11 Naposledy upravil: jberger (08.10.2020 15:31:28)

Re: Životní prostředí

Jakub Nekolný napsal:

Dle Krajské veterinární správy jsou podmínky pro chov zvířat u prvního chovatele vyhovující a nedochází k porušení zákona o veterinární péči ani zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dle Krajské hygienické stanice je zápach pouze obtěžující. Chovatel byl poučen o snížení zápachu použitím slámy nebo pilin.

Druhý chovatel neměl ovce registrované ani ostříhané, ale jinak nevykazovaly známky špatného zdravotního stavu. Avšak bylo u něj zjištěno vytápění garáže či dílny topením na pevná paliva bez dokladu kontroly spalinových cest a s nevyhovujícím kouřovodem. Chovatel byl na místě poučen, že musí předložit potřebné doklady ohledně komína na odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ.

Podnět směřující k tomu, že chovatel svým chovem týrá své okolí – sousedy, není v kompetenci zúčastněných orgánů posoudit. Stěžovatelé mohou tuto věc řešit občanskoprávní cestou, tedy obrátit se na místně příslušný soud.

... aneb je po volbách, už vás k ničemu nepotřebujeme, tak si občané trhněte nohou.

12

Re: Životní prostředí

Musíte si uvědomit, že město má jen omezené kompetence, které nemůže překračovat, i kdyby nakrásně chtělo.
A pořád je před nějakými volbami.

13

Re: Životní prostředí

Takže je vlastně vše v nejlepším v pořádku. Ovce  se pasou na "cizím" a v přístřešku , dílně , garáži se  včera  topilo ......

14

Re: Životní prostředí

Dobrý den,
jen mě  překvapuje, že vlastně v městské zástavbě  lze mít velkochov hus a slepic. Nikdo si nedovede představit jak je ten zápach a hluk který je jak ve dne tak i v noci obtěžující.
A je pravda že se u druhého chovatele ovcí vesele kouří s komína dále.
I přes to Vám p.starosto děkuji že jste zareagoval a nezbyde nic jiného než se obrátit na příslušný soud.

15

Re: Životní prostředí

Ješte k tématu životního prostředí. Prozatím  pominu všechno ostatní .Jenom mám dotaz  zda bylo povoleno topení v hospodářské budově . V šetření bylo  shledáno nedodržení  předpisů. Topí se tam nadále, ale mīsto ve dne až v noci.

16

Re: Životní prostředí

Žádám odbor životního prostředí a zemědělství  o informaci , zda byla odstraněna  závada komína hospodářskēho objektu na rohu Slovenské a Ruské ulice na základě  které bylo v tomto objektu zakázáno
topit. Topí se tam každou noc až jiskřičky létají. Děkuji za informaci.Také by mě zajímalo zda chovatel číslo 2 chová ovce legálně a má je zaregistrované ...