11

Re: Skácení 5 vzrostlých stromů

Vážení,

O kácení stromů stále není rozhodnuto. Do původní projektové dokumentace se zachování stromů dostalo na základě zadání města, projektant upozorňoval na jejich možný konflikt se stavbou, ale na přání města stromy v projektu zachoval.

Pokácení stromů bylo vlastníkovi čili RSM ČD doporučeno na jednom z prvních kontrolních dnů již letos v létě z důvodů narušení kořenového systému a jejich další stability (čili příklad Zlína není vůbec mimo mísu). Ze strany od silnice je obruba v některých místech pouhých 20 cm od kraje stromu a do chodníku budou překládány kabely Českých drah. Na dnešním jednání s projektanty bylo konstatováno, že je možné rozšířit zelený pás směrem do chodníku na úkor posunutí plotu Českých drah. Do silnice zelený pás moc rozšiřovat nelze, protože musí být zachován prostor pro otáčení autobusů a už současný stav není dobrý.

Tedy návrh na skácení padl na kontrolním dnu za účasti objednatele, zhotovitele a stavebního dozoru. České dráhy následně poslaly žádost o skácení z důvodů nedobrého stavu stromů a jejich dalšího poškození stavbou. Povolení bude vydávat odbor životního prostředí městského úřadu, který si před vydáním rozhodnutí ještě nechal zpracovat odborný posudek. Jak jsme slíbili o víkendu, jeho první výstup předložíme na čtvrtečním jednání komise životního prostředí a následně v řádu dnů svoláme veřejné projednání.

I naším záměrem je nekácet stromy, když to není nezbytně nutné.

S přáním hezkého dne

12

Re: Skácení 5 vzrostlých stromů

aha, takže v létě bylo navrženo pokácení stromů z důvodu narušení kořenového systému a jejich další stability, přičemž ČD podaly žádost o pokácení, se zdůvodněním „dřeviny nepůsobí vitálním dojmem, prosychají a jsou napadeny klíněnkou jírovcovou“. Přizvaný nezávislý odborník je pak mile překvapen dobrým zdravotní stavem a příkladnou vitalitou.

„Do silnice zelený pás moc rozšiřovat nelze, protože musí být zachován prostor pro otáčení autobusů a už současný stav není dobrý,“ přičemž se i tak ví, že se autobusy stejně neotočí najednou a že budou muset couvat. Navíc se autobusy budou otáčet o kus dále, směrem na Liblice.

Město se snaží zachránit stromy seč mu síly stačí, přesto vyzve vlastníka stromů, ať požádá město o povolení k pokácení.

Já teda nevím. Jsem jediný, na koho ta vysvětlující kampaň nepůsobí důvěryhodným dojmem?

13

Re: Skácení 5 vzrostlých stromů

Pane Jirásek,

prosím o korektnost. ČD jsou vlastníky pozemku i stromů a budou zodpovídat za jejich stav i do budoucna. Takže budou muset řešit i případné škody. Klíněnkou jsou jírovce napadené, to je fakt.

Přizvaným odborníkem je zaměstnanec kosteleckého arboreta, který tuto problematiku konzultoval s organizátory petice. Město bohužel žádný výstup k dispozici nemá. Naopak odbor životního prostředí nechal zpracovat odborný posudek, který bude se všemi náležitostmi poskytnut organizátorům petice.   

Autobusy se otáčí právě v tomto místě a najíždí na zastávky, které jsou umístěné v místě vedle stromů. Jde totiž o nejširší místo. Dále k Liblicím se silnice výrazně zužuje. Jestli chcete vidět dokumentaci, je samozřejmě k dispozici. Linkové autobusy bohužel nemohou couvat ani prázdné při manipulaci.

Město je velmi obecný výraz a skládá se z mnoha složek. Vlastník byl vyzván na základě zápisu z kontrolního dne stavby, kde se scházejí stavaři viz výše. Další složka městského úřadu tedy odbor životního prostředí bude posuzovat nutnost kácení a její názor nemusí být totožný s názorem stavařů.

Znova opakuji, že nechci kácet stromy, když to není nezbytně nutné, ale počkám si na odborná stanoviska. Pak se teprve budeme moct rozhodnout, jak dál. Jestli Vám mé vyjádření nepřijde důvěryhodné, rád si s Vámi o problematice pohovořím podobně jako dnes odpoledne s paní Bouchalovou v kavárně U Madony.

Přeji hezký večer

14

Re: Skácení 5 vzrostlých stromů

Dobrý večer pane Nekolný,

korektnost je přesně to, oč tu běží. Jsem rád, že se v tomto shodneme.

Ano, jírovce jsou napadené klíněnkou, to nikdo nezpochybňuje. Problém je v tom, že klíněnka není důvod pro kácení. Dostupných odkazů je plný internet.

Je skvělé, že budeme mít rovnou 2 znalecké posudky. O to jednodušeji se bude všem rozhodovat. Při té příležitosti by mě zajímalo, zda by se znalecký posudek nechal dělat, i kdyby petice nevznikla. A taky, zda byl vypracován znalecký posudek na již poražený kaštan (údajně ve stádiu odumírání).

