1

Téma: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Vážená paní Tučímová,

před dvěma lety se zde řešil problém s poletujícími slupkami z kukuřice z provozovny ZZN Polabí na křižovatce J. Kouly. Z informací uváděných k tomuto tématu vyplynulo, že ZZN je tzv. malým či středním znečišťovatelem ovzduší, tudíž kontrola tohoto subjektu je v kompetenci městského úřadu. Vyjadřovala jste se v tom smyslu, že pokud nedojde ke zlepšení a subjekt (ZZN) bude nadále znečišťovat ovzduší a okolí slupkami z kukuřice, můžete omezit jeho provoz apod.

Jelikož se nezměnilo nic, slupky z kukuřice, prach a další nečistoty nadále poletují po okolí, ráda bych se vás zeptala, co jste v tomto ohledu učinili za kroky.

L.

2

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Myslím,že Lena není sama koho to zajímá.Ze strany ZZN není patrná ani nejmenší snaha situaci řešit nebo alespoň zlepšit.Šlupky si vesele poletují dál.Chápu,že je asi těžko budou chytat jednotlivě,ale když už dopadnou,mohly by se zamést.Nehledě na to,že podnik tohoto typu uprostřed města zvyšuje průjezd velkých náklaďáků,kamionů a traktorů.Nevyužívaná železniční vlečka je zarostlá a slouží už jen k nebezpečnému zkracování cesty z nádraží do školy.

3

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Dobrý den, omlouvám se, že reaguji až nyní, ale měla jsem problém přihlásit se do diskuze a povedlo se až nyní.
K věci ZZN:
1/ okolo ZZN jezdím každý den. Ve snaze předejít těmto problémům a pro svou informovanost, od doby sklizně a tedy od zvýšeného provozu v ZZN sleduji čistotu a eventuelní úlet z areálu. Dnes to bylo prvně, co se slupky objevily.
2/ v 8,40 byla provedena kontrola v areálu ZZN, při které bylo zjištěno, že technologie sušení a kontrola zařízení - plnosti zásobníku je prováděna, zachycené slupky jsou cca 1x za 7-10 dní odváženy na jiný závod k výrobě alternativního paliva.
3/ k úletu slupek z areálu došlo díky zhoršeným povětrnostním podmínkám včera a během noci při manipulaci, navážení kukřice do sušičky. Úklid v areálu provozovny je prováděn pravidelně i několikrát denně.  Vedoucímu provozu - ZZN bylo v průběhu kontroly uloženo nápravné opatření zajistit úklid v okolí provozovny.
Ilona Tučímová, OŽPZ

4

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Vážená paní Tučímová,

uvádíte lživé informace, otázkou je zda z nevědomosti, či záměrně.

Slupky z kukuřičných zrn létají do širokého okolí po celou dobu, co ZZN Polabí kukuřičná zrna zpracovává, nerozumím tomu , jak jste došla k závěru, že slupky létaly pouze dnes z důvodu zhoršených povětrnostních podmínek. Toto tvrzení považuji za hloupý vtip. 

Úklid v okolí provozovny je naprosto nedostačující, slupky dolétají stovky metrů od provozovny. Pokud provozovna, jejíž umístění ve městě je naprosto nevhodné, není schopna zajistit, aby svou činností neobtěžovala okolí a neznečišťovala životní prostředí, musí přejít na jiný způsob provozu nebo být zrušena.

Jelikož při zpracování zrnin vzniká prach, který je z hlediska životního prostředí nepochybně nebezpečnější než kukuřičné slupky, žádám o informaci, zda jste zajistili měření úniku tohoto prachu.

Jelikož se za předchozí roky nezměnilo nic k lepšímu a kontrola subjektu je plně ve vaší kompetenci, žádám vás, aby jste v této věci začali konat.


L.

