1 Naposledy upravil: tereza21 (21.02.2019 13:23:26)

Téma: NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU MĚSTA 2018

Dobry den, mam dotaz k "navrhu regulacniho planu mesta 2018". Pri jeho podrobnejsim zkoumani jsem zjistila, ze se planuje docela fatalni deregulace dopravy a zhorseni hygienickych,
hlukovych a emisnych podminek v ulici "Zitomirska". V textove a i obrazove casti je jasne uvedene, ze ma dojit k zruseni jednosmerky a do ulice se ma vratit obousmerni provoz.
Ulice ma byt soucasti "vnitriho okruhu", kde ma byt umoznen prujezd autobusum a nakladni doprave (viz. obecne v textove casti), citace z textove casti: "U jmenovaných komunikací
se navrhuje do výhledu rozšíření ulice Žitomířské vúseku mezi ulicí Suvorovova a Komenského, které vyvolá zásah do některých objektů a pozemků, a vyloučení podélného parkování při okraji vozovky".
"rozšíření veřejného prostranství -úzkého příčného profilu komunikace Žitomířské ve prospěch umožnění obousměrného pohybu motorové dopravy a realizace oboustranného chodníku o potřebných parametrech. Záměr je významný pro zajištění funkce vnitřního okruhu pro pohyb automobilů kolem historického jádra sídla, současně pro vstřícné řešení ramen křižovatky ulic Žitomířská a Komenského (nápravu nevhodných dopravních parametrů). Návrh je na úkor pozemků č. parc. stavební 303, stavební 179, stavební 304, stavební 177/4, 39/3, k. ú. Český Brod". Tyhle stavby je mozne vyvlastnik ve verejnem prospesnem zaujmu (viz.strana 20-21 textove prilohy a vykres. dokumentace 2.02.).


Ulice je soucasti historickeho centra, tak by se melo nadale pracovat na jeji zklidneni a ne z ni delat hlavny tach v Brode. Ulicny profil je zuzeny, domy jsou blizko vozovky a
uz ted trpi, beznym automobilovym provozem. Vozovka prosla rekonstrukci v roce 2015. Proc neni okruh posunuty do ulice "Zizkova", ktera ma pro to lepsi parametry.

link: https://www.cesbrod.cz/item/navrh-regul … mesta-2018

Re: NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU MĚSTA 2018

Dobrý den,
zveřejněný dokument je první návrh regulačního plánu (říjen 2018) zpracovaný arch. Jaromírem Myškou. Tento návrh nyní prochází poměrně obsáhlým připomínkovým řízením, na jehož základě pravděpodobně ještě dozná výrazných změn. Připomínky podaly jak dotčené orgány, tak je mohou podávat i dotčení vlastníci a veřejnost. Jako město jsme měli také zásadní výhrady, neboť nám připadalo, že návrh je v některých ohledech příliš striktní. Chceme, aby bylo dost času na projednání a budeme rádi, když se s ním lidé důkladně seznámí a do jeho projednávání se aktivně zapojí. Proto plánujeme otištění návrhu ve zpravodaji tak, aby se dostal ke všem ještě před veřejným projednáním, které předběžně plánujeme na duben nebo začátek května. Od něho se počítá ještě 7 denní lhůta pro podání námitek, o nichž následně rozhodne zastupitelstvo města.
Pokud jde o Vámi zmiňovanou změnu podoby i dopravního režimu dolní části Žitomířské ulice, tuto změnu pokládáme za krok zpět a budeme požadovat její odstranění. Nevidíme ani žádný důvod pro rozšiřování dolní části Žitomířské na úkor uvedených nemovitostí. Naopak vedení dopravního tahu od Štolmíře (silnice II/245) je i do budoucna zamýšleno ulicí Komenského do Žižkovy ulice a takto je připravena i projektová dokumentace rekonstrukce Žižkovy včetně křižovatky Komenského / Žižkova.
Hezký večer. Tomáš Klinecký

3

Re: NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU MĚSTA 2018

Dobrý den,
připojuji se ke komentáři Terezi21 k návrhu nového regulačního plánu 2018, nyní aktualizované verzi 02/2019, ve které se bohužel nezměnilo nic ve vztahu k plánovaným změnám v dolní části ulice Žitomířská.
Vzhledem k tomu, že tato ulice je součástí památkové zóny, je s podivem, že takový návrh byl zástupci města akceptován, uveřejněn a navržen k projednání.
Pevně věřím vyjádření pana Tomáše Klineckého, že město tuto navrženou změnu konceptu dopravního režimu v dolní části ulice Žitomířská nebude akceptovat a bude požadovat její odstranění a návrh jiného vhodnějšího, ne tak drastického řešení, jakým by rozšíření této části ulice pro účely obousměrného provozu jistě bylo.
Ve verzi 02/2019 návrhu regulačního plánu byl nově doplněn text (str. 67) "Zatížení komunikací automobilovou dopravou v současnosti, po zavedení zklidněných prostorů s preferencí dopravy v centrální části, po vytvoření úplného vnitřního okruhu kolem historického centra (kolem hradeb) před a po výstavbě záchytných hromadných parkovacích domů a parkovišť, případně před a po zprovoznění obchvatu Českého
Brodu nebylo vyčíslováno, k těmto účelům by bylo nutno pořídit samostatnou dokumentaci, zaměřenou na tuto problematiku. Obecně je možno předpokládat, že nová výstavba bude realizována zvolna a postupně, tj. zvýšení dopravních pohybů významně neovlivní, byť by se teoreticky mohlo jednat o nárůst cca kolem 600 pohybů osobních
vozidel v pracovním dni. Zavedení opatření, kdy centrální část bude vymezena pro preferenci pěšího pohybu, bude omezen či vyloučen průjezd centrem a napříč náměstími, snížen počet parkovacích a odstavných stání na náměstích z cca 270 na cca polovinu či třetinu (?) a zavedeno placené parkování s vyššími sazbami, může vést k jistému zvýšení pohybů po okruhu vně hradeb, avšak neměl by to být významný nárůst oproti současnosti.", který dokládá, jakým způsobem by se zvýšelo zatížení této komunikace automobilovou dopravou v případě akceptace návrhu regulačního plánu.
Děkuji za reakci.
Hezký den.
Věra Mukařovská