21

Re: Koupaliště

Pro penka a další jazykové "puristy".

Multiplikační efekt - znamená přínosný, přírůstkový, mobilizující, kumulativní, násobný nebo zesílený účinek určitého často veřejného výdaje, dá se také nazvat přidanou hodnotou.

Alokace - pochází z latinského locus čili místo a znamená přidělení omezených zdrojů nějakému projektu, procesu či instituci.

Status Quo - obrat pocházející opět z latiny a znamená zachování stávajícího stavu.

Sponzorem tohoto příspěvku je Wikipedie, Google a Slovník cizích slov.

22 Naposledy upravil: penek (29.06.2012 09:38:41)

Re: Koupaliště

A jak je to s tím holdem, Mr.Wikigoo?

23

Re: Koupaliště

díky, opraveno

24

Re: Koupaliště

Nemohu, než souhlasit s Petrem75.  Myslím, že ČB by měl skutečně mít jiné priority, než koupaliště. Bezén nemám. Plavat umím. Proti vodě nemám nic zásadního, ale vím jak většina nadšeně otevřených koupališť skončila. A potěšením by bylo, až by měli bojovníci za bazé platit odpovídající vstupné, které by zaručilo návratnost části hmotné investice.

Born stupid? Try again!

25

Re: Koupaliště

Pivas napsal:

Nemohu, než souhlasit s Petrem75.  Myslím, že ČB by měl skutečně mít jiné priority, než koupaliště. Bezén nemám. Plavat umím. Proti vodě nemám nic zásadního, ale vím jak většina nadšeně otevřených koupališť skončila. A potěšením by bylo, až by měli bojovníci za bazé platit odpovídající vstupné, které by zaručilo návratnost části hmotné investice.

Ono je to těžké. Já přestože hlasuji pro koupaliště, tak finanční argumenty chápu.

Ale taky může někdo přijít a říct - kolik je fotbalistů, kteří to hřiště (?) budou využívat, a kolik je lidí kteří by využívali koupaliště ?

Ano, do hřiště město žádné peníze nedá (tedy - předpokládám). Ale taky asi ani nic nedostane. A kdyby, tak určitě míň než kdyby byl pozemek třeba pronajat nějaké soukromé společnosti, která by tam třeba postavila hypermarket. Kupříkladu. A to nemluvím o variantě, kdy by byla výše nájmu podobná tomu v nemocnici...

26 Naposledy upravil: trautenberk (19.11.2012 12:54:41)

Re: Koupaliště

Zde pár příkladů koupališť, které ani neskončily neslavně ani nezarůstají náletem, nýbrž mají se k světu a voda tam žbluňká:
http://www.hustopece-city.cz/aktuality- … vinky.html http://www.koupalisteklanovice.cz/index … otogalerie http://www.mesto-zdice.cz/mesto/sport/m … oupaliste/
http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=14/ http://www.smmchropyne.cz/koupaliste.php http://www.chlumecnc.cz/koupaliste/ds-1042/p1=2511 http://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/85-k … -brod.html http://www.koupaliste-dubnany.ic.cz/
http://www.neratovice.cz/letni-koupalis … eno/a-1134
http://www.ghcinvest.cz/cz/reference/ve … nice/c4226 http://www.ghcinvest.cz/cz/reference/ve … otin/c3287 http://www.bucovice.cz/letni-koupaliste/os-1089/p1=2062
Zdroj: dar přítele Googla. Myslím, že oněch 600.000,- Kčza rok není žádná horentní suma, ve srovnání s jinými výdaji v městském rozpočtu je poměrně zanedbatelná; koneckonců na TS dává město letos přes 13 milionů, na Městskou policii 4 miliony a stejnou částku, tedy 600.000,- Kč se utratí za hovorné a internet (zdroj: tento web). Je to vždycky efektivní? Ty 4 miliony za MP,jsou opravdu vidět?
Studie koupaliště, jak jsem zjistil počítala s 9 pracovníky (!) a náklady jenom na mzdy měly být přes 1 milion ročně. Co si myslet o takových propočtech?
Že koupaliště musí být drahé a nevýhodné, prostě není pravda.