5 Naposledy upravil: tucimova (16.11.2009 09:17:35)

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Dobrý den, Leno, nejspíš jsem se nevyjádřila přesně, ve svém vyjádření jsem měla namysli situaci v letošním roce, t.j. 2009, nikoli v letech minulých. ZZN, jak sama uvádíte, je zde již řadu let, o tom, že byl areál nevhodně situován není pochyb, ale to není důvod k zastavení provozu. Provozovatel musí plnit zákonem stanovené limity, za tímto účelem má   povinnost provádět měření škodlivin. Měření provádí akreditovaná laboratoř. Hodnoty z měření jsou evidovány a předávány prostřednictvím MěÚ Český Brod - MŽP (jím pověřené organizaci ČHMÚ) – tuto skutečnost si můžete ověřit: http://www.chmu.cz/uoco/emise/evidence/ … y/STC.xls.
K pochopení je třeba říci, že celý proces se skládá z několika operací:  navážení – na předčištění - předčištění (opatřeno cyklónovým odlučovačem prachu a slupek) a sušení. Největší problém je manipulace a navážení k předčištění. Za tímto účelem je prováděn úklid v areálu. V případě, že se změní povětrnostní podmínky, což se stalo ze čtvrtka na pátek, došlo k úletu kukuřičných slupek mimo areál.  Provozovateli byla uložena nápravná opatření. O situaci, že ZZN situaci řeší svědčí i skutečnost, že v roce 2008 nebyl zaznamenán žádný podnět a v letošním roce pouze váš podnět. Jak jsem již zmiňovala minule, situace mi není lhostejná a sama pro svou informaci si ji při cestě do zaměstnání monitoruji. Vzhledem k tomu, že stejný stav jako vy, již ve čtvrtek večer, jsem zjistila v pátek ráno,  kontrola v areálu ZZN by byla i bez vašeho upozornění provedena. Jde nám o společnou věc.
Co se týká dopravy vlak – nákladní automobily, toto není v kompetenci  OŽPZ, ale zastupitelů a odboru dopravy. 
Ilona Tučímová, OŽPZ

Pokud by předchozí odkaz nefungoval, zkuste:
http://www.chmu.cz/uoco/emise/evidence/2008/ - vyberte: seznamy.html, zadejte v tabulce  Seznamy REZZO 2 - Středočeský a rubrice IČP zadejte 210600212.

6

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Vážená paní Tučímová,

věřím, že jsem se ve svém příspěvku vyjádřila jasně. K úletu kukuřičných zrn dochází po celou dobu, co ZZN zrniny zpracovává, tzn. docházelo k němu i v letošním roce před 12. listopadem, který uvádíte, jako datum prvního výskytu kukuřičných slupek mimo areál ZZN. Vrstvy kukuřičných zrn podél obrubníků ulice Krále Jiřího či poletující zrna ve vzduchu v okolí ZZN byla k vidění již dávno předtím, ostatně jako každý rok... 

Změnu povětrnostních podmínek apod. nepovažuji za argument, který by ospravedlňoval ZZN co se týče znečišťování životního prostředí, ke kterému kvůli jeho provozu dochází.

Zda jste zaznamenali nebo nezaznamenali žádný podnět, neboli nikdo jiný kromě mě si na nepořádek způsobený provozem ZZN neztěžoval neznamená, že ZZN situaci řeší a vše je v pořádku. Toto se počtem podnětů skutečně hodnotit nedá.

Jak sama uvádíte, cituji: "Provozovatel musí plnit zákonem stanovené limity, za tímto účelem má povinnost provádět měření škodlivin. Měření provádí akreditovaná laboratoř. Hodnoty z měření jsou evidovány a předávány prostřednictvím MěÚ Český Brod - MŽP (jím pověřené organizaci ČHMÚ)" atd... konec citace.

Vámi přiložený odkaz, jež se má týkat výsledků měření obsahuje laikovi vcelku nesrozumitelné informace a blíže jsem se jím nezabývala.

Žádám vás o jasnou informaci, zda provozovna ZZN výše uvedené zákonem stanovené limity, co se týče úniku kukuřičných slupek, prachu, či jiných škodlivin splňuje. Zároveň žádám o informaci, jak často dochází k měřením a kontrolám a jakým způsobem jste v tomto ohledu aktivní vy.

Pokud jste letos provedli kontrolu poprvé 13. listopadu, až když kukuřičná zrna doslova "chumelila" po městě a tím pro vás vše skončilo, je to skutečně velmi málo.


L.

