1

Téma: odhlučnění železniční tratě

Uvažuje se v dohledné době o odhlučnění žel.tratě?V domech blízko trati občas není slyšet vlastního slova a v noci si připadáte jak ve spacím voze.Jen to nedrncá.Proč je v jiných městech hluková bariera a v Českém Brodě to nejde? Přitom tato trať je dost frekventovaná a vede v blízkosti obytných domů.

2

Re: odhlučnění železniční tratě

Také nás zajímá odpověď na dotaz hepo73. Za uplynulých deset dnů nikdo ze zodpovědných nepokládal za potřebné se k tomuto problému vyjádřit. Zřejmě nikdo z nich nebydlí v okolí železniční trati. Když je možné odhlučnění v Poříčanech a mnoha dalších obcích, domnívám se, že představitelé Brodu by měli jednat se správou železniční cesty o nápravě těchto potíží.

3

Re: odhlučnění železniční tratě

Patrně se budete muset obrátit přímo na vlastníka trati a tím je Správa železniční dopravní cesty. Bude nutné mít protokol o měření hlučnosti, ze kterého by vyplývalo překročení limitů. Toto měření provádí Okresní hygienická stanice v Kolíně.
Osobně jsem u železnice bydlel 25 let a v současnosti je hluk o dost nižší. Je pravdou, že rekonstrukce drážního koridoru začínala v devadesátých letech kolem Českého Brodu a tenkrát neobsahovala doprovodné akce jako jsou například protihlukové bariéry tak jako v dalších etapách.
Při jednáních se zástupci SŽDC jsme hovořili i o tomto tématu, ale prioritu jednoznačně vidíme v prodloužení podchodu na Škvárovnu a rekonstrukci nástupišť.
Přeji hezký den

4

Re: odhlučnění železniční tratě

No tak děkuji alespoň za snahu stran podchodu, podle pana Pospíšila ze SŽDC to totiž zatím v plánu nemají, je priorita pro projekty kde jsou dotace z EU a / nebo kde je spoluúčast měst a obcí tuším nad nějakou procentní hranici.

5

Re: odhlučnění železniční tratě

Dneska jsme měli jednání se zástupcem SŽDC, na kterém se upřesnilo, které objekty by měly být ve vlastnictví SŽDC a které města. Ze strany SŽDC je snaha dotáhnout přípravu investiční akce do konce, ale bývalé vedení Ministrerstva dopravy zastavilo všechny investiční akce, kde není spoluúčast evropských peněz. Teď bude hodně záležet na novém týmu na ministerstvu.

Re: odhlučnění železniční tratě

Jen pro upřesnění k textu Mgr. Fokta - to, že se město v prodloužení podchodu ke Škvárovně snaží je vidět i z následujcíího zápisu: http://www.cesbrod.cz/item/usneseni-mim … tvo-mesta.
Hluk a příp. stěny - souhlasí informace Bc. Nekolného -
Veškerá řízení začínají stěžujícím si obyvatelem, jež má pocit, že hluk z železniční dopravy překračuje povolené meze. Svoji stížnost směřuje ke krajské hygienické stanici. Ta vyvolá řízení přímo na místě, na které je podána stížnost. Řízení se zúčastní stěžovatel, zástupce Krajské hygienické stanice, zástupce majitele drážní cesty tj. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a zástupce dopravce Českých drah, a.s. V případě předpokladu oprávněnosti stížnosti objedná zástupce krajské hygienické stanice u Ústavu zdraví provedení Měření hluku z železniční dopravy.
Jestliže jsou změřené hodnoty větší, než je v limitech dáno, jsou probírány možnosti řešení. Ve stručnosti lze vyspecifikovat tři druhy možných řešení:
1.    organizační opatření (úprava provozu drážní dopravy)
2.    drobné opravy drážní cesty
3.    investiční akce (protihlukové stěny, výměna oken apod.)
V případě, že i přes podniknutí prvních dvou bodů nedojde k úplné nápravě situace (= nedojde k dosažení hladiny hluku pod limitní hodnotu), začnou další jednání mezi účastníky řízení. V případě, že zástupce Krajské hygienické stanice uzná, že možnosti k řešení situace jsou finančně náročné a s ohledem k počtu osob postižených vyšší hladinou hluku, že jsou nerentabilní, může vydat časově omezené povolení.
Bez výše uvedeného postupu lze očekávat výstavbu protihlukových zdí až v momentě, kdyby se chystalo zvýšení traťové rychlosti v tomto úseku na 160 km/hod (v současnosti tu je 140 km/hod).

7

Re: odhlučnění železniční tratě

U trati bydlím třicet let, v domku v Masarykově ulici, cca 20m u kolejí. Že není slyšet vlastního slova v obýváku, a že si člověk v noci v letních měsících připadá jak v lůžkovém voze, mohu jedině potvrdit. Ani za 30 let jsem si na to nezvykl a nijak zásadně nepomohla ani výměna oken.
S několika sousedy jsme se předloni odhodlali věc konečně řešit. Postupovali jsme přesně tak jak je výše uvedeno. Podali jsme stížnost, proběhlo několikrát se opakující měření, ale výsledky nás všechny zarazily. Hodnoty naměřeného hluku splňují předepsané normy!!!
Člověku pak zůstává rozum stát, když si projede trať Praha - Brod a sleduje, na jakých místech se tuto bariéru již podařilo postavit. Jsou tam k vidění tak absurdní místa, jako např. Praha Dolní Počernice, kdy je bariéra postavena přímo proti stráni, kde žádná bytová výstavba není, nebo v Praze Běchovicích, kde je bariéra postavena do parku. Dále mě napadá ještě např. tuším úsek Dolní Počernice - Kyje, kde je postavena do zahrádkářské kolonie. Nejbližší výstavba by se dala počítat na stovky metrů. Tam to limity hluku překřačovalo?
Já osobně jsem již v této věci dost pesimista, ale pokud se najde někdo, kdo by chtěl tuto problematiku oprášit, mile rád se přidám.
Myslím, že protihluková bariéra by pomohla jak ze zdravotního hlediska tak z hlediska bezpečnostního. Možná by zachránila i pár životů. Lidé by byli pak nuceni využít nejbližší podchod a neriskovat tak přechodem dost nebezpečného kolejiště.

8

Re: odhlučnění železniční tratě

Dobrý den, no rozhodně by to mělo být oprášeno v souvislosti s podchodem, i když lidé bydlící v tzv.Mexiku (ulice Sportovní, Na křemínku a celá ta čtvrť) budou asi po kolejích chodit i tak, stejně jako lidé směřující někam dál po té nevyužívané zabordelené koleji kolem zemědělského podniku, kde to tak často voní konopím :-)