71

Re: Ubytovny pro sociálně slabé na Škárovně

ceskobroskyobcan napsal:

Taky se nechci zastávat pana Jordáka... ta ubytovna by byla super... Takhle to chcete slyšet??... Tak at jí pan Jordák postaví, přece se nebudete bát... já se nebojím vy jo?....PS. A mimochodem... až se Vám něco ztratí, třeba na to příjdete sama.... leda, že by jste dělala u Arnošta sekretářku smile:)

Pane spoluobčane českobrodský, nedá mi to, abych se nepřipojil k názoru lysolky. Jsou skutečně otázky, na které se nemusí veřejně odpovídat. Vaše rekce na názor lysolky je velice nepřiměřená, a svou úrovní si příliš nezadá s těmi, které kritizujete. sad

Born stupid? Try again!

Re: Ubytovny pro sociálně slabé na Škárovně

Dobrý den,

díval jsem se do návrhu nového územního plánu a mám pocit, že pozemek s ubytovnou je zahrnut do smíšených obytných ploch. Nejsem si zcela jist, neboť jsem nenašel nikde seznam pozemků spadající do té které kategorie, ale prorovnám-li snímek z katastrální mapy který je přílohou rozhodnutí o stavební uzávěře s hlavním výkresem územního plánu, tak je zcela patrné, že vedle veteriny je obrovská plocha smíšeného nezastavěného území, z nichž kus je označen jako smíšené obytné plochy. Právě tento kus až nebezpečně koresponduje s parcelou č. 624/5, kde by měla stát ubytovna.

Může mi někdo tuto obavu vyvrátit? Respektive mi vysvětlit, kterého pozemku se pak ono označení smíšených obytných ploch týká?

Děkuji za odpověď.

Traurig

73

Re: Ubytovny pro sociálně slabé na Škárovně

Dobrý den,

bohužel p.Traurig má pravdu. Pozemek byl původně označován jako ZK - zeleň krajinná. Nyní v návrhu UP je označen SM - plochy smíšené obytné.

  Nevím, zda by bylo někde možné najít, kdo se podílel na dané změně?

74

Re: Ubytovny pro sociálně slabé na Škárovně

Jakub Nekolný napsal:

Vážení,

oficiální stanovisko města nemohlo být vydáno, protože zatím se není k čemu vyjadřovat. Zde zmíněné spekulace jsou převážně fámou. Ale jak se říká, na každém šprochu je pravdy trochu. Takže co se vlastně stalo?

Město žádnou výstavbu ubytovny pro sociálně slabé ani na Škvárovně a ani nikde jinde nechystá.

Žádný subjekt ještě nezažádal o územní ani stavební povolení na umístění či stavbu jakékoliv budovy v dotčeném místě.

Podle stávajícího a stále platného územního plánu je toto území do budoucna vyhrazeno pro výrobu. Čili v případě, že by někdo chtěl pole využít k jinému účelu než pro zemědělskou činnost, musí se řídit územním plánem a vybudovat zde nějaké výrobní či provozní stavby. Obytná funkce je NEPŘÏPUSTNÁ!

V návrhu nového územního plánu se možnost využití pozemků v této lokalitě mění na veřejnou zeleň a nově tedy nebude už možné postavit v lokalitě žádnou stavbu. Návrh nového územního plánu by měl být na podzim předložen k veřejnému projednání a po projednání a schválení zastupitelstvem by mohl začít platit od příštího roku.

Je pravdou, že pole koupil jeden místní podnikatel a měl zde zájem stavět bytové domy. Toto je však v rozporu s územním plánem!

Dle mých nepotvrzených informací chce rozpor obejít přes pojmenování ubytovna pro zaměstnance. Avšak bude muset prokázat, že se případná stavba "ubytovny" bude týkat výroby, což dle mého názoru bude prokazovat těžce a stavební úřad by mu nemohl vydat stavební povolení. Ale to předbíhám a předjímám případné rozhodnutí. Počkejme na případnou žádost a odůvodnění.

