1

Téma: Zvýšení limitů obsahu dusičnanů v pitné vodě.

Chtěl bych se zeptat,proč byly zvýšeny limity pro obsah dusičnanů v pitné vodě místo toho,aby byl dodavatel donucen neprodleně tuto závadu odstranit? Platíme za pitnou vodu a ve chvíli,kdy je vydáno upozornění na omezení pití této vody dětmi a těhotnými tak pitná voda podle mého názoru přestává být pitnou. Dále by mě zajímalo co zapříčiňuje zvýšený obsah dusičnanů.

2

Re: Zvýšení limitů obsahu dusičnanů v pitné vodě.

taky by mě zajímalo, jestli bude platit rovnice "nižší kvalita=nižší cena"????

3

Re: Zvýšení limitů obsahu dusičnanů v pitné vodě.

Hlavně by mne zajímalo co s tím bude město dělat. Jak je aktuální napojení na vodovod z Kounic?

4

Re: Zvýšení limitů obsahu dusičnanů v pitné vodě.

Dobrý den,
již jsem se dotazovala, zda snížení kvality vody bude zohledněno v ceně.
Dle pana Pokorného z 1.SčV cena nebude snížena.
Petra

5

Re: Zvýšení limitů obsahu dusičnanů v pitné vodě.

Ještě maličkost ....
v jiném vláknu se zde hovořilo o zásobách pitné vody v Dolánkách. Uvažuje se o přivedení vody z této lokality?

6

Re: Zvýšení limitů obsahu dusičnanů v pitné vodě.

pika napsal:

Dobrý den,
již jsem se dotazovala, zda snížení kvality vody bude zohledněno v ceně.
Dle pana Pokorného z 1.SčV cena nebude snížena.
Petra

1.SčV si je evidentně vědoma, že občané nemají možnost volby, protože jinak by se jim na takovou službu vy víte co. Jak je možné, že půlka města má vodu pitnou a půlka ne (změkčení normy mne nezajímá, pokud nemohu z vody vařit), přičemž platí stejnou cenu? Umíte si to představit u jiného zboží, např. u benzínu? A jak se mají zařídit mateřské školy Kollárova a Liblice, které nemohou dávat dětem vodu z kohoutku ani jí používat na vaření? Kdo zaplatí nákup balené vody? 1.Sčv asi těžko.

7

Re: Zvýšení limitů obsahu dusičnanů v pitné vodě.

Dobrý den všem,
protože jsem také postižen pitnou vodou „s omezením“, přidám své zkušenosti:

Začátkem minulého roku si soused z Liblic nechal udělat rozbor pitné vody z vodovodu, neb si chtěl nechat nainstalovat domácí úpravnu vody (což také udělal). Motivovala jej zejména tvrdost vody, která jak jistě všichni znáte, nám ničí vodovodní baterie, kotle, pračky atd.

Z rozboru vyplývalo, že je velmi vysoká tvrdost (Ca+Mg) 4,1 mmol/l, přičemž doporučená hodnota je 2 - 3,5 mmol/l a dále, že je zvýšený obsah dusičnanů (NO3), a to 48 mg/l, přičemž limit 50 mg/l není překročen, ale není vhodná pro kojence, neb limit kojenecké vody je 15 mg/l. Tolik sousedův rozbor. Dne 10.3.2011 jsem tento rozbor po předchozí domluvě poslal panu starostovi, který kontaktoval pana technického ředitele 1. SčV Ing. Milana Lánského.

Ten 17.3.2011 odpověděl:

Na základě Vašeho dotazu Vám níže posíláme vyjádření k zaslaným výsledkům rozboru pitné vody v Liblicích.

„Ve všech provedených zkouškách kvalita vody plně odpovídala požadavkům na kvalitu vody pitné ve smyslu Vyhl. Mzdr. Č. 252/2004 Sb., v platném znění. Většina hodnot stanovených ukazatelů byla hluboko pod předepsanými hygienickými limity. Předepsanému hygienickému limitu se blížila pouze koncentrace dusičnanů (zjištěno 48 mg/l). Hygienický limit stanovený výše uvedenou vyhláškou, jako nejvyšší mezní hodnota, v úrovni 50 mg/l ale překročen nebyl. Vodu tak lze bez omezení používat k pitným účelům i vaření.

Důvodem přítomnosti dusičnanů v dodávané vodě v této části města je jejich výskyt v podzemní vodě odebírané z prameniště Štolmíř, kam tyto látky pronikly v důsledku dlouhodobého a historického zemědělského využívání okolí vodního zdroje. Koncentrace dusičnanů ve vodě odebírané z prameniště Štolmíř kolísá v závislosti na množství srážek a výšce hladiny podzemní vody. V běžném stavu se pohybuje mezi 30-45 mg/l a předepsaný hygienický limit 50 mg/l zpravidla nepřekračuje. Zjištěná hodnota 48 mg/l tak v podstatě odpovídá i skutečnostem zjišťovaným průběžnou laboratorní kontrolou. Koncentrace dusičnanů v podzemní vodě se i přes omezení využívání průmyslových hnojiv snižují jen velice pomalu a rozhodně nelze předpokládat jejich významný samovolný pokles v horizontu několika let.

