Téma: Doprava - bezpečnost

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné maličko pomoci s bezpečností dětí na přechodu u budovy 1. tříd obou ZŠ (pod penztionem Anna), hlavně v ranních hodinách při příchodu do školy. Denně se zde setkávám s mnoha rodiči, kteří na tomto přechodu zastaví své auto a vysazují děti. Že tím znemožňují přecházení ostatním dětem a ještě je přitom ohrožují je zřejmě příliš netrápí. Jde buď o dozor u přechodu v exponovanou hodinu, nebo stálou ochranu přechodu tak, aby zde zastavit prostě nebylo možné. A to by podle mě byla lepší varianta, protože strážníci nemohou být samozřejmě v jeden okamžik u minimálně čtyřech přechodů najednou.Děkuji za odpověď. Němec

2

Re: Doprava - bezpečnost

Bohužel na dozor u přechodů se nikdo jiný nepřihlásil.Je jen jedna osoba.Strážníci často stojí jen na křižovatce dole,v ulici Komenského x Žitomířská.Na přechody v exponovanou dobu bych nahnala lidi co jsou registrovaní na pracáku.

3

Re: Doprava - bezpečnost

Miloši, děkuji za podnět a předávám to městské policii.

4

Re: Doprava - bezpečnost

Obnovuji téma,protože v Žitomířské je opět stejná situace.A strážníci nikde.

Re: Doprava - bezpečnost

Dobrý den, dnes jsem se nestačil divit z "úpravy" která byla bez předchozích upozornění a projednání s občany provedena v ul. Bezručova u prodejny zvané Bulánka. Připadá mi, že zde se rozhoduje bez toho aniž by se věci projednali s občany kteří zde žijí. Zajímalo by mě který "odborník" má toto na svědomí a zda-li si umí představit dopravní situace, které tímto na této křižovatce budou vznikat. Již to tu v minulosti bylo a docházelo zde k dopravním nehodám. To bylo v době kdy ještě na silnicích nebyl takový provoz jako dnes. Děkuji za odpověď.

6

Re: Doprava - bezpečnost

Dopravní řešení bylo navrženo projektantem a schváleno silničním úřadem. Jelikož vedení města sdílí vaše obavy, svolali jsme na zítřek v 8:00 hod. místní šetření, na kterém se pokusíme situaci přehodnotit.

Re: Doprava - bezpečnost

Děkuji za odpověď. Ale jak je známo projektant navrhne to do se mu zadá a přepracuje kdykoli dle přání investora. Silniční úřad pak jen schválí projekt. Bylo by spíš na místě myslet trochu selským rozumem. Doufám, že zvítězí zdravý rozum nad úsudkem "odborníka", který v tomto případě takto rychle jednal a způsobil, jak uvádíte nejen mé obavy ale i obavy vedení města. Jen mi trochu připadá, že realizovaná úprava byla provedena někým, kdo se v provozu autem asi moc nepohybuje.
Ještě jednou děkuji za odpověď, prostě jsem na to musel reagovat.

8

Re: Doprava - bezpečnost

Vyjádření vedoucího odboru dopravy k dané problematice

Projekt Bezručova byl zadán městem (odborem rozvoje) z důvodu výstavby nové školy v areálu nemocnice. Součástí projektu bylo i řešení ulice s požadavky na krátkodobé parkování před školou na tzv. K+R (Kiss and Ride) a tím muselo dojít k zjednosměrnění ulice. Kolem školy je navržená rychlost 30 km/h a k tomuto stavu byl i podle norem upraven nájezd do ulice Bezručova z ulice Žižkova.

Dalším požadavkem bylo umožnit parkování v celé ulici pro občany z přilehlých ulic.
Probíraly se různé varianty, jak do ulice zakomponovat všechny požadavky a jakýmsi kompromisem bylo celou ulici zjednosměrnit ve směru od ulice Žižkova do ulice Palackého při zachování parkovacích míst před prodejnou (s přemalováním šikmého stání v druhém směru), ale i vytvoření nových parkovacích míst v celé ulici Bezručova na straně objektu bývalé fotochemy. Zatím ještě nerealizované.

Samozřejmě, že bylo i probráno řešení křižovatky Bezručova - Palackého, proto byl pro výjezd z ulice požadavek na umístění dopravní značky "STOP".