Otáčení autobusů – cituji ze zápisu jednání komise dopravy ze dne 10.1.2012 „…V této souvislosti také Bc. Binko informoval, že při své pravidelné pracovní schůzce se zástupci koordinátora veřejné dopravy, organizace ROPID, zjistil, že tito se vůbec nevyjadřovali ke zpracované dokumentaci pro územní rozhodnutí ani k projektu. Důsledkem tohoto pochybení investora je skutečnost, že v novém terminálu budou zhoršeny již dnes velmi nevyhovující a nebezpečné podmínky pro otáčení autobusů (nutné couvání v hlavním dopravním prostoru), což bude znamenat mj. i nerovnoměrné vytížení jednotlivých autobusových stání.“

Nikdo netvrdí, že je vaším zájmem stromy kácet. Jen mě prostě žádný z těch předložených argumentů nedokáže přesvědčit, že se dělá maximum pro jejich záchranu.

Na schůzku se těším, myslím že je v plánu počátkem příštího týdne.

Hezký večer.
petr jirásek

15

Re: Skácení 5 vzrostlých stromů

Děkuji za Vaše slova a jsem rád, že se celá situace posunula z emotivní roviny do roviny věcné.

Ano, klíněnka opravdu není důvod ke kácení.

Kdyby nevznikla petice, znalecký posudek by se patrně nedělal a stromy by asi byly pokáceny bez něj, budeme si na to příště muset dát větší pozor.

Otáčení autobusů možné je, a zástupci dopravců se na tom shodli nejen podle projektů ale i na místě. Bohužel prostoru není moc a plánované zelené pásy nelze moc rozšiřovat směrem do silnice.

Doposud nemáme znalecký posudek k dispozici, tak snad začátkem týdne. Hned jak jej obdržím, bude zveřejněn na těchto stránkách a svoláme veřejné projednání.

Hezký víkend

16

Re: Skácení 5 vzrostlých stromů

No, po včerejšku je, zřejmě situace vyřešena.... kolik jich zbývá ?... čtyři ? Původně jich bylo sedm.

17

Re: Skácení 5 vzrostlých stromů

Jakub Nekolný napsal:

Děkuji za Vaše slova a jsem rád, že se celá situace posunula z emotivní roviny do roviny věcné.

Ano, klíněnka opravdu není důvod ke kácení.

Kdyby nevznikla petice, znalecký posudek by se patrně nedělal a stromy by asi byly pokáceny bez něj, budeme si na to příště muset dát větší pozor.

Otáčení autobusů možné je, a zástupci dopravců se na tom shodli nejen podle projektů ale i na místě. Bohužel prostoru není moc a plánované zelené pásy nelze moc rozšiřovat směrem do silnice.

Doposud nemáme znalecký posudek k dispozici, tak snad začátkem týdne. Hned jak jej obdržím, bude zveřejněn na těchto stránkách a svoláme veřejné projednání.

Hezký víkend

Jsem také rád že se to posunulo do věcné roviny. Prote se zcela bez emocí a věcně ptám:
1) jak se mohlo stát, že se se stromy nepočítalo v projektu? Byla to chyba zadání projektu nebo projektanta, popř. někoho jiného?
2) bude radnice požadovat odškodnění za tyto chyby na tom, kdo je způsobil?
3) proč nebyl projekt zveřejněn předem a v plném rozsahu, aby bylo možné chyby tohoto charakteru odhalit včas?
4) jak budou pokácené stromy nahrazeny?
5) Které stromy budou ještě v rámci tohoto projektu zničeny a kdy?
6) Kdo nese osobní odovědnost za rozhodnutí o zničení stromů, bez relevatního projednání s veřejností u tak citlivé záležitosti?
6) Které stromy má město v plánu zničit z důvodu "betonování" v jiných částech města?

A ještě bych se také rád zeptal na financování celého projetku přednádraží:
1) na posledním zasedání rady města jste říkal, že dotace na parkoviště na pozemku drah místo zbořené vykládkové rampy je na spadnutí. Opravdu to spadlo? Bude parkoviště na pozemku drah podpořeno dotací 7mil, či tolik potřebné parkoviště pro přespolní zaplatí brodáci ze své kapsy? Zveřejníte dokumenty, které to dokazují?
2) jak si celý projekt stojí s financováním průběžně?
3) za jakých podmínek je pozemek parkoviště pronajmut/zapůjčen? jak je ošetřeno to, pokud by se např. ze dne na den dráhy rozhodli že jejich vlastní pozemek oplotí a nikoho na něj nepustí? Jaké má v tomto případě město páky? Zveřejníte podmínky jeho užívání či nějaké dokumenty, které se toho týkají?

Děkuji za věcné a neemotivní odpovědi.

18

Re: Skácení 5 vzrostlých stromů

Free napsal:

No, po včerejšku je, zřejmě situace vyřešena.... kolik jich zbývá ?... čtyři ? Původně jich bylo sedm.

Dopředu se omlouvám pokud jsem to přehlédl.
Je zde někde zveřejněn ten znalecký posudek na pokácené resp. stále stojící stromy u nádraží ? díky za info

19

Re: Skácení 5 vzrostlých stromů

Posudek je k dispozici zde:
http://www.cesbrod.cz/media/4/03_word/P … nadraz.doc

20

Re: Skácení 5 vzrostlých stromů

Jakub Nekolný napsal:

Posudek je k dispozici zde:
http://www.cesbrod.cz/media/4/03_word/P … nadraz.doc

Posudek mluví jednoznačně ve prospěch stromů. Pak tedy nechápu, proč se kácí, resp. proč byly vyhozeny peníze za odborný posudek.