7 Naposledy upravil: tucimova (18.11.2009 10:49:43)

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Dobrý den, ZZN limity plní, jinak by byl provoz zastaven. Četnost měření: střední zdroj 1x za pět let, malý zdroj 1x za dva roky (provoz ZZN je tvořen jak malými, tak středními zdroji) Příští měření stř. X/2011, malé X/2010, při šetření 13.11. byl vznesen  požadavek, aby měření proběhlo v době, kdy bude sušena kukuřice. Objednací lhůty pro měření jsou bohužel dlouhé a akreditované laboratoře nejsou schopny provést měření v bližším termínu, než v příštím roce a měření je třeba provádět v době, kdy sušení probíhá a protože k úletům dochází při zpracování kukuřice, bylo rozhodnuto jak je uvedeno výše.
Ilona Tučímová, OŽPZ

8

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

To je úžasná frekvence 1x za 2 resp. za 5 let.:-)Na to abych viděla,že  město má duchnu jak Krkonoše v zimě,ale se sněhem to nemá nic společného,není žádné měření třeba.Podle nánosů u chodníku se dá bezpečně poznat v jaké fázi je sklizeň.Začne to řepkou,pokračuje obilím všeho druhu,pak následuje slunečnice a končíme kukuřicí,kerá se nespokojí s válením u silnice a její šlupky imitují celkem úspěšně chumelenici.Rok po roce,stále stejný binec.Nešlo by se třeba dohodnout s technickými službami o častějším úklidu okolí ZZN s následným vyúčtováním ZZN. Když občan znečistí město,je také veden k  odpovědnosti,popř.pokutován. Proč ne ZZN?
A ještě dodatek.To,že se k tomuto tématu ozvala pouze Lena neznamená,že celé město jásá nad tradiční "sněhovou"  nadílkou.

9

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

hepo73 napsal:

To je úžasná frekvence 1x za 2 resp. za 5 let.:-)Na to abych viděla,že  město má duchnu jak Krkonoše v zimě,ale se sněhem to nemá nic společného,není žádné měření třeba.Podle nánosů u chodníku se dá bezpečně poznat v jaké fázi je sklizeň.Začne to řepkou,pokračuje obilím všeho druhu,pak následuje slunečnice a končíme kukuřicí,kerá se nespokojí s válením u silnice a její šlupky imitují celkem úspěšně chumelenici.Rok po roce,stále stejný binec.Nešlo by se třeba dohodnout s technickými službami o častějším úklidu okolí ZZN s následným vyúčtováním ZZN. Když občan znečistí město,je také veden k  odpovědnosti,popř.pokutován. Proč ne ZZN?
A ještě dodatek.To,že se k tomuto tématu ozvala pouze Lena neznamená,že celé město jásá nad tradiční "sněhovou"  nadílkou.

Dobrý den,
už druhý den sleduji debatu o nepořádku, který nám všem přidělává problémy, ale řešení skutečně pouze vidím v častějším úklidu hlavně ulice Krále Jiřího směrem do centra, za kterou zodpovídají právě Technické služby.Tuto ulici Technické služby uklízejí dle plánu 2x do týdne a to v pondělí a v pátek. Ulice Jana Kouly a dále Zborovská je v péči Správy a údržby silnic, která tyto průjezdové komunikace čistí 2 dny v měsíci a dále od listopadu do měsíce března provádí pouze zimní údržbu.Takže tuto činnost nemůžeme ovlivnit.Ulice směrem k nádraží je po 12 letech v majetku města, takže s úklidem také nebude problém.Do jednání právě s ZZN musí na základě stížností občanů vstoupit vedení města. Fakturace za služby je totiž na základě objednávky a pochybuju, že na to tento podnik přistoupí bez důrazného jednání vedení města.Máte pravdu v tom, že jedině podnět , který povede ke správnímu řízení má šanci na úspěch v tomto jednání.Podnět může dát občan, městská policie nebo příslušný odbor. Hezký den Ing. Miroslav Kruliš

10

Re: ZZN - poletující slupky z kukuřice a jiné

Nevím,nevím, sáhněte si do svědomí,nechci se zastávat ZZN, ale pamatuji si, že asi před dvěma lety by se za"sněhovou pokrývku" na náměstí a přilehlých částech nemusela stydět ani Kateřina Neumannová. Stav se určitě zlepšil. Berte věc tak, že rozvoj v téhle části města byl umisťován (v době svého vzniku ZZN 1920 , cukrovar 1903, Karma 1910) do tehdy průmyslové části na okraj města a poblíž železnice. Není to omluva, ale i zde byly a jsou pracovní příležitosti. Buďme rádi, že tu nemáme třeba lihovar, výrobnu léčiv nebo třeba průmyslových hnojiv a podobných svinstev. AV