Diskuse byla vedena i směrem na zachování stávajícího stavu. Alespoň v jedné části, ale tím by došlo k vedení dopravních proudů z celé ulice Bezručova jen do místních komunikací, které již v současné době mají své limity na požadavky parkování, provoz, klidový režim atd...

Projednání bylo vždy vedeno s vlastníkem komunikací, projektantem a dopravním inspektorátem s vědomím vedení města.

Naopak více argumentů zaznívalo pro nebezpečné zajíždění do ulice Bezručova z ulice Palackého, než vyjíždění, kdy odbočující vozidla z ulice Palackého mnohdy špatným najetím do křižovatky bránili v jízdě ostatním vozidlům, zejména problematické se toto jevilo byl-li účastníkem cyklista.

Samotný legislativní proces byl v souladu s požadavky správního řádu, tedy předmětné stanovení formou opatření obecné povahy bylo jako návrh a poté jako stanovení na úřední desce, jak požaduje zákon tak, aby každý jehož jsou práva dotčena mohl vznášet připomínky. Žádné  připomínky nebyly po dobu řízení vzneseny.

Argument, že může docházek k dopravním nehodám je naprosto lichý. K dopravním nehodám může docházet všude, záleží jen na respektu řidičů navzájem a dodržování potřebných pravidel chování, vnímání atd.

Propagaci projektu odbor dopravy nijak neovlivní, je to věcí odboru rozvoje co a jak zveřejní. My vše, co se týká města dáváme na úřední desku.

Žádná z probíraných variant není úplně konformní pro všechny účastníky a to platí i toto přijaté. Nemyslím, že  máme patent na rozum. Ale vždy se hledá řešení do kterého se prostě musí zakomponovat více pohledů. Je jasné, že každé opatření vyvolává reakci, zejména pak tu negativní, protože spokojení se prostě nehlásí.

Rozhodně tady asi nikdo nechce zatvrzele zastávat jeden názor, proto bude-li potřeba organizaci v uvedené lokalitě změnit, opravdu není problém a věcí se budeme intenzivně zabývat. V současné době je ulice Bezručova projednávána s projektantem ohledně návrhu na řešení dopravy v klidu tedy výše zmíněné parkování.

Re: Doprava - bezpečnost

Pane starosto, vlastně asi pro vedoucího odboru dopravy. Je to trochu jinak. V době kdy jsem příspěvek psal, byla ulice Bezručova ve směru od ulice Žižkova uzavřená a z druhé strany z ulice Palackého do ní také nebylo možno vjet, neboť jste otočili jednosměrku. Šlo vjet pouze z bočních ulic a kdy skončí stavba jste věděl možná vy. Šikmé parkovací stání před potravinami Bulánka byla proti srsti i když šlo tyto pruhy při otočení ulice alespoň vygumovat. Byl jsem svědkem parkování a najíždění z obou stran. Nebylo to vůbec k smíchu, když někteří nepozorní nebo neinformovaní řidiči vycouvávali zpět na hlavní ul. Palackého. Taktéž jsem viděl pracovnici rozvoje města, které si to v první den nové úpravy po otevření prosvištěla na kole v protisměru od Bulánky až do Žižkovi ulice. Že by ze setrvačnosti? Nebo nerespektování dopravního značení....neinformovanost....? Dle mého názoru do dnešního dne ulice budí dojem nedodělku, takže je moc dobře že o ní budete i nadále uvažovat. Tímto nechci jen kritizovat, mnoho věcí se ve městě povedlo. A na zveřejnění, od toho máte PR, ne? Je mi vcelku jedno, který odbor má věc v sekci na úřední desce. Normální a pracovně vytížený občan nemá potřebu a někdy ani čas neustále lovit na úřední desce. Myslel jsem si, že od toho máte aktuality. Přeji krásný den.

10

Re: Doprava - bezpečnost

Dobrý den, zneužívám založené téma, ať nezakládám nové smile

Dotaz č. 1 - kdy budou svítit lampy? 18:30hod a v Brodě tma jak v pytli smile
A k tomu se váže dotaz č. 2 - resp. prosba - šlo by v ulici Palackého, před "červeným papírnictvím", informační tabuli o uzavírce posunout někam jinam? I přes den řidiči jedoucí z náměstí nevidí že stojí někdo u přechodu, protože jim tabule zabraňuje výhledu.

A kor nyní, v té tmě. Je to jen otázka času, než někdo někoho srazí.

Děkuji smile