1

Téma: Regulační plán 2020

Dobrý den,
prosím o vyjádření pana starosty proč rada předkládá zastupitelstvu regulační plán ke schválení,když se v květnu 2019 zavázal regulační plán přepracovat a uspořádat nové veřejné projednání.
Děkuji za odpověď.

2

Re: Regulační plán 2020

Rada bude zastupitelstvu města předkládat k projednání návrh vypořádání námitek a připomínek nikoliv schválení regulačního plánu jako takového. Vypořádat námitky a připomínky je v kompetenci pověřeného zastupitele, kterým jsem já. Avšak můj slib se vztahoval k tomu, že právě námitky a připomínky nevypořádá pověřený zastupitel, ale rozhodne o nich na veřejné jednání zastupitelstvo. Jednání proběhne ve středu 24. června. Jelikož očekáváme zájem veřejnosti, bude zasedání zastupitelstva svoláno do velkého sálu místní sokolovny. Dle stavebního zákona je nové veřejné projednání potřeba svolat v případě, že by nový návrh doznal zásadních změn. Jelikož se ve velké míře snažíme námitkám i připomínkám vyhovět a nové regulativy nezavádíme, nepředpokládáme, že by nové veřejné projednání bylo nezbytně nutné. Samotný regulační plán by se schvaloval až po zapracování všech změn do původního návrhu.

3

Re: Regulační plán 2020

Vzhledem k velkému nesouhlasu veřejnosti s původním regulačním plánem a množstvím připomínek, kterým se zavazujete vyhovět, předpokládám že v regulačním plánu musí dojít k závažným změnám. Z veřejného projednání a vašich vyjádření v loňském roce vyplynula nutnost nového veřejného projednání.
Takto jste se vyjádřil 22.5.2019:
"Aby mohl být návrh regulačního plánu schválen, musí obstát v této veřejné debatě. Jak se ukázalo, tak v podobě, v jaké byl zpracován a předložen, návrh neobstál a musí být přepracován. Návrh sice neobstál, ale osvědčil se postup, který počítá s participací veřejnosti na jeho vytváření. V žádném případě nechceme tzv. protlačit návrh, proti němuž se zvedla velká vlna nesouhlasu. Navíc, mnohým výhradám je nutné dát za pravdu. Návrh regulačního plánu chceme výrazně přepracovat a po té bude následovat nové veřejné projednání."
citováno z:
https://www.cesbrod.cz/item/vyjadreni-v … niho-planu

4

Re: Regulační plán 2020

Návrh regulačního plánu byl významně přepracován a vypořádání s námitkami a připomínkami bude veřejně projednáno na jednání zastupitelstva města, i když to stavební zákon nevyžaduje. Většině těchto podnětů se navrhuje vyhovět.

5

Re: Regulační plán 2020

Dobrý den, co prosím pro město přesně znamená, že nebyl schválen regulační plán? Budou muset být nějaké dotace vráceny (vyjma vlastní dotace na pořízení RP) či neuskutečněny některé naplánované investice v příštích letech?

6

Re: Regulační plán 2020

Nee, nebude moci být čerpána dotace, kterou se městu podařilo sehnat a provedené práce město musí zaplatit ze svého. Na plánované investice by to snad mít negativní vliv nemělo.

7

Re: Regulační plán 2020

Dobrý den,

rád bych se zeptal v jaké fázi je zrychlená změna územního plánu z důvodu odstranění části o nutnosti vypracování regulačního plánu? A kdy bude tato změna dokončena?

8

Re: Regulační plán 2020

Město již obdrželo souhlasné stanovisko krajského úřadu a předpokládáme, že by zrychlená změna územního plánu mohla být schvalována někdy v první polovině příštího roku.

9

Re: Regulační plán 2020

Jakub Nekolný napsal:

Město již obdrželo souhlasné stanovisko krajského úřadu a předpokládáme, že by zrychlená změna územního plánu mohla být schvalována někdy v první polovině příštího roku.

Dobrý den,
takže mi chcete říct, že odebrání jednoho souvětí o nutnosti vypracování regulačního plánu z územního plánu trvá/bude trvat ve zrychlené změně rok ne-li déle? Připadá Vám to jako zrychlená změna? Děláte si z nás občanů srandu? Díky RP blokujete stavební činnost v zájmovém území již skoro 4 roky! Proč tomu není přiřazena priorita, když to tak schválilo zastupitelstvo?

10

Re: Regulační plán 2020

To není o prioritě, ale o způsobu projednávání, který vyžaduje stavební zákon. Na městě to nikdo zdržovat nebude!