Již není moc času. Jakmile vstoupí v platnost nový územní plán, na tomto pozemku se nic nepostaví.

Čili, když to shrnu. Rozhodně se nejedná o ubytovnu pro nepřizpůsobivé občany, ale o bytový dům. Jeho prosazení a postavení bude velice složité, pravděpodobně i nemožné. Celou záležitost budu sledovat a informovat občany nejen Škvárovny o dalším vývoji.

S pozdravem a přáním hezkého léta 

Nekolný

... a jsme v prachu. Speciálně cituji: Jakmile vstoupí v platnost nový územní plán, na tomto pozemku se nic nepostaví."
... dle nového územního plánu si tam teď postaví kdo chce, co chce...! A uspavač mlčí.
Tak co na to teď starosta a Rada města?
Němcová, Erben, Andersen, bratři Grimmové a .....?

Born stupid? Try again!

Re: Ubytovny pro sociálně slabé na Škárovně

Dnes jsem se starosty na jednání zastupitelstva ptal, jak k té změně došlo. Vůbec to prý nechápe, zjišťuje, jak je to možné... měl takové upřímné oči, stejně jako kdysi pan Bém, když vysvětloval, že je naprosto nepochopitelné, jak kdosi mohl změnit územní plán a udělat stavební parcely z kusu barrandovských teras, které vlastní pan Janoušek a kde se už padesát let stavět nesmí http://www.youtube.com/watch?v=UX_QUvk9tUQ

Obávám se, že se začíná naplňovat poměrně černý scénář:
fáze 1: uděláme všechno proto, abychom ubytovně zabránili
fáze 2: jsme překvapeni, že nám naše usílí nevychází, horečně zjišťujeme příčinu
fáze 3: tak se nedá nic dělat, ubytovna bude, ale snažili jsme se.

Je totiž naprosto absurdní představa, že k této změně územního plánu došlo omylem. Vždyť situace je pro investora ubytovny ještě lepší, než u původního územního plánu. Nyní již nemusí ani předstírat, že tam budou bydlet jeho zaměstnanci.

Je to hodně podobné jednomu případu (tuším) ze severních Čech. Tehdy se v jedné obci měla stavět větrná elektrárna, proti čemuž místní protestovali. Starosta tehdy také sliboval, že udělá vše proto, aby se stavbě zabránilo. Vydala se stavební uzávěra, následně pak byl schválen územní plán, který byl v rozporu se stavební uzávěrou. Investor pak větrník postavil a město mu ještě zaplatilo odškodné; paradoxem bylo, že za nějakou dobu byl starosta souzen (zda odsouzen nevím) za údajné přijetí úplatku, jehož částka byla velmi blízká výši škody, kterou investor získal od města.

Tím neříkám, že v Brodě by snad někdo byl korumpován... jen, že je to taková hezká souhra okolností.

Proti návrhu územního plánu lze samozřejmě podat námitky, což udělám. A uvidíme, jak se s tím zastupitelé vypořádají.

Pokud to lze, přeji příjemný den.

Traurig

76

Re: Ubytovny pro sociálně slabé na Škárovně

Vážení,

1. Město i nadále nesouhlasí s vydáním územního rozhodnutí na výstavbu ubytovny na Škvárovně. V případě jeho vydání se proti rozhodnutí odvolá. Ale já nechci a nemůžu předjímat rozhodnutí stavebního úřadu. Názor rady města i můj se nemění.

2. Město podá ke společnému jednání o návrhu územního plánu námitku proti zařazení této lokality do pozemků se způsobem využití smíšená zóna. Bylo by možné celý proces zastavit a vrátit návrh k přepracování, ale tím by se vydání územního plánu opozdilo, což nám přijde jako zbytečné.

3. Schválení stavební uzávěry předložíme radě města k posouzení. Zatím jsme získali kladná vyjádření dotčených orgánů a návrh vyvěsili na úřední desku na zákonem stanovenou dobu.

O dalším vývoji Vás budu informovat.