Vzhledem k tomu, že není uvedeno jakou metodou byla koncentrace dusičnanů stanovena a v jaké laboratoři (akreditováná či neakreditované laboratoř), je možné, že mírně vyšší výsledek může být způsobenou větší mírou nepřesnosti použité metody stanovení oproti metodě předepsané a akreditované. Na tuto možnost ukazuje i nesprávné použití označení hygienických limitů v zaslané tabulce (mg/lit, místo mg/l a také nesprávné uvedení symbolu MH místo NMH u ukazatele dusičnany).

V této souvislosti si Vás dovolujeme také informovat, že v současné době již není stanoveno omezení množství dusičnanů ve výši 15 mg/l pro pitnou vodu dodávanou z veřejného vodovodu pro kojence. Stanovený limit 50 mg/l je jednotný pro všechny spotřebitele bez rozdílu věku.“

Pan starosta ještě tentýž den doplnil:

„Teď připravujeme napojení na vodovodní řad v Kounicích, odkud bychom měli brát asi 200 m3 denně a tím by se ředila voda ze zdroje ve Štolmíři. To by mělo jednotlivé parametry zlepšit. Navíc teď bylo hodně sněhu a po jeho roztátí se z půdy do podzemní vody dostalo o to víc dusičnanů. Teď už by se měla situace postupně zlepšovat.“

Počátkem února tohoto roku jsem byl upozorněn na zajímavé oznámení o snížení hygienického limitu na webových stránkách města. Jako řada občanů, kteří to četli a kterých se to týká, jsem byl podobně „rozladěn“ a opět jsem oslovil pana starostu e-mailem dne 11.2.2012:

„Jen tak náhodou najdu na webových stránkách města, že voda není pitná bez omezení. Jen takové prosté oznámení. Navíc poštou, jak bylo na webu napsáno, nic nepřišlo... Když jsem na překračování limitu dusičnanů upozorňoval takřka před rokem, málem jsem byl za šiřitele poplašných zpráv. Nyní se dozvídám, že limit je překračován dlouhodobě a jsou zde omezení pro děti a těhotné ženy. Má loni těhotná, letos kojící manželka vypije denně cca 5 - 8 l čaje z naší skvělé vody z vodovodu... Chápu, že jsou zde objektivní příčiny, ale způsob sdělení bez nějaké náplasti např. v podobě slevy na vodném mne poněkud naštval. Jen ještě dotaz, Kubova věta z března 2011 "Teď připravujeme napojení na vodovodní řad v Kounicích..." znamená, že bude kdy? Stihne se výjimka do konce roku 2014 nebo se bude muset prodloužit?“

Na základě tohoto e-mailu mi pan starosta volal s tím, že potřebné propojení vodovodu s Kounicemi by mělo být provedeno snad již začátkem léta tohoto roku.

Tolik mé zážitky s dusičnany. Snad se propojení vodovodů zdaří a dusičnany nám ve vodě klesnou, tedy pokud jich v Kounicích nemají ještě více :-) Nicméně ta sleva na vodném by asi nebyla od věci!

S pozdravem
Marek Binko

8

Re: Zvýšení limitů obsahu dusičnanů v pitné vodě.

No já se zdaleka nechci nikoho zastávat, ale když jsem bylo juné robě, tzn. hluboko tomu za komára, tak si již tehdy k našim známí chodili pro vodu ze studně pro své kojené odlitky, neb tato voda byla odborně rozebrána jakožto k tomuto účelu vhodná. A silně pochybuju, že někdo na výboře prskal na předsedu ať koná, vysvětluje, ředí... A jestli je něco 48 a norma je 50, tak to prostě v normě je a buď tedy budu věřit normám, nebo si někde seženu vodu (brambory, cibuli, naftu, salám...) jinde a budu věřit, že je lepší. To je ostatně neskonale zodpovědné a pravicové, ne?
A jinak, těhotný a kojící maj´ vylemtat těch 5-8 litrů v pilsneru a nějaký mg/l ani NMH je pak nemůžou rozházet, oder?

9

Re: Zvýšení limitů obsahu dusičnanů v pitné vodě.

Dobrý den pane Binko,
souhlasím s Vámi a myslím, že město má s firmou Veolia smlouvu a v ní určitě i možnost sankcí pro případ, že dodavatel pitné vody dodá vodu nepitnou.
Sleva na ceně je to minimální co pro nás občany v tomto případě má RM urychleně ŘEŠIT.

10

Re: Zvýšení limitů obsahu dusičnanů v pitné vodě.

Dobrý večer,
taktéž se mi nelíbí, že nám je dodávaná voda, která nesplňuje parametry a co je horší, že ještě nám je účtovaná plná cena!!!! Jak jsem z dopisu pochopila, tak stav nevyhovující byl zjištěn v prosinci a dopis nám dorazil teprve před 14 dny. Jak to? Proč takové zpoždění by mě docela zajímalo.
A co město? Bude se to nějak řešit?
Mohl by mi tu někdo poradit, kde by se dal udělat rozbor pitné vody ze studny? Je tu něco v blízkosti?
Děkuji za případný tip.