27

Re: Koupaliště

LÍDA napsal:
Pivas napsal:

Nemohu, než souhlasit s Petrem75.  Myslím, že ČB by měl skutečně mít jiné priority, než koupaliště. Bezén nemám. Plavat umím. Proti vodě nemám nic zásadního, ale vím jak většina nadšeně otevřených koupališť skončila. A potěšením by bylo, až by měli bojovníci za bazé platit odpovídající vstupné, které by zaručilo návratnost části hmotné investice.

Ono je to těžké. Já přestože hlasuji pro koupaliště, tak finanční argumenty chápu.

Ale taky může někdo přijít a říct - kolik je fotbalistů, kteří to hřiště (?) budou využívat, a kolik je lidí kteří by využívali koupaliště ?

Ano, do hřiště město žádné peníze nedá (tedy - předpokládám). Ale taky asi ani nic nedostane. A kdyby, tak určitě míň než kdyby byl pozemek třeba pronajat nějaké soukromé společnosti, která by tam třeba postavila hypermarket. Kupříkladu. A to nemluvím o variantě, kdy by byla výše nájmu podobná tomu v nemocnici...

Upřesnění. Svým příspěvkem jsem rozhodně nechtěl preferovat fotbalisty. Věřím, že koupaliště by rozhodně přineslo v Českém Brodě a okolí radost více lidem, než fotbalisté.

Born stupid? Try again!

28

Re: Koupaliště

Někdy v roce 2010 jsem v diskuzi na téma koupaliště napsal, že město Český Brod je ve Středočeském kraji snad jedinou obcí s rozšířenou působností, která nemá plavecký bazén či koupaliště. Po „revoluci“ dokázal Sokol Český Brod staré sokolské koupaliště na několik let zprovoznit. V koupališti jsem si naposledy zaplaval někdy v roce 1995 a od té doby areál koupaliště chátral. Přivítal jsem tedy, když došlo k dohodě a město areál koupaliště odkoupilo (za 2 miliony?). Domníval jsem se, že město je silnější ekonomický subjekt a  těšil jsem se proto, že koupaliště bude brzy zprovozněno. Když vedení město rozhodlo o zpracování projektové dokumentace, viděl jsem možnost plavání v koupališti tak do dvou let. Město ale nechalo zpracovat studii finančně náročné rekonstrukce a následně prohlásilo, že na rekonstrukci koupaliště nemá.
Připadá mi, že město pak už dále nehledalo způsoby jak koupaliště zprovoznit, neboť mělo k dispozici důvod proč to nejde – studii rekonstrukce která je nad finanční možnosti města.
Je zarážející, že na jedné straně město uvádí, že rekonstrukce koupaliště dle zpracované studie je nad finanční možnosti města a že na druhé straně město nechává zpracovávat návrh územního plánu, kde cena navrhovaných silničních obchvatů (výkupy pozemků, stavební práce) je mnohonásobně vyšší - odhadem 800 miliónů. V tomto případě však město nezmiňuje žádný finanční problém.
Uvažuje ještě někdo z vedení města o rekonstrukci koupaliště – tj. o rekonstrukce koupaliště v minimálním rozsahu, aby město na takovou investici mělo finanční prostředky a aby zároveň byly splněny nezbytné hygienické a jiné předpisy pro provoz veřejného koupaliště. Budeme si moci v horkých dnech dopřát osvěžení v našem městském koupališti nebo budeme muset nadále cestovat do vzdálených aquaparků a bazénů, na koupaliště do Úval, do rybníků na Vyžlovce či v Jevanech, nebo do bývalých pískoven v Sadské, Poděbradech, Ostré,…..?
Články uvedené na tomto novém vlákně fóra na téma koupaliště jsou dost smutné.
Pan starosta víceméně uvádí, že obyvatelé města si vlastně obnovení koupaliště ani nepřejí a argumentuje řídkými příspěvky na téma koupaliště na fóru (uvádí: v roce 2010 od 21.5. do 30.7., v roce 2011 od 16.6. do 22.6.,v roce 2012 od 18.6. do ?).
Já jsem ale zase na fóru nenašel žádné přání nějakého obyvatele města, aby na místě koupaliště bylo tréninkové fotbalové hřiště a přesto vedení města o takové možnosti nejspíš uvažuje.
Pan starosta uvádí, že nezná obec, kde by bylo rentabilní letní umělé koupaliště a že např. město Úvaly počítá v letošním rozpočtu s dotací na provoz koupaliště ve výši 620 tisíc Kč.
Ano, asi málokteré letní koupaliště je rentabilní. Je ale zajímavé, že město Úvaly takovouto částku ve svém rozpočtu najde (a našlo ji i v době, kdy bylo o dost menší než Č. Brod) ale bývalé okresní město Český Brod by takovouto dotaci (odpovídá to částce 80 Kč na jednoho obyvatele města) na provoz koupaliště asi neposkytlo. Je to smutné zjištění, neboť koupaliště existují  a jsou provozována i v mnohem menších městech a obcích a určitě nejsou také rentabilní. Jako příklad mohu uvést město Mšeno (u Mělníka). Toto město má pouze 1469 obyvatel (bez připojených 8 vesnic a osad pak pouze 1265 obyvatel) a přesto provozuje nádherné koupaliště (Městské lázně Mšeno) z roku 1932 - bazén o rozměrech 50 x 18 m. Pro zajímavost uvádím vstupné: dospělí 40 Kč (po 16 hodině 20 Kč), děti 20 Kč (po 16 hodině 10 Kč). Permanentka dospělí 800 Kč, děti 500 Kč. Bližší informace a fotografie lze nalézt na internetových stránkách města Mšeno.
Nechce se mi vůbec věřit, že město uvažuje o tom, že by se koupaliště mohlo zavézt zeminou a že by na jeho místě mělo vyrůst tréninkové fotbalové hřiště? To bychom pak opravdu měli větší „květináč“ než v Tuchorazi. A co takhle poradit Úvalům obdobné řešení – ušetřily by každoroční dotaci do provozu koupaliště a ještě by vydělaly za uložení zeminy. Myslím však, že Úvaly by takovýto zlepšovák nepřijaly. Vždyť Úvaly takto mohou oproti Českému Brodu nabídnout stávajícím i novým obyvatelům vedle lepšího dopravního spojení do Prahy právě existenci koupaliště.

29

Re: Koupaliště

Jen pár připomínek:

Znovu opakuji, že o dalším využití areálu koupaliště nebylo doposud rozhodnuto!!! Proto nepodsouvejte veřejnosti Vaše spekulace za fakta.

Zastupitelstvo města svým usnesením nesouhlasí s vybudováním severozápadního obchvatu, tak jak je navrhováno v právě projednávaném návrhu územního plánu.

I v případě východní varianty severojižního obchvatu by se jednalo o krajskou či státní komunikaci, jejíž výstavba i provoz by nebyly v režii města.

Výčtem termínů jsem neargumentoval a nedělal žádné závěry, jen jsem jej dal čtenářům k zamyšlení. Vyvodit z toho mé přesvědčení o zbytečnosti koupaliště pro občany města je nesmyslné. 

Opravdu nelze postupovat jen podle přání nějakého obyvatele na fóru. Proto znovu opakuji, počkejme si na vypracování generelu využití celého areálu Na Kutilce a pak o něm pojďme diskutovat.

Provozovat fungující koupaliště je mnohem jednodušší než rozjet nové na naprosto zdevastovaném místě. Jen samo koupaliště nestačí a potřebujete i další doprovodné aktivity. Proti Úvalům či Mšenu máme velkou nevýhodu a tou je nutná velká počáteční investice, na kterou město prostě nemá.

Květináče a zavážení bazénu nechávám bez komentáře.

30

Re: Koupaliště

A v Praze, tam mají koupališť.....!!! Kdyby Otík Rákosník nechodil do kina, ale na koupaliště, tak by jim je spočítal. A na náměstí v Českém Brodě není fontána a vodotrysk. To mají i v Drážďanech. Je to haňba.

Born stupid? Try again!