S přáním hezkého víkendu.

Jakub Nekolný

P.S. Jsem zvědav, jestli pan Traurig, až mě potká na městě v pohorkách, softshellce a s ruksakem, napíše na fórum, že hodlám jako pan Bém zdolat Mount Everest.

Re: Ubytovny pro sociálně slabé na Škárovně

Ve Vaší odpovědi, pane starosto, ale chybí to hlavní: proč je v současném návrhu územního plánu dotčený pozemek označen tak, že na něm vesele lze postavit ubytovnu.

V létě jste tu sliboval, že uděláte všechno proto, aby ubytovna nestála. Proč jste tedy vydání stavební uzávěry neinicioval už v červenci, srpnu či září? To byla přeci ideální doba. Územní řízení o umístění ubytovny bylo zahájeno až na začátku listopadu a první kroky vedoucí k vydání stavební uzávěry byly iniciovány až POTOM! Na co jste čekali?

Riziko, že bude vydáno stavební povolení je velké a možnosti města budou omezené. Vždyť takové stavební povolení bude v souladu se stávajícím i navrženým územním plánem... tak proti čemu se chcete odvolávat?

A nebojte, pokud Vás potkám v softshellce s ruksakem, opravdu Vás nebudu podezírat z výletu do Himalájí. O Vás je přeci známo, že mnohem raději jezdíte na sever Evropy, zejména pak pokud to zaplatí náš rozpočet.

78

Re: Ubytovny pro sociálně slabé na Škárovně

Jakub Nekolný napsal:

Vážení,
...
2. Město podá ke společnému jednání o návrhu územního plánu námitku proti zařazení této lokality do pozemků se způsobem využití smíšená zóna. Bylo by možné celý proces zastavit a vrátit návrh k přepracování, ale tím by se vydání územního plánu opozdilo, což nám přijde jako zbytečné.
...

Dobrý den, pane starosto,
z jakého důvodu "vám" přijde přepracování návrhu jako zbytečné? A kdo to je "my" v tomto případě? (Vím, že tady v diskusi musíte vystupovat za "město", jen bych si pod tím v každé kauze rád představil nějakou užší skupinu).

Názor obyvatel (s výjimkou investora) je v této diskusi jednotný, ať už se jich ubytovna geograficky přímo týká nebo ne, tak proč nezvolit právně čistou a bezpečnou cestu a nevrátit plán k přepracování, když už jste prováhali vhodnou dobu k vydání stavební uzávěry?

Četl jsem v nedávné době spoustu zajímavých textů a můj předchozí odstavec krásně souzní (subjektivně, samozřejmě) s těmito větami:
Prio 1: Zlepšit bezpečnost a čistotu ve městě
Prio 13: Zapojovat veřejnost do rozhodování
(zdroj: http://www.cesbrod.cz/media/4/05_pdf/ODS%20CBrod.pdf)

Tak v čem je potíž nebo vyšší priorita než 1?

S pozdravem,

Petr Šoupal

79

Re: Ubytovny pro sociálně slabé na Škárovně

Pane Bc. Nekolný, vzhledem k tomu, že se značně ostýcháte odpovídat na konkrétní otázky, které Vám klade např. pan Petr Šoupal, mlžíte v otázkách územního plánu i činnosti vedení města ve zde probírané otázce, a jediné co je konkrétní, jsou Vaše půtky s panem JUDr Traurigem, dovolím si jednu rozšířenou otázku: "Chápete dostatečně svou funkci, její základní úkoly i to, díky komu se v ní (k mému velkému údivu) stále ještě nacházíte?" Pokud ano, přestaňte nás zahlcovat dohady a polopravdami, a začněte konkrétně odpovídat a činit.

Born stupid? Try again!

80

Re: Ubytovny pro sociálně slabé na Škárovně

...  a jen tak mimoběhem nám vypadl z aktuální nabídky stránek města na první straně odkaz 5 ve čtverečku, který pravě upozorňoval na územní plán...

Born stupid? Try again!