Dříve to byl takový krásný malý domeček, ale teď okna rozbitá, vysoká tráva a pomalu se začíná rozpadat. Dá se nějak upozornit majitele, aby se začal starat?

Stavební úřad zjistí skutečný stav věci, pokud zjistí, že stavba není řádně udržována,  může, dle stavebního zákona,  vlastníkovi stavby nařídit zjednání nápravy. Veškeré náklady v tomto případě nese vlastník stavby.

25

Re: Liblice

A šlo by to i u domu,který je v Žižkově ulici?Majitel je znám.Ale nestará se o tu "haluznu"
Je navíc nalepený na sousedovic dům.A tato "stavba"hrozí rozpadem....I ta zahrada je taková.......Číslo popisné z hlavy nevím.Ale je tu jediný takto rozpadlý.Je naproti prodejně Barvy -laky.

26

Re: Liblice

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli město neuvažuje o dostavbě chodníku a vjezdu k domu před domem č.p.107, ulice Školní v Liblicích. Chodník zde nikdy nebyl, ale vím, že někdy v roce 1985 byla připravena projektová dokumentace. Stavba nového chodníku byla ukončena u vedlejšího domu. Děkuji za odpověď.

27

Re: Liblice

Na letošní rok není žádná taková výstavba plánovaná, ani nevím, že by se něco podobného připravovalo, nicméně se podívám, zda nějaká dokumentace na městě není.

28

Re: Liblice

Dobrý den, proběhlo šetření ohledně údržby stavby ve Lstibořské ulici? Pokud ano můžete sdělit s jakým výsledkem?

29

Re: Liblice

Posílám vyjádření stavebního úřadu:

Stavební úřad prověřil podnět k prověření stavebně technickému stavu rodinného domu č.p. 100 ve Lstibořské ulici v Liblicích. Stavba byla prohlédnuta a bylo zjištěno, že se nenachází ve stavu, který by ohrožoval veřejnost.

Dále stavební úřad prověřil stavbu  "budova cukrovaru". Vzhledem k tomu, že nebylo blíže specifikováno, kterou budovu má pisatel na mysli, stavební úřad dovodil, že se může jednat o cihlovou budovu bez omítky nacházející se u zastávek autobusů. Stavba byla rovněž prohlédnuta a bylo zjištěno, že původní omítka budovy byla odstraněna právě z důvodu její nesoudržnosti, aby neohrožovala veřejnost. Po odstranění omítky byly části stavby (římsa, stěna) zpevněny maltou, aby nedocházelo k jejich destrukci a stavba tak neohrožovala veřejnost.

30

Re: Liblice

nedávno byl vznesen dotaz na MÚ o možnosti doplnění lucerničky na kapličce v Liblicích, dotazující osoba nemá žádnou odezvu. Ve Zpravodaji v prosinci 2014 p.Mrvík zmiňoval, že lucernička bude doplněna v roce 2015-respektive se v roce 2015 počítá s její obnovou... jak tato záležitost vypadá, je rok 2016.. děkujeme paní Kocourkové za reakci