51 Naposledy upravil: Petr75 (23.10.2012 09:29:10)

Re: Rada města

Dobrý den,
je od Vás hezké, pane Traurigu, že pokaždé požádáte o zveřejnění podle zákona o svobodném přístupu k informacím, nicméně je to trochu namáhavé, nemyslíte?

Pane starosto, proč nemáme na úřadu vnitřní předpis třeba tohoto znění:
"Město Český Brod zásadně podepisuje smlouvy v "nedůvěrném" režimu a všechny smlouvy jsou do jednoho týdne od podepsání zveřejňovány v plném znění na internetu města. V případě smluv s právnickými osobami v pozici dodavatele podepisuje město smlouvy pouze s partnery s jasnou vlastnickou strukturou do úrovně jednotlivých osob. Ukáže-li se, že smluvní strana v pozici dodavatele používá subdodavatele s nejasnou vlastnickou strukturou (např. společnost s akciemi na doručitele), může být tato smlouva ze strany města jednostranně ukončena s okamžitou platností." (Sem by se případně hodila i nějaká sankce, teď mě opustila inspirace, nebo neplatnost od počátku smlouvy).

Dále bych si představoval přehled na webu: tabulku s informacemi podle smluvních stran, data podepsání a výše předmětné částky + link na znění smlouvy.

Pokud by pak někdo trval na tom, že je potřeba mít ve smlouvě důvěrné klauzule, ať o tom rozhoduje nějaký interní rozhodčí orgán, kterému předkladatel zdůvodní, proč to má být VÝJIMEČNĚ(!!!) podepsáno s některými ČÁSTMI (!!!) v důvěrném režimu. To zdůvodnění by bylo samozřejmě veřejné a podepsané konkrétní osobou a bylo součástí výše uvedené tabulky.
Pokud by byl rozhodčí orgán vícečlenný, muselo by být rozhodnutí o důvěrnosti některých částí jednohlasné.
Postup pro udělení výjimky je samozřejmě taky nutné dát do předpisu.

Pravda, nedovedu si v tuto chvíli představit, jaké skutečnosti by se měly nechat v taj./dův. režimu- ceny určitě ne, protože jde o veřejné peníze a unikátní technická řešení tam zřejmě jen tak nebudou...

Mohl byste, pane starosto, něco takového iniciovat? Vycházím na základě informací uvedených v příspěvcích výše z toho, že podobný předpis město dosud nemá. Myslím si, že je možné jej bez potíží připravit s platností už k 1.11.2012. Můžete využít mnou navržený text a požádat třeba p. Trauriga o právní dočištění.

Děkuji.

52

Re: Rada města

Vážení,

předně bych chtěl panu Traurigovi a jeho přátelům poděkovat za propagaci města. Zápisy z jednání rady se již zveřejňují. Máme s tím ale určité problémy. Narážíme například na situace, kdy je potřeba dohodnout se i na případném dalším postupu, když náš partner či možná již protivník nebude plnit závazky nebo nepřistoupí na naše návrhy. Není vůbec taktické a v zájmu města, aby se z veřejně dostupných kanálů dozvěděl o další strategii postupu v jeho kauze. Ale s tím si budeme muset poradit.

Smlouvu o pronájmu a komplexním provozování vodovodů a kanalizací v majetku města Český Brod jsem prošel a opravdu v ní neshledal žádná problémová místa, která by bránila zveřejnění. Důvodem utajení informací je ochrana obchodního tajemství či know-how před konkurencí. Nikoliv snaha zatajit nějaké informace veřejnosti. Nicméně jsem již požádal generálního ředitele 1. SčV, aby bylo znění smlouvy prohlášeno za veřejné, případně aby specifikoval neveřejné části i s patřičným odůvodněním. Až po té můžeme ukojit vaší touhu po informacích. Bohužel to není možné nyní a vcelku mě překvapuje, když mi právník radí porušovat smlouvu.

Děkuji také za podnět ohledně zveřejňování smluv, ale budu jej muset nejprve probrat s právničkou města a také dalšími lidmi, kteří na rozdíl od zde přispívajících nesou za činnost města zodpovědnost.

Přeji příjemný den

53 Naposledy upravil: Vojtěch Pavel Traurig (23.10.2012 21:36:50)

Re: Rada města

Dobrý den všem,

souhlasím s Petrem75, že pokaždé podávat žádost podle InfZ je namáhavé, ale jinak to bohužel nejde. Pan Nekolný povětšinou ignoruje svou povinnost podat členu zastupitelstva požadovanou informaci v zákonné lhůtě, navíc informace poskytnutá členu zastupitelstva pak následně nemusí být městem zveřejněna (odhlédnu teď od skutečnosti, že i s tím zveřejňováním dle InfZ je město dost na štíru). Jediné pozitivum je, že pan Nekolný postupně zjišťuje, jak dosud utajované dokumenty lze velmi jednoduše odtajnit (viz faktury za rekonstrukci v nemocnici, které pan Nekolný nechtěl vydat, zápisy z jednání rady, které si radní odhlasovali jako nezveřejnitelné a teď smlouva s vodárnou).

S pokorou přijímám díky pana Nekolného za propagaci města; musím však tyto vavříny odmítnout, neb to výsledné umístění je ostudou radních, nikoliv města samotného, navíc jsem o něm nerozhodoval já ani žádní moji kamarádi (byť bych si pokládal za čest, kdybych mohl např. pana Kužílka označovat za kamaráda). Očekávám, že se v dohledné době dočteme ve zpravodaji, že krom krásného umístění mezi finalisty v soutěži Best Finance Team 2012 byla radnice oceněna i mezi finalisty soutěže Zavřeno. smile

Pokud jde o smlouvu s SčV, nechť pan Nekolný diskutuje s ředitelem, ale hlavně, ať je informace podána v zákonné lhůtě. Nevím, který právník doporučoval porušování smlouvy; pokud snad ta poznámka byla adresována mně, tak jako právník jsem ze shora odcitované klauzule o mlčenlivosti hravě poznal, že předmětem mlčenlivosti není ochrana obchodního tajemství (on i selský rozum napoví, že když má SčV monopol na dodávky vody v Brodě, těžko bude ve smlouvě obchodní tajemství, které je třeba chránit před konkurencí), a proto město musí splnit svou zákonnou povinnost dle InfZ. Plnění zákonné povinnosti pak rozhodně nemůže být v rozporu se smlouvou. Nicméně v tomto bodě měl pan Dub správnou připomínku - jak je možné, že vůbec město na takovouto klauzuli o mlčenlivosti přistoupilo?

Jo a když už pan Nekolný zmínil zápisy z jednání rady, proč ještě není zveřejněno usnesení a zápis z 11.10., kdy rada schválila dohodu o narovnání s Českobrodskou nemocnicí? To také tajíte před nepřítelem?

Hezký den všem.

Traurig

54

Re: Rada města

Zápis z 11.10. zveřejněn již je a zápis z 18.11. bude zveřejněn zítra.

Už jen čekám, kdy budete chtít v rámci otevřeného úřadu zveřejnit i bezpečnostní přístupové kódy. smile

55

Re: Rada města

Jakub Nekolný napsal:

Zápis z 11.10. zveřejněn již je a zápis z 18.11. bude zveřejněn zítra.

Už jen čekám, kdy budete chtít v rámci otevřeného úřadu zveřejnit i bezpečnostní přístupové kódy. smile

Vtipné, ha ha ha!

Born stupid? Try again!

56

Re: Rada města

mě to moc vtipné nepřijde, spíš je to celé k pláči, jak se zachází s obyčejnemjma občanama

57

Re: Rada města

Zápis je doplněn.

58

Re: Rada města

Prosím o zveřejnění zápisů RM z 19.11, 21.11, 28.11 a 12.12. vše 2012.
Děkuji.

59

Re: Rada města

Zápisy z listopadových jednání rad jsou doplněné a zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města 12. prosince budou zveřejněny do konce tohoto týdne.

60

Re: Rada města

Ja bych ten hnusny Brod zboural  a nic by se nemuselo